ΟΜΗΡΟΣ

E-MAIL, SKYPE THEODOSISOM@ATH.FORTHNET.GR THEODOSISOM@GMAIL.COM

Δευτέρα 12 Μαΐου 2008

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ Η/Υ

ΓΓΠΣ/18.08.05 Έκδοση, σήμανση και διαφύλαξη των φορολογικών στοιχείων που εκδίδονται μέσω Η/Υ, με τη χρησιμοποίηση Ειδικών Φορολογικών Μηχανισμών Σήμανσης (ΕΑΦΔΣΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Β- - Γ-

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο : 2103610030, 2103610065
2103375009, 2103640870, 2103617681
Ηλεκτρ. Διεύθυνση : www.e-oikonomia.gr , www.ggps.gr


ΔΕΥΤΕΡΟ
«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ»

Έκδοση, σήμανση και διαφύλαξη των φορολογικών στοιχείων που εκδίδονται μέσω Η/Υ, με τη χρησιμοποίηση Ειδικών Φορολογικών Μηχανισμών Σήμανσης (ΕΑΦΔΣΣ).

Αθήνα, 18 Αυγούστου 2005


ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Η 15η Δ/νση Βιβλίων και Στοιχείων στα πλαίσια των διαδικασιών βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της προς τις επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο μέτρο έκδοσης, σήμανσης και διαφύλαξης των φορολογικών στοιχείων που εκδίδονται με μηχανογραφικό τρόπο, που θεσπίστηκε με το ν. 3052/2002 (ΦΕΚ 221 Α-) και καθιερώθηκε με την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1284/20.12.2002 (όπως συμπληρώθηκε με την ΠΟΛ. 1082/2.6.2003), σε συνέχεια του πρώτου φυλλαδίου οδηγιών και του πρώτου συμπληρωματικού που συνέταξε για την καλύτερη κατανόηση του μέτρου αυτού, συνέταξε το παρόν δεύτερο συμπληρωματικό φυλλάδιο.
Το περιεχόμενο του φυλλαδίου αυτού περιλαμβάνει με συνοπτικό τρόπο, διευκρινίσεις και θέσεις της διοίκησης σε ειδικά θέματα που ανέκυψαν και αντιμετωπίστηκαν μετά την πρώτη εφαρμογή του μέτρου αυτού.
Στόχος και αυτής της προσπάθειας είναι η ομοιόμορφη αντιμετώπιση όμοιων ή παρόμοιων θεμάτων και ερωτημάτων που ανακύπτουν στις επιχειρήσεις από την εφαρμογή του μέτρου.
Τέλος, η 15η Δ/νση είναι πάντοτε στη διάθεση οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου ζητήσει κάθε πρόσθετη πληροφορία και διευκρίνιση που δεν καλύπτεται στο παρόν φυλλάδιο.


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ


ΜΑΡΙΑ ΓΥΦΤΑΚΗ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΑΦΔΣΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Α. Γενικά
Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου Ερώτηση 1η
Παράλληλη χρήση χειρόγραφων Ερώτηση 2η
Χρήση γραφομηχανής Ερώτηση 3η
Εν μέρει μηχανογραφική χρήση Ερωτήσεις 4η- 5η
Θεωρημένα στελέχη Ερώτηση 6η
Ημερομηνία έκδοσης Ερώτηση 7η
Αρίθμηση Ερώτηση 8η
Πολυσέλιδα παραστατικά Ερώτηση 9η
Χρήση περισσότερων ΕΑΦΔΣΣ Ερώτηση 10η

Β. Έκδοση στοιχείων από επιχειρήσεις ειδικού αντικειμένου
Εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης Ερώτηση 11η
Εταιρίες α.ν. 89/67 & 368/78 Ερώτηση 12η
Ανώνυμες χρηματιστηριακές εταιρίες Ερώτηση 13η
Καζίνο Ερώτηση 14η
Μεταφορικές- logistics Ερώτηση 15η

Γ. Περιπτωσιολογία παραστατικών
Αεροπορικά εισιτήρια Ερώτηση 16η
Εισιτήρια μεταφοράς επιβατών Ερώτηση 17η
Δελτία εσωτερικής διακίνησης Ερώτηση 18η
Θεωρημένη κατάσταση μεταφορικών γραφείων Ερώτηση 19η
Πιστωτικό Ερωτήσεις 20η- 21η
Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστόλης Ερώτηση 22η
Σήμανση μη φορολογικού έγγραφου Ερώτηση 23η
Δ. Κεντρικό και υποκατάστημα Ερωτήσεις 24η- 25η
Οn line έκδοση από εγκατάσταση τρίτου Ερώτηση 26η
Ε. Έκδοση αντιτύπων- αντιγράφων στοιχείων Ερωτήσεις 27η- 29η
ΣΤ. Διόρθωση στοιχείων. Έκδοση ακυρωτικού Ερωτήσεις 30η- 36η
Ζ. Βλάβη ΕΑΦΔΣΣ Ερωτήσεις 37η- 40η

Η. Απωλεια παραστατικού.
Μη αποθήκευση στα ηλεκτρονικά αρχεία Ερωτήσεις 41η- 43η

Θ. Έκδοση τιμολογίων προς επιτηδευματίες που εδρεύουν στο εξωτερικό (Ε.Ε. ή τρίτες χώρες) Ερωτήσεις 44η- 47η

Ι. Δελτίο Φορολογικής Σήμανσης Στοιχείου.
Έκδοση «Ζ» Ερωτήσεις 48η- 50η

ΙΑ. Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά των ΕΑΦΔΣΣ


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΑΦΔΣΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Α. ΓΕΝΙΚΑ (ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΧΡΗΣΗ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ. ΧΡΗΣΗ ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗΣ. ΘΕΩΡΗΜΕΝΑ ΣΤΕΛΕΧΗ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ. ΑΡΙΘΜΗΣΗ. ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ. ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΕΑΦΔΣΣ)


Ερώτηση 1η : Τα στοιχεία που εκδίδονται μηχανογραφικά επί οχήματος πρέπει να φέρουν σήμανση;

Απάντηση: Σύμφωνα με την ΑΥΟΟ ΠΟΛ 1061/2004 είναι προαιρετική, η σήμανση των στοιχείων από ΕΑΦΔΣΣ, τα οποία εκδίδονται μηχανογραφικά, εκτός επαγγελματικής εγκατάστασης του εκδότη, επί οχημάτων, με τη χρησιμοποίηση φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Ερώτηση 2η : Έκταση εφαρμογής του νέου μέτρου έκδοσης σήμανσης και διαφύλαξης των στοιχείων του Κ.Β.Σ., με την Χρήση Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης (ΕΑΦΔΣΣ) - Παράλληλη χρήση χειρογράφων στοιχείων

Απάντηση: Στο νέο μέτρο δεν εμπίπτουν τα φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται με χειρόγραφο τρόπο, για τα οποία μπορεί να συνεχίζεται η παράλληλη χρήση τους, με την προϋπόθεση όμως ότι θα είναι θεωρημένα, για όσα προκύπτει τέτοια υποχρέωση (θεώρηση) από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.

Ερώτηση 3η : Χρήση των Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης (ΕΑΦΔΣΣ) για έκδοση σήμανση και διαφύλαξη των στοιχείων του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/92) με χρήση απλής γραφομηχανής.

Απάντηση: Σχετικά με την έννοια του μηχανογραφικού τρόπου έκδοσης στοιχείων, αυτός καθορίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) και συγκεκριμένα ως μηχανογραφική καθορίζεται η έκδοση των στοιχείων για την οποία γίνεται χρήση ηλεκτρονικών μέσω (ηλεκτρονικού υπολογιστή - Η/Υ). Ως εκ τούτου, ανεξάρτητα από το είδος του λογισμικού το οποίο χρησιμοποιείται για την έκδοση στοιχείων και εφόσον γίνεται χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, η έκδοση των στοιχείων θεωρείται ως μηχανογραφική έκδοση και τα εκδιδόμενα στοιχεία πρέπει να σημαίνονται μέσω μηχανισμού σήμανσης (ΕΑΦΔΣΣ).
Εξ- αντιδιαστολής, η χρήση της απλής γραφομηχανής (χωρίς λογισμικό), που δεν πληροί τα χαρακτηριστικά του Η/Υ, για τη συμπλήρωση των φορολογικών στοιχείων για διευκόλυνση και καλαίσθητη απεικόνιση δεδομένων των στοιχείων αυτών θεωρείται χειρόγραφη έκδοση (θέμα πραγματικό) και ως εκ τούτου ο τρόπος αυτός έκδοσης, ο οποίος βέβαια προαπαιτεί κινητά φύλλα και όχι δεμένα στελέχη, δεν εμπίπτει στο μέτρο σήμανσης με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ.

Ερώτηση 4η : Έκδοση δελτίου αποστολής για παραλαβή γάλακτος από τους κτηνοτρόφους από μηχανογραφικό έντυπο, στο οποίο προεκτυπώνονται με Η/Υ ορισμένες ενδείξεις του περιεχομένου του - Υποχρέωση ή μη σήμανσής του με τη χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.

Απάντηση: Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο τρόπος έκδοσης του δελτίου αποστολής κατά τα προαναφερόμενα, δεν εμπίπτει στην έννοια του μηχανογραφικού στοιχείου αλλά στην έννοια του χειρόγραφου δεδομένου ότι κατ- ουσία πρόκειται για προεκτύπωση με Η/Υ ορισμένων μόνο ενδείξεων του στοιχείου για διευκόλυνση των συναλλαγών αυτών ή καλαίσθητη απεικόνιση ορισμένων δεδομένων αυτού και ως εκ τούτου ο τρόπος αυτός έκδοσης ο οποίος βέβαια προαπαιτεί κινητά φύλλα και όχι δεμένα στελέχη, δεν εμπίπτει στο μέτρο σήμανσης με τη χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.

Ερώτηση 5η : Έκδοση δελτίων ποσοτικής παραλαβής από μηχανογραφικό έντυπο με συμπλήρωση ορισμένων στοιχείων εκ των υστέρων. - Υποχρέωση ή μη σήμανσής τους με ΕΑΦΔΣΣ.

Απάντηση: Κατ- αρχήν με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ σημαίνονται όλα τα φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται μηχανογραφικά, στην έννοια των οποίων εμπίπτει και το Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση και επειδή με τον ανωτέρω τρόπο έκδοσης των Δελτίου Ποσοτικής Παραλαβής, όπου κατ- ουσία προεκτυπώνονται με Η/Υ ορισμένα μόνο δεδομένα των στοιχείων αυτών για διευκόλυνση των συναλλαγών παραλαβής εσπεριδοειδών και καλαίσθητης απεικόνισης αυτών, δεν πληρούται η έννοια της μηχανογραφικής έκδοσής τους, αλλά η έννοια του χειρόγραφου, μπορεί να έχουν ανάλογη εφαρμογή τα όσα έχουν γίνει δεκτά με το έγγραφό μας 1082535/874/0015/29.10.2003 (ερώτηση 4η) και ως εκ τούτου και ο τρόπος αυτός έκδοσης, ο οποίος βέβαια προαπαιτεί κινητά φύλλα και όχι δεμένα στελέχη, δεν εμπίπτει στο μέτρο σήμανσης με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ.

Ερώτηση 6η : Εξάντληση ή μη των θεωρημένων αποθεμάτων μηχανογραφικών στοιχείων, μετά την εγκατάσταση και λειτουργία των ΕΑΦΔΣΣ

Απάντηση: Τα ήδη υπάρχοντα αποθέματα ενιαίων μηχανογραφικών εντύπων πολλαπλών χρήσεων «καρμπονιζέ», αθεώρητων ή θεωρημένων, μπορεί να εκδοθούν μέχρι εξαντλήσεώς τους αφού σημανθούν μέσω της ΕΑΦΔΣΣ και είναι δυνατόν να μη συμμετέχουν στη σήμανση τα προεκτυπωμένα στοιχεία του εκδότη ή άλλες ενδείξεις, με την προϋπόθεση ότι υποχρεωτικά το ένα αντίτυπο (στέλεχος) παραμένει προς φύλαξη, για όσο χρόνο ορίζεται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.
Επίσης υπάρχει υποχρέωση διαφύλαξης των θεωρημένων αποθεμάτων φορολογικών στοιχείων για τα οποία επιλέχθηκε να μην εξαντληθούν με τη χρήση της ΕΑΦΔΣΣ, μετά την εγκατάσταση και λειτουργία αυτής.
Τέλος τα αποθέματα μπορεί να εξαντληθούν χρησιμοποιούμενα για έκδοση φορολογικών στοιχείων σε περίπτωση βλάβης της ΕΑΦΔΣΣ (βλ. κατωτέρω υπό κεφάλαιο Ζ του παρόντος).


Ερώτηση 7η: Τα στοιχεία που σημαίνονται με ΕΑΦΔΣΣ μπορούν να φέρουν ημερομηνία έκδοσης διάφορη της ημερομηνίας σήμανσης;

Απάντηση
α) Σύμφωνα με την παρ. 17 του άρθρου 12 του ΚΒΣ «Όλα τα φορολογικά στοιχεία του παρόντος άρθρου που εκδίδονται με μηχανογραφικό τρόπο, μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και σημαίνονται με τη χρήση Ειδικών Ηλεκτρονικών Ασφαλών Διατάξεων Σήμανσης (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.) της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του Ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α΄) κάθε μήνα, επιτρέπεται να εκδίδονται μέχρι τη δέκατη πέμπτη ημέρα του επόμενου μήνα με ημερομηνία έκδοσης την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα, με εξαίρεση τα τιμολόγια που εκδίδονται στο χρόνο που προβλέπεται από τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 14, τα οποία επιτρέπεται να εκδίδονται εντός του επόμενου δεκαπενθημέρου από τον προβλεπόμενο αυτόν χρόνο και με ημερομηνία έκδοσης αυτή της συμπλήρωσης ενός μήνα από την παράδοση ή την αποστολή των αγαθών στον αγοραστή. Για όλα τα φορολογικά στοιχεία του παρόντος άρθρου που εκδίδονται στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου, ισχύουν ως προς το χρόνο έκδοσης αυτών τα οριζόμενα από τις διατάξεις της παραγράφου 15.»
β) Επίσης, διάφορη ημερομηνία έκδοσης από την ημερομηνία σήμανσης δύνανται να φέρουν τα στοιχεία που εκδίδονται μέχρι την 20η Ιανουαρίου της τρέχουσας χρήσης, με ημερομηνία την 31/12/ της προηγούμενης, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ.15 του Κ.Β.Σ.
γ) Με την 1055412/4181/ΠΟΛ.1105/12.6.1992 εγκύκλιο διευκρινίσθηκε ότι επιτρέπεται η συμπλήρωση φορολογικών στοιχείων την προηγούμενη της έκδοσης μέρα, για τις προγραμματισμένες συναλλαγές της επόμενης, χωρίς να θίγεται η αρχή της ενιαίας αρίθμησης (μπορεί να εκδίδονται από διαφορετική σειρά ή στο τέλος της ημέρας από την ίδια σειρά).
Η ανωτέρω διαδικασία γίνεται δεκτή και ισχύει αναλόγως όταν τα φορολογικά στοιχεία (Δ.Α., τιμολόγια κ.λ.π.) εκδίδονται με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ, χωρίς να απαιτείται απαραίτητα η χρήση ιδιαίτερης σειράς.
Στην περίπτωση αυτή τα στοιχεία (Δ.Α., τιμολόγια κ.λ.π.) θα φέρουν την ημερομηνία της επόμενης ημέρας που θα πραγματοποιηθεί η συναλλαγή, στη δε σήμανση θα αποτυπώνεται (περιλαμβάνεται) η ημερομηνία έκδοσής τους μέσω της ΕΑΦΔΣΣ (προηγούμενη). Όταν μεσολαβεί Σαββατοκύριακο ή γενική αργία, τα παραστατικά που προεκτυπώνονται την Παρασκευή ή την παραμονή της αργίας, θα έχουν ημερομηνία Δευτέρας ή της επόμενης της αργίας, που θα πραγματοποιηθεί η συναλλαγή και στη σήμανση την ημερομηνία έκδοσής τους, δηλαδή της Παρασκευής, ή της παραμονής της αργίας κατά περίπτωση.
Τέλος, θα πρέπει να αναγράφεται χειρόγραφα (με τετραψήφιο αριθμό) η ακριβής ώρα έναρξης αποστολής επάνω στο σχετικό φορολογικό στοιχείο (Δ.Α. ή Τ.- Δ. Α.) που έχει εκδοθεί την προηγούμενη ημέρα σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία.

Ερώτηση 8η : Υποχρέωση ή μη γενικής αύξουσας αρίθμησης κινητών φύλλων (Α4) για την έκδοση στοιχείων με την χρήση ΕΑΦΔΣΣ

Απάντηση: Με την υποχρεωτική σήμανση των φορολογικών στοιχείων μέσω του φορολογικού μηχανισμού (ΕΑΦΔΣΣ) στο εκδιδόμενο «Ζ» αποτυπώνεται αριθμός, που εκφράζει το σύνολο των παραστατικών που σημάνθηκαν από το προηγούμενο εκδοθέν «Ζ» μέχρι το πρόσφατο εκδοθέν, καθώς και ο συνολικός αριθμός των παραστατικών που σημάνθηκαν από την έναρξη εφαρμογής.
Η αναγραφή της αύξουσας γενικής αρίθμησης επί των μηχανογραφικών εντύπων που θα χρησιμοποιηθούν για έκδοση παραστατικών δεν εξυπηρετεί πλέον το σκοπό της θέσπισής της.
Αυτονόητο είναι ότι προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν οργανωτικά προβλήματα, μπορεί να αναγράφεται και η αύξουσα γενική αρίθμηση σε κάθε στοιχείο πλέον της εσωτερικής κατ- ιδίαν αρίθμησης αυτού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 παρ. 4, του Κ.Β.Σ.

Ερώτηση 9η : Διευκρινίσεις σχετικά με το πώς εκδίδονται και σημαίνονται τα πολυσέλιδα παραστατικά.

Απάντηση: Τα πολυσέλιδα παραστατικά εκδίδονται και σημαίνονται όπως και τα παραστατικά απλής - μονής σελίδας. Η Συμβολοσειρά Σήμανσης τίθεται μόνο στο τέλος της τελευταίας σελίδας. Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις αυτές υποχρεωτικά θα πρέπει να αναγράφεται σε κάθε σελίδα πλέον της τυχόν αύξουσας ενιαίας αρίθμησης του στοιχείου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 παράγραφος 6 του Κ.Β.Σ και ο αριθμός της τρέχουσας σελίδας ή και ο συνολικός αριθμός σελίδων π.χ.- 4/7, καθώς και για τις τυχόν ενδείξεις συνόλων σελίδας τα λεκτικά «σε μεταφορά» και «από μεταφορά». Στο τέλος (στην τελευταία σελίδα) θα αναγράφεται ο συνολικός αριθμός των σελίδων του πολυσέλιδου παραστατικού (πχ 7/7).

Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα του είδους του λογισμικού διασύνδεσης (τύπου Α- ή Β-) για την αποτύπωση της αρίθμησης των σελίδων των πολυσέλιδων παραστατικών υπεύθυνος είναι ο εκδότης των στοιχείων και το λογισμικό έκδοσης των παραστατικών.

Ερώτηση 10η: Φορολογικά στοιχεία που έχουν δηλωθεί για έκδοση από μία ΕΑΦΔΣΣ, μπορούν να εκδίδονται με την ίδια σειρά από άλλη ΕΑΦΔΣΣ;

Απάντηση: Φορολογικά στοιχεία που έχουν δηλωθεί προς έκδοση από μια ΕΑΦΔΣΣ, μπορούν να εκδίδονται με την ίδια σειρά και από άλλη ΕΑΦΔΣΣ, εφόσον τα στοιχεία αυτά στην κατάσταση που έχει υποβληθεί κατά την πρώτη έναρξη εφαρμογής, έχει δηλωθεί ότι θα εκδίδονται και από την άλλη ΕΑΦΔΣΣ. Σε αντίθετη περίπτωση, πριν την έκδοση των στοιχείων και από άλλη ΕΑΦΔΣΣ, υποβάλλεται συμπληρωματική κατάσταση με τα στοιχεία που δεν έχουν δηλωθεί αρχικώς ότι θα σημαίνονται και από την άλλη ή άλλες ΕΑΦΔΣΣ.

Β. ΕΚΔΟΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΌ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ, Α.Ν. 89/67 & 368/78, ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ, ΚΑΖΙΝΟ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ- LOGISTICS)

Ερώτηση 11η : Υποχρέωση χρήσης Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. από Εταιρείες Χρηματοδοτικής Μίσθωσης.

Απάντηση: Από την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1284/20.12.2002 (όπως συμπληρώθηκε και κωδικοποιήθηκε με την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1082/2.6.2003), προκύπτει ότι οι Εταιρείες Χρηματοδοτικών Μισθώσεων υποχρεούνται στη χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. για όλα τα φορολογικά στοιχεία που εκδίδουν μηχανογραφικά, όλων των συναλλαγών τους (μισθώσεις κινητών, μισθώσεις ακινήτων, πωλήσεις κ.α.).

Ερώτηση 12η : Υποχρέωση χρήσης ΕΑΦΔΣΣ από αλλοδαπές επιχειρήσεις των Α.Ν. 89/67 και 368/78.

Απάντηση: Οι ανωτέρω επιχειρήσεις εφόσον είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα και εκδίδουν τα προβλεπόμενα φορολογικά τους στοιχεία μηχανογραφικά μέσω Η/Υ, υποχρεούνται στη σήμανση αυτών με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ.

Ερώτηση 13η : Τόκοι τους οποίους καταλογίζει Ανώνυμη Χρηματιστηριακή Εταιρεία προς τους επενδυτές - πελάτες της, λόγω καθυστέρησης εξόφλησης του τιμήματος για την αγορά μετοχών.

Απάντηση: Εφόσον οι τόκοι αφορούν επιβάρυνση για μη εξόφληση αγοραπωλησίας μετοχών, μπορεί, για τους χρεούμενους αυτούς τόκους να εκδίδονται άλλα έγγραφα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 16 Κ.Β.Σ., τα οποία, ακόμη και αν η έκδοσή τους γίνεται με μηχανογραφικό τρόπο μέσω Η/Υ, δεν υπάρχει υποχρέωση σήμανσης και φύλαξής τους με φορολογικό μηχανισμό (ΕΑΦΔΣΣ).

Ερώτηση 14η : Χρήση ή μη ΕΑΦΔΣΣ για τα εκδιδόμενα στοιχεία από τα καζίνο που λειτουργούν σε ξενοδοχεία.

Απάντηση: Τα καζίνο απαλλάσσονται από την υποχρέωση χρήσης Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. για τις μηχανογραφικές Α.Π.Υ. που εκδίδουν για συναλλαγές που καταχωρούνται στο πρόσθετο «βιβλίο πόρτας».
Για την έκδοση των μηχανογραφικών ειδικών στοιχείων των Καζίνο που ορίζονται με την Α.Υ.Ο. 1093619/748/0015/ΠΟΛ. 1212/10.8.1995 υποχρεούνται σε χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. δεδομένου ότι, εντάσσονται στα ειδικά στοιχεία του άρθρου 13α του Κ.Β.Σ. και οι συναλλαγές για τις οποίες εκδίδονται δεν καταχωρούνται σε πρόσθετα βιβλία, το δε βιβλίο (πρόσθετο) που ορίζεται με την παράγραφο 7 της ανωτέρω απόφασης τηρείται ως Μητρώο Τραπεζιών - Μηχανημάτων. Αυτονόητο είναι ότι, για τα μηχανογραφικά φορολογικά στοιχεία που εκδίδουν για τις λοιπές δραστηριότητές τους (εστιατόρια, μπαρ, δεξιώσεις κ.λπ.) υφίσταται η υποχρέωση χρήσης Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.Ερώτηση 15η : Υποχρέωση έκδοσης φορολογικών στοιχείων με τη χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. για επιτηδευματίες με αντικείμενα εργασιών διεθνείς μεταφορές, αποθήκευση και διανομή αγαθών τρίτων.

Απάντηση: Η απαλλαγή προκειμένου για κατ- επάγγελμα αποθηκευτή αγαθών τρίτων, αφορά μόνο τα μηχανογραφικώς εκδιδόμενα στοιχεία εσόδου (Α.Π.Υ.), τα στοιχεία διακίνησης (Δ.Α.) προς τον αποθέτη ή προς τρίτο κατ- εντολή και για λογαριασμό του αποθέτη, καθώς και τα δελτία εισαγωγής, επειδή οι συναλλαγές για τις οποίες εκδίδονται τα ανωτέρω στοιχεία καταχωρούνται στο πρόσθετο βιβλίο του άρθρου 10 παρ. 5 του Κ.Β.Σ.
Καθ- όσον αφορά τα παραστατικά εσόδου (φορτωτικά έγγραφα) και διακίνησης (Δ.Α.) που εκδίδονται μηχανογραφικά από τις επιχειρήσεις αυτές που πραγματοποιούν εσωτερικές και διεθνείς μεταφορές στις περιπτώσεις μεταφοράς αγαθών από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη χώρα μας με χερσαία, εναέρια και θαλάσσια μέσα δημόσιας χρήσης και αυτά ανήκουν στην επιχείρηση ή τα εκμεταλλεύεται, και εναποτίθενται τα αγαθά σε χώρους που αυτή εκμεταλλεύεται (αποθήκες - αποθηκευτές), επειδή καταχωρούνται οι συναλλαγές αυτές και τα παραστατικά στο θεωρημένο διπλότυπο βιβλίο προσωρινής εναπόθεσης αγαθών που ορίζεται στην Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1100/1995, δεν σημαίνονται με τη χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.

Για τα μηχανογραφικά στοιχεία εσόδου (φορτωτικές) και άλλα φορολογικά στοιχεία που εκδίδουν για μεταφορές αγαθών που πραγματοποιούν και οι συναλλαγές δεν καταχωρούνται στο παραπάνω βιβλίο, αυτά εκδίδονται, σημαίνονται και φυλάσσονται με τη χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.

Γ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ (ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ, ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, ΔΕΛΤΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ, ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ, ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, ΕΚΔΟΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ)

Ερώτηση 16η : Σήμανση με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ των αποδείξεων πώλησης αεροπορικών εισιτηρίων που εκδίδονται μηχανογραφικά.

Απάντηση: Η απόδειξη πώλησης αεροπορικών εισιτηρίων, ως ειδικό φορολογικό στοιχείο προβλεπόμενο από τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1102/16.3.1993, που εκδόθηκε κατ- εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 38 του Κ.Β.Σ., σημαίνεται υποχρεωτικά με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ, σε περίπτωση που εκδίδεται μηχανογραφικά.

Ερώτηση 17η : Απαλλαγή από χρήση ΕΑΦΔΣΣ του ν. 1809/88 των μηχανογραφικώς εκδιδομένων εισιτηρίων μεταφοράς επιβατών και αποδείξεων μεταφοράς δρομολογίων εξωτερικού.

Απάντηση: Τα εισιτήρια μεταφοράς προσώπων και οι αποδείξεις μεταφοράς που εκδίδονται μηχανογραφικά από εκμεταλλευτές πλοίων για τους πλόες εξωτερικού (από ελληνικό λιμάνι απ- ευθείας σε λιμάνι εξωτερικού), μπορεί να μη σημαίνονται με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ, με την προϋπόθεση ότι οι εκμεταλλευτές πλοίων είναι εφοδιασμένοι α) με βεβαίωση εγκατάστασης και λειτουργίας συστήματος ηλεκτρονικής κράτησης θέσεων του π.δ. 120/1997 το οποίο χρησιμοποιούν και ως σύστημα καταγραφής επιβατών και οχημάτων και β) με βεβαίωση καταγραφής επιβαινόντων του Υ.Ε.Ν. για τους πλόες αυτούς. Σημειώνεται ότι οι παραπάνω βεβαιώσεις φυλάσσονται υποχρεωτικά για όσο χρόνο ορίζεται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.

Ερώτηση 18η: Τα δελτία εσωτερικής διακίνησης που εκδίδονται μηχανογραφικά σημαίνονται με ΕΑΦΔΣΣ;

Απάντηση: Τα δελτία εσωτερικής διακίνησης τα οποία αποτελούν δικαιολογητικά των εγγραφών στο βιβλίο αποθήκης και δεν απεικονίζουν συναλλαγές ή διακινήσεις αγαθών εκτός επιχείρησης όταν εκδίδονται μηχανογραφικά δεν σημαίνονται υποχρεωτικά με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ (μπορεί να σημαίνονται προαιρετικά).

Ερώτηση 19η : Υποχρέωση ή μη έκδοσης θεωρημένης κατάστασης των μεταφορικών γραφείων, του άρθρου 16 παρ. 6 του Κ.Β.Σ., - εκδιδόμενης με Η/Υ, μετά την χρήση του Φορολογικού Μηχανισμού ΕΑΦΔΣΣ

Απάντηση: Σύμφωνα με την περίπτωση ε- της παραγράφου 1 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1071/25.2.2000, η οποία κωδικοποιήθηκε με την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1083/2003, απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης : «Τα μεταφορικά γραφεία για τα στοιχεία του άρθρου 16 του Κ.Β.Σ., με την υποχρέωση να τηρούν θεωρημένη τη διπλότυπη κατάσταση αποστολής αγαθών, ανεξάρτητα εάν η φόρτωση γίνεται από τις εγκαταστάσεις τους ή όχι, στην οποία θα αναγράφεται εκτός των άλλων στοιχείων και ο αύξων αριθμός της φορτωτικής ή άλλων στοιχείων του άρθρου 16 του Κ.Β.Σ. καθώς και η αξία αυτών μέχρι το τέλος της επομένης ημέρας έκδοσής τους».
Το μεταφορικό γραφείο που εκδίδει φορτωτικές μηχανογραφικά σημαινόμενες με την χρήση ΕΑΦΔΣΣ, υποχρεούται να εκδίδει τις καταστάσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 6 του Κ.Β.Σ., δηλαδή μόνον όταν η φόρτωση γίνεται από τις εγκαταστάσεις του και σε περίπτωση μηχανογραφικής έκδοσής τους σημαίνονται και αυτές από την ΕΑΦΔΣΣ.
Η δε υποχρέωση έκδοσης των (θεωρημένων) καταστάσεων ανεξάρτητα του τόπου φόρτωσης όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1083/2003, εξακολουθεί να υφίσταται για τα μεταφορικά γραφεία που εκδίδουν φορτωτικές με χειρόγραφο τρόπο (αθεώρητες).

Ερώτηση 20η: Έκδοση πιστωτικών τιμολογίων για διαφημίσεις με τη χρήση ή μη ΕΑΦΔΣΣ.

Απάντηση: Τα πιστωτικά τιμολόγια που εκδίδονται για τις μεταβολές που επέρχονται στον ακριβή χώρο ή θέση ή χρόνο κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκε η διαφήμιση και επειδή οι συναλλαγές είναι ήδη καταχωρημένες στο ημερολόγιο διαφημίσεων, μπορεί τα πιστωτικά αυτά τιμολόγια όταν εκδίδονται με μηχανογραφικό τρόπο (Η/Υ) να μην σημαίνονται με τη χρήση φορολογικού μηχανισμού (ΕΑΦΔΣΣ) και με την προϋπόθεση ότι, θα καταχωρείται ο α/α και η αξία αυτών στο ημερολόγιο διαφημίσεων εντός πέντε (5) ημερών από την έκδοσή τους, κατ- αναλογία των αναφερομένων στο άρθρο 3 παρ. 1α εδ. 7 της Κ.Υ.Α. 1086567/40/Τα & ΕΦ/ΠΟΛ. 1217/29.7.1996.

Ερώτηση 21η : Επιστρεφόμενα ποσά που έχουν εισπραχθεί για είδη εγγυοδοσίας.

Απάντηση: Εφόσον η αξία των επιστρεφομένων ειδών της εγγυοδοσίας δεν περιλαμβάνεται στη συνολική αξία του τιμολογίου αλλά αναγράφεται χειρόγραφα σε ιδιαίτερο χώρο αυτού ως ουδέτερο στοιχείο αυτού χωρίς να χρεώνεται Φ.Π.Α. μπορεί να γίνεται ενημέρωση των βιβλίων με τα πληρωτέα ποσά που προκύπτουν από τα επιστρεφόμενα είδη εγγυοδοσίας, με βάση τη χειρόγραφη επισημείωση επί του Τιμολογίου - Δ.Α. ή να εκδίδεται μη φορολογικό στοιχείο (απόδειξη είσπραξης) χωρίς σήμανση.

Στην περίπτωση όμως που η αξία της εγγυοδοσίας περιλαμβάνεται στη συνολική αξία του τιμολογίου με Φ.Π.Α., απαιτείται η έκδοση πιστωτικού τιμολογίου κατά την επιστροφή των κενών εγγυοδοσίας, το οποίο εφόσον εκδίδεται μηχανογραφικά σημαίνεται με τη χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.

Ερώτηση 22η : Υπάρχει η δυνατότητα, στο Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής (Σ.Δ.Α.) που εκδίδεται μηχανογραφικά και σημαίνεται μέσω Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., να εκτυπώνονται, επίσης μηχανογραφικά, οι επιστρεφόμενες ποσότητες, είτε με δεύτερη σήμανση, είτε χωρίς να σημανθεί με τον κατάλληλο προγραμματισμό του λογισμικού;

Απάντηση: Κατ- αρχήν, σύμφωνα με την παράγραφο 14 του άρθρου 9 του Ν.2753/1999, εάν το Σ.Δ.Α. εκδίδεται μηχανογραφικά, τα δεδομένα (ποσότητες) των στηλών που αντιστοιχούν στις επόμενες ημέρες αναγράφονται χειρογράφως.

Στην προκειμένη περίπτωση, εναλλακτικά είναι δυνατόν να εκτυπώνεται με κατάλληλο χειρισμό του λογισμικού κατάσταση με τα είδη και τις ποσότητες των επιστρεφομένων ειδών, η οποία θα σημαίνεται από την Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και θα αναγράφεται η ένδειξη «Κατάσταση επιστρεφόμενων ειδών του αριθμ. … Σ.Δ.Α. ημερομηνία ….», θα επισυνάπτεται στο αρχικό Σ.Δ.Α., θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού και θα φυλάσσεται μαζί με το αρχικό Σ.Δ.Α. για όσο χρόνο ορίζεται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.

Ερώτηση 23η : Πώς αντιμετωπίζεται η κατά λάθος σήμανση παραστατικού που δεν αποτελεί φορολογικό στοιχείο και επομένως δεν χρήζει σήμανσης;

Απάντηση: Γενικά πρέπει να αναφερθεί ότι πολλά από τα πιστοποιημένα λογισμικά συνεργασίας με ΕΑΦΔΣΣ (των περιπτώσεων 3.2.1. και 3.2.2. της παραγράφου 3.2. της απόφασης 1092819/366/0015/ΠΟΛ. 1257/20-11-2002 - ΦΕΚ 1489/Β-/2002) διαθέτουν αυξημένες και ευέλικτες δυνατότητες προκαθορισμού παραμέτρων - λεκτικών, για την ανίχνευση των παραστατικών τα οποία χρήζουν σήμανσης, έτσι ώστε να αποφεύγονται κατά το δυνατόν τέτοια λάθη.
Σε περιπτώσεις όμως που παρ- όλ- αυτά εκτυπωθεί και σημανθεί ένα έγγραφο το οποίο δεν αποτελεί φορολογικό στοιχείο (πχ μια καρτέλα πελάτη, μια επιστολή κλπ), τότε στον Η/Υ έχουν δημιουργηθεί τα δύο αντίστοιχα ηλεκτρονικά αρχεία (ένα του «ηλεκτρονικού στελέχους» του κειμένου που σημάνθηκε και ένα με την δημιουργηθείσα Συμβολοσειρά Σήμανσης που αντιστοιχεί σ- αυτό). Επιπλέον στην μνήμη εργασίας της ΕΑΦΔΣΣ έχει καταγραφεί η αντίστοιχη ΠΑΗΨΣ η οποία υποχρεωτικά θα συμπεριληφθεί και στη διαμόρφωση της Γενικής Ημερήσιας ΠΑΗΨΣ του δελτίου «Ζ» που θα εκδοθεί. Ο εκδότης σ- αυτή την περίπτωση επισημαίνει το λάθος αυτό με αναγραφή - επισήμανση στο εκτυπωθέν κείμενο, θέτει την σφραγίδα και υπογραφή του, και φυλάσσει αυτό μαζί με τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά αρχεία για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από τις διατάξεις του ΚΒΣ ή ακυρώνει τα μη φορολογικά στοιχεία που σημάνθηκαν, με Ειδικό Ακυρωτικό σημαινόμενο με την ΕΑΦΔΣΣ, το οποίο επίσης φυλάσσεται μαζί με τα κατά λάθος σημανθέντα.

Δ. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ. ON LINE ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΤΟΥ

Ερώτηση 24η : Έκδοση μηχανογραφικών φορολογικών στοιχείων υποκαταστημάτων μεταφορικού γραφείου με διαδικτυακή σύνδεση on line με το κεντρικό, με σήμανση από ΕΑΦΔΣΣ, εγκατεστημένη στο κεντρικό.

Απάντηση: Για τον τρόπο έκδοσης των στοιχείων των υποκαταστημάτων αυτών (πληκτρολόγηση από τα υποκαταστήματα στα οποία η σήμανση θα γίνεται μέσω κατάλληλου δικτύου) μπορεί να εγκαθίστανται όλοι οι μηχανισμοί ΕΑΦΔΣΣ στο κεντρικό, εφόσον υπάρχει τέτοια δυνατότητα και να εκδίδονται με on line δικτυακή σύνδεση τα μηχανογραφικά φορολογικά στοιχεία από όλα τα υποκαταστήματα, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Θα αποτυπώνονται σ- αυτά όλα τα δεδομένα του περιεχομένου τους, που απαιτούνται από τις διατάξεις των άρθρων 16 και 18 του Κ.Β.Σ.
β) Όλα τα φορολογικά στοιχεία θα εκδίδονται διακριτά με αυτοτέλεια ανά υποκατάστημα.
γ) Θα δηλωθούν αναλόγως, με κατάσταση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. καθώς και ο αριθμός μητρώου της ΕΑΦΔΣΣ ή των ΕΑΦΔΣΣ από τις οποίες θα σημαίνονται.
δ) Το πρώτο αντίτυπο της φορτωτικής στις περιπτώσεις που εκδίδεται φορτωτική, το οποίο συνοδεύει τα μεταφερόμενα αγαθά και επιστρέφει στο μεταφορικό γραφείο (άρθρο 16 παρ. 6), θα φυλάσσεται στο υποκατάστημα που αφορά στο χρόνο που ορίζεται από το άρθρο 21 του Κ.Β.Σ. και
ε) Θα τίθενται άμεσα στη διάθεση του φορολογικού ελέγχου τα διαφυλασσόμενα ηλεκτρονικά αρχεία και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη διενέργειά του. Σκόπιμο κρίνεται επίσης να διαβιβάζονται σε εύλογο χρονικό διάστημα τα ημερήσια δελτία «Ζ» των ΕΑΦΔΣΣ, στα υποκαταστήματα με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο (FAX, e.mail κ.λ.π.) για τη διευκόλυνση του προληπτικού φορολογικού ελέγχου.

Τέλος επισημαίνεται ότι ο υπόχρεος, ανεξάρτητα με την επιλογή της τοποθέτησης, του ή των φορολογικών μηχανισμών σήμανσης (σε κάθε υποκατάστημα ή στην κεντρική εγκατάσταση της επιχείρησής του), είναι υπεύθυνος ώστε να εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση, η απρόσκοπτη έκδοση και σήμανση των στοιχείων.

Ερώτηση 25η : Έκδοση μηχανογραφικών φορολογικών στοιχείων αξίας από το υποκατάστημα εταιρίας, για αποστολές σκυροδέματος συνοδευόμενων με δελτία αποστολής της έδρας και σημαινόμενα με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ που έχει εγκατασταθεί στο υποκατάστημα - Υποχρέωση ή μη σήμανσης μέσω της ΕΑΦΔΣΣ του Δελτίου Αποστολής που εκδίδεται συνενωμένο με βιβλίο μηχανημάτων έργων.

Απάντηση: Από τη Διοίκηση έχει γίνει δεκτό (εγκύκλιος 3/1992 παρ. 12.2.4) και εξακολουθεί να ισχύει και μετά την εφαρμογή του νέου μέτρου έκδοσης, σήμανσης και διαφύλαξης των μηχανογραφικά εκδιδομένων στοιχείων με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ ότι, για αγαθά που εξήχθησαν από την έδρα συνοδευόμενα με δελτία αποστολής, τα αντίστοιχα τιμολόγια πώλησης μπορεί να εκδίδονται από το λογιστήριο της επιχείρησης που είναι εγκαταστημένο στο υποκατάστημα αυτής και συνεπώς να σημαίνονται μέσω της ΕΑΦΔΣΣ του υποκαταστήματος, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Τα φορολογικά στοιχεία αξίας που εκδίδονται για λογαριασμό της έδρας, θα έχουν αυτοτέλεια και δε θα αποτελούν σειρές των φορολογικών στοιχείων του υποκαταστήματος.
β) Στα φορολογικά στοιχεία θα αναγράφεται ότι η παράδοση των αγαθών έγινε από την έδρα.
γ) Να γνωστοποιηθούν με κατάσταση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τα φορολογικά στοιχεία που θα εκδίδονται και θα σημαίνονται με τη συγκεκριμένη ΕΑΦΔΣΣ, καθώς και ο αριθμός μητρώου αυτής.
δ) Να διευκολύνεται, με κάθε πρόσφορο τρόπο, ο προληπτικός φορολογικός έλεγχος.

Σχετικά με την έκδοση, σήμανση και φύλαξη των φορολογικών στοιχείων με τη χρήση ή μη ΕΑΦΔΣΣ, τα στοιχεία που υποχρεωτικά εκδίδονται και σημαίνονται με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ για τις διακινήσεις και τιμολογήσεις σκυροδέματος είναι τα εξής:
α) Τα μηχανογραφικά δελτία αποστολής - διακίνησης του σκυροδέματος.
β) Τα μηχανογραφικά στοιχεία αξίας (Α.Λ.Π. και Τιμολόγια Πώλησης) πώλησης του σκυροδέματος.
γ) Τα συνενωμένα μηχανογραφικά δελτία αποστολής με τα στοιχεία πώλησης του σκυροδέματος (Τιμολόγια - Δελτία Αποστολής, Α.Λ.Π. - Δελτία Αποστολής).

Αντιθέτως στις παρακάτω περιπτώσεις δεν προκύπτει υποχρέωση χρήσης των ΕΑΦΔΣΣ:
α) Όταν εκδίδονται τα τιμολόγια πώλησης του σκυροδέματος χειρόγραφα και οι Α.Λ.Π. με φ.τ.μ.
β) Όταν εκδίδεται συνενωμένο μηχανογραφικό βιβλίο έργου με δελτίο αποστολής.
γ) Όταν εκδίδεται Α.Π.Υ. για την αμοιβή προσφοράς υπηρεσιών μηχανήματος έργου (πρέσας) ανεξάρτητα του τρόπου έκδοσής της (χειρόγραφη ή μηχανογραφική).
δ) Όταν εκδίδεται συνενωμένο Τιμολόγιο Πώλησης - Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών και συνενωμένη Α.Λ.Π. - Α.Π.Υ. για πώληση πακέτου αγαθού και υπηρεσίας (σκυροδέματος και παροχής υπηρεσιών με μηχάνημα έργου - πρέσα), ανεξάρτητα του τρόπου έκδοσής τους.

Ερώτηση 26η : Εκτύπωση τιμολογίων από εγκαταστάσεις τρίτων με χρήση ΕΑΦΔΣΣ που συνδέονται on line με το κεντρικό ή το υποκατάστημα επιχείρησης.

Απάντηση: Όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση, η εκτύπωση και μόνο των τιμολογίων από εγκαταστάσεις τρίτων έπειτα από εντολή που διαβιβάζεται on line, από την έδρα της εταιρείας στην εγκατάσταση του τρίτου, θεωρείται ότι δεν μπορεί να προσδώσει στο χώρο αυτό (εγκατάσταση του τρίτου) την έννοια του υποκαταστήματος, με τις εξής προϋποθέσεις:
α) ότι οι συναλλακτικές δραστηριότητες (δοσοληψίες) θα γίνονται από το κεντρικό και η εντολή της εκτύπωσης δίνεται αποκλειστικά από το κεντρικό με on line σύνδεση και στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης του λογισμικού θα γίνεται περιγραφή του τρόπου εκτύπωσης των τιμολογίων.
β) τα τιμολόγια θα εκτυπώνονται από ιδιαίτερη σειρά και τα στελέχη τους θα μεταφέρονται εντός του χρόνου ενημέρωσης των βιβλίων στο κεντρικό.
γ) θα γίνεται σχετική γνωστοποίηση για τον τρόπο έκδοσης των τιμολογίων στον αρμόδιο προϊστάμενο της έδρας της εταιρείας σας.

Αναλόγως δεν θεωρείται υποκατάστημα η εγκατάσταση του τρίτου από την οποία έπειτα από εντολή της έδρας εκτυπώνονται τα μηχανογραφικά εκδιδόμενα Τιμολόγια τα οποία σημαίνονται με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ. Στην περίπτωση αυτή η ΕΑΦΔΣΣ πρέπει να έχει εγκατασταθεί και δηλωθεί στην έδρα της εκδότριας εταιρείας και όχι στην εγκατάσταση του τρίτου.

Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ- ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ερώτηση 27η: Πώς είναι δυνατή η έκδοση αντιτύπων στοιχείων εφόσον γίνεται χρήση ΕΑΦΔΣΣ;

Απάντηση: Τα αντίτυπα μπορούν να διακριθούν σε δύο κατηγορίες, τα υποχρεωτικώς και τα προαιρετικώς εκδιδόμενα. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον σύμφωνα με τα παρακάτω τα εκδιδόμενα αντίτυπα σημαίνονται από ΕΑΦΔΣΣ πρέπει να δηλώνεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ο προορισμός κάθε αντιτύπου, είτε με την αρχική κατάσταση- δήλωση που υποβάλλεται κατά την πρώτη εφαρμογή του μέτρου, είτε με συμπληρωματική.
Υποχρεωτικώς εκδιδόμενα αντίτυπα
Στις περιπτώσεις που είτε επιβάλλεται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., είτε επιλέγεται από τον επιτηδευματία η έκδοση αντιτύπων στοιχείων, τα οποία υποχρεωτικά πριν την έκδοσή τους δηλώνει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., η σήμανση αυτών μπορεί να γίνει με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
1. Εάν γίνεται χρήση μηχανογραφικού εντύπου χημικού χάρτου («καρμπονιζέ» χαρτί με πολλά αντίτυπα), η σήμανση είναι μια και μοναδική για όλα τα αντίτυπα (χρήση «καρμπόν») και αντιστοιχεί επίσης ένα και μοναδικό ζεύγος ηλεκτρονικών αρχείων σήμανσης («...a.txt» και «...b.txt»). Ο προορισμός και η διάκριση του κάθε χάρτινου αντιτύπου θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι προτυπωμένη.
2. Εάν γίνεται εκτύπωση σε απλά φύλλα χαρτιού (από εκτυπωτή σελίδας, πχ laser), σημαίνεται με ιδιαίτερη (διαφορετική) Συμβολοσειρά Σήμανσης το κάθε αντίτυπο. Στην περίπτωση αυτή για κάθε ένα αντίτυπο δημιουργείται και ένα ιδιαίτερο ζεύγος ηλεκτρονικών αρχείων σήμανσης («...a.txt» και «...b.txt»).
Προαιρετικώς εκδιδόμενα αντίτυπα
Προαιρετικώς εκδιδόμενα αντίτυπα είναι εκείνα, η έκδοση των οποίων δεν επιβάλλεται από τις διατάξεις του ΚΒΣ ή δεν έχουν δηλωθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., αλλά είναι δυνατόν να εκτυπώνονται από τον εκδότη των στοιχείων για λόγους οργανωτικούς ενδοεπιχειρησιακής πληροφόρησης, για λόγους τυχόν αστικών διαφορών (πχ Αποδεικτικό Παραλαβής), κλπ.
Πέρα από τους παραπάνω τρόπους που περιγράφηκαν προηγουμένως για τα υποχρεωτικώς εκδιδόμενα αντίτυπα, ο εκδότης δύναται να εκδίδει τα «προαιρετικά» αντίτυπα (τα οποία σε αυτή την περίπτωση δεν θεωρούνται φορολογικά στοιχεία) με τους εξής επιπλέον τρόπους :
1. Εκτύπωση, με απενεργοποιημένο το λογισμικό συνεργασίας με την ΕΑΦΔΣΣ, χωρίς Συμβολοσειρά Σήμανσης.
2. Από εκτύπωση του διαφυλασσομένου ηλεκτρονικού αρχείου «….a.txt», του περιεχομένου του παραστατικού, επίσης με απενεργοποιημένο το λογισμικό συνεργασίας με την ΕΑΦΔΣΣ, χωρίς σήμανση.

Ερώτηση 28η: Αντιμετώπιση περιπτώσεων σήμανσης μηχανογραφικών παραστατικών από φορολογικό μηχανισμό με προτυπωμένα τα στοιχεία του εκδότη ή άλλες ενδείξεις από εκτυπωτή laser που δεν διαχειρίζεται έντυπα πολλαπλών αντιτύπων (καρμπονιζέ).

Απάντηση: Όταν για την έκδοση των στοιχείων γίνεται χρήση εντύπων πολλαπλών αντιτύπων («καρμπονιζέ»), με προτυπωμένα τα στοιχεία του εκδότη ή άλλες ενδείξεις, είναι δυνατόν να μην συμμετέχουν στη σήμανση του στοιχείου τα δεδομένα αυτά, με την προϋπόθεση ότι υποχρεωτικά το ένα αντίτυπο (στέλεχος) παραμένει προς φύλαξη για όσο χρόνο ορίζεται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ..
Η λειτουργία του εκτυπωτή laser δεν προσομοιάζει με τη χρήση εκτυπωτή ακίδων που χρησιμοποιεί έντυπα πολλαπλών αντιτύπων (καρμπονιζέ), οπότε τα προεκτυπωμένα στοιχεία του εκδότη ή άλλες ενδείξεις θα πρέπει όπως ακριβώς αυτά είναι προτυπωμένα (χωρίς να ξανατυπώνονται) να συμμετέχουν στη σήμανση του παραστατικού και να αποθηκεύονται στο αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο (…a.txt). Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση αυτή, υποχρεωτικά εκτυπώνονται και συμμετέχουν στη σήμανση, οι ενδείξεις προορισμού του κάθε εκδιδόμενου αντιτύπου. Ως εκ τούτου επειδή διαφοροποιείται το περιεχόμενο του παραστατικού, είναι σαφές ότι κάθε αντίτυπο παίρνει ιδιαίτερη (διαφορετική) συμβολοσειρά σήμανσης.
Επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν δηλωθεί τα επί πλέον αντίτυπα και ο προορισμός τους στην κατάσταση που θα υποβληθεί πριν την πρώτη έναρξη εφαρμογής ή με υποβολή συμπληρωματικής κατάστασης όταν κριθεί απαραίτητο, με την οποία θα δηλωθούν νέες σειρές στοιχείων με επιπλέον αντίτυπα και ο προορισμός κάθε αντιτύπου.

Ερώτηση 29η : Πως αντιμετωπίζονται περιπτώσεις σήμανσης μηχανογραφικών φορτωτικών από φορολογικό μηχανισμό (ΕΑΦΔΣΣ) με προεκτυπωμένα τα στοιχεία του εκδότη ή άλλες ενδείξεις από εκτυπωτή σελίδας (π.χ. Laser) που διαχειρίζεται μη καρμπονιζέ έντυπα:
Α) Εκτυπωτής Laser.
B) Μη καρμπονιζέ μονή σελίδα που τα τρία αντίτυπα των φορτωτικών εγγράφων καταλαμβάνουν το 1/3 αυτής.

Απάντηση: Όλα τα αντίτυπα των φορτωτικών θα σημαίνονται με την ίδια σήμανση χωρίς να συμμετέχουν σ- αυτή τα προεκτυπωμένα στοιχεία του εκδότη, οι ενδείξεις προορισμού τους, ή άλλες ενδείξεις των τριών (3) αντιτύπων φορτωτικών με τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 1) Όλα τα αντίτυπα θα περιλαμβάνονται στη μονή σελίδα του μηχανογραφικού εντύπου και θα καταλαμβάνουν έκαστο το 1/3 της σελίδας αυτής, αποσπώμενα με διάστικτη διάτρηση, 2) Θα εκτυπώνονται με τη χρήση εκτυπωτή μονής σελίδας (π.χ. Laser), 3) Σ- όλα τα αντίτυπα θα εκτυπώνονται τα ίδια δεδομένα στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται και όπως αυτά ορίζονται από τα άρθρα 16 και 18 του Κ.Β.Σ. 4) Η ίδια Συμβολοσειρά Σήμανσης θα αποτυπώνεται διαδοχικά εν σειρά επί αυτών και 5) Θα φυλάσσεται υποχρεωτικά ως στέλεχος το πρώτο αντίτυπο με την ένδειξη «για το μεταφορέα» ή «για το μεταφορικό γραφείο», μαζί με το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο (… a.txt) για όσο χρόνο ορίζεται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.

ΣΤ. ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΕΚΔΟΣΗ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΥ

Ερώτηση 30η : Αντιμετώπιση θεμάτων μη παραλαβής μέρους ποσότητας ή ολόκληρης ποσότητας σκυροδέματος, όταν τα φορολογικά στοιχεία εκδίδονται μηχανογραφικά (Η/Υ) με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ.

Περιπτώσεις:
α) μη παράδοσης ολόκληρης της ποσότητας μπετόν στον αρχικό πελάτη για τον οποίο προοριζόταν, λόγω αντικειμενικών δυσκολιών, μεταφορά και παράδοσή της σε άλλο πελάτη ή επιστροφή της στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας σκυροδέματος.
β) επιστροφής μέρους ποσότητας αποστελλόμενου σκυροδέματος, λόγω μη παραλαβής και παράδοσης της ποσότητας αυτής σε άλλο πελάτη ή επιστροφή της από την οικοδομή στο εργοστάσιο - βιομηχανία σκυροδέματος.

Απάντηση: Για τις περιπτώσεις των (α) και (β) του παρόντος πρέπει να ακολουθούνται οι εξής προσαρμογές :
Α1. Όταν το δελτίο αποστολής εκδίδεται από καρμπονιζέ μηχανογραφικό έντυπο επί του πρωτοτύπου μπορεί να γίνεται εμφανής διαγράμμιση - διόρθωση της αρχικής ποσότητας ή του αρχικού πελάτη και να αναγράφεται η πραγματικά παραδοθείσα ή ο νέος πελάτης. Στη συνέχεια θα εκδίδεται Δελτίο Αποστολής από χειρόγραφο θεωρημένο στέλεχος ή μηχανογραφικό (από φορητό Η/Υ) είτε θεωρημένο, είτε αθεώρητο σημαινόμενο με ΕΑΦΔΣΣ για την περίπτωση διακίνησης μέρους της ποσότητας που δεν παραδόθηκε και αποστέλλεται σε νέο πελάτη ή επιστρέφεται στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας σκυροδέματος. Αντίστοιχη διαγράμμιση - διόρθωση θα γίνεται και στο στέλεχος του δελτίου αποστολής - διαφυλασσόμενο χάρτινο - στέλεχος.
Α2. Όταν το δελτίο αποστολής εκδίδεται από απλότυπο μηχανογραφικό έντυπο ή Α4 όπου στην περίπτωση αυτή στέλεχος είναι το αντίστοιχο ζεύγος ηλεκτρονικών αρχείων, ακολουθείται επί του πρωτοτύπου η προηγούμενη διαδικασία και παράλληλα εκτυπώνονται σε χάρτινη απλή σελίδα το παραστατικό - μη σημαινόμενο από την ΕΑΦΔΣΣ, το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο τύπου «a.txt» του διαγραμμισμένου - διορθωμένου πρωτοτύπου παραστατικού και η αντίστοιχη συμβολοσειρά σήμανσης από το σχετικό αρχείο τύπου «….. b.txt» επί των οποίων ο εκδότης - του πρωτότυπου παραστατικού επισημαίνει τα δεδομένα της διαγράμμισης - διόρθωσης υπογράφει και θέτει την σφραγίδα της επιχείρησης και τα φυλάσσει ως στέλεχος για όσο χρόνο ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ.
Α3. Εναλλακτικά αντί των ανωτέρω προσαρμογών είναι δυνατόν να εκδίδεται το «Ειδικό Ακυρωτικό στοιχείο» για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, ιδιαίτερα σημαινόμενο με την ΕΑΦΔΣΣ το οποίο λειτουργεί «διορθωτικά» για τα πρωτότυπα παραστατικά των συγκεκριμένων ως άνω περιπτώσεων με αναφορά και αναγραφή στο περιεχόμενο αυτού των δεδομένων που διαγραμμίστηκαν - διορθώθηκαν επί των πρωτοτύπων.
Το ειδικό ακυρωτικό λειτουργεί πλέον ως στέλεχος και φυλάσσεται για όσο χρόνο ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ.

Β. Για την περίπτωση μη παράδοσης μέρους της ποσότητας μπετόν στον αρχικό πελάτη και επιστροφή της στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης βιομηχανίας Μπετόν :
Ακολουθούνται εναλλακτικά οι προσαρμογές του κεφαλαίου Α (Α1, Α2 και Α3).

Γ. Για την περίπτωση μη παραδοθείσης ολόκληρης της ποσότητας μπετόν και επιστροφή της στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας ακολουθείται η εξής διαδικασία :
Εάν το αρχικό εκδοθέν παραστατικό είναι Τιμολόγιο - Δελτίο αποστολής ή δελτίο αποστολής εκδίδεται προς ακύρωση της συναλλαγής ειδικό ακυρωτικό στοιχείο σημαινόμενο με ΕΑΦΔΣΣ.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Τα όσα αναφέρονται στα Κεφάλαια Α, Β και Γ της απάντησης στην ερώτηση 31 ισχύουν για όλα τα αγαθά π.χ. ξηρά κονιάματα, τσιμέντο κλπ, που διακινούνται με φορολογικά στοιχεία μηχανογραφικά σημαινόμενα με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ.

Ερώτηση 31η: Πώς αντιμετωπίζεται η διαπίστωση λάθους σε εκδοθέν και σημανθέν Τιμολόγιο(απλό ή συνενωμένο με Δελτίο Αποστολής);

Απάντηση: Εφόσον η διαπίστωση του λάθους γίνει πριν γίνει χρήση του στοιχείου, τότε γίνονται ενέργειες αντίστοιχες με αυτές της περίπτωσης μη ολοκλήρωσης της φυσικής έκδοσης - εκτύπωσης σημανθέντος παραστατικού λόγω τεχνικού προβλήματος. Δηλαδή εκδίδεται Ακυρωτικό (κατ- αντιστοιχία του «Ειδικού Ακυρωτικού») και το οποίο, σ- αυτή την περίπτωση λειτουργεί «διορθωτικά». Κατόπιν εκδίδεται το διορθωμένο Τιμολόγιο. Σημειώνεται ότι τόσο το Ακυρωτικό όσο και το επανεκδοθέν Τιμολόγιο θα πρέπει να σημανθούν από την ΕΑΦΔΣΣ με ιδιαίτερη - ξεχωριστή σε κάθε περίπτωση Συμβολοσειρά Σήμανσης.
Εάν η διαπίστωση του λάθους γίνει αφού γίνει χρήση του στοιχείου, τότε υποχρεωτικά η διόρθωσή του, ανεξάρτητα για το εάν αφορά λεκτικές διορθώσεις ή ποσότητες, θα πρέπει να γίνει με την έκδοση Πιστωτικού. Στην περίπτωση που η διόρθωση δεν αφορά ποσότητες, αλλά διόρθωση λεκτικών (πχ διεύθυνση, ΑΦΜ, κλπ) τότε το Πιστωτικό λειτουργεί «διορθωτικά» ως προς τα λεκτικά αυτά. Φυσικά το Πιστωτικό σημαίνεται ιδιαιτέρως.

Ερώτηση 32η : Προθεσμία έκδοσης ειδικού ακυρωτικού στοιχείου.

Απάντηση: Λαμβάνοντας υπόψη το σκοπό που εξυπηρετεί η έκδοση του ειδικού ακυρωτικού στοιχείου είναι δυνατόν, στις περιπτώσεις που υπάρχει λόγος ακύρωσης παραστατικών (μη παραλαβή αγαθών, μη εκτύπωση του παραστατικού που έχει σημανθεί κ.λπ.), το ειδικό ακυρωτικό στοιχείο να εκτυπωθεί (ημερομηνία, σήμανση) μεταγενέστερα του χρόνου που η επιχείρηση έλαβε γνώση του λόγου ακύρωσης με ημερομηνία όμως έκδοσης την ημερομηνία αυτή, με την προϋπόθεση ότι θα γίνει σχετική παρατήρηση επί του προς ακύρωση στοιχείου. Επισημαίνεται ότι η εκτύπωση (σήμανση) του εν λόγω ακυρωτικού πρέπει να γίνεται σε εύλογο χρόνο ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει την προθεσμία ενημέρωσης των βιβλίων.

Ερώτηση 33η
: Διευκρινίσεις σχετικά με τη μη ολοκλήρωση της φυσικής έκδοσης - εκτύπωσης σημανθέντος παραστατικού

Απάντηση: Σε περιπτώσεις μη ολοκλήρωσης της εκτύπωσης παραστατικού (πρόβλημα με μελάνι, «μάσημα» χαρτιού κ.λπ.) πρέπει υποχρεωτικά να εκδίδεται ακυρωτικό (κατ- αντιστοιχία του «Ειδικού Ακυρωτικού» που προβλέπεται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. για την on - line ενημέρωση των βιβλίων) και να επανεκδίδεται το παραστατικό. Σημειώνεται δε ότι, τόσο το Ακυρωτικό όσο και το επανεκδομένο παραστατικό θα πρέπει να σημανθούν από την ΕΑΦΔΣΣ με ιδιαίτερη - ξεχωριστή σε κάθε περίπτωση Συμβολοσειρά Σήμανσης.

Στην περίπτωση που λόγω τεχνικού προβλήματος κατά τη διαδικασία σήμανσης ενός παραστατικού, δεν γίνει η εκτύπωση αυτού, ενώ όμως έχει δημιουργηθεί η αντίστοιχη σήμανση, τότε θα πρέπει πρώτα να γίνει ο προσδιορισμός στον διασυνδεόμενο Η/Υ των ηλεκτρονικών αρχείων (…_a.txt) και (…_b.txt). Η δημιουργία των αρχείων αυτών στον Η/Υ και η έκδοση του Δελτίου Φορολογικής Σήμανσης Στοιχείου ΔΦΣΣ, από τον φορολογικό εκτυπωτή που είναι ενσωματωμένος στην ΕΑΦΔΣΣ, είναι ασφαλής απόδειξη της δημιουργίας και της ολοκλήρωσης της σήμανσης.

Μετά τον εντοπισμό και την ανάκτηση των αρχείων αυτών, γίνεται η εκτύπωσή τους σε απλές ιδιαίτερες σελίδες για το περιεχόμενο κάθε ενός απ- αυτά. Οι δύο αυτές σελίδες συρράπτονται και πρέπει να φυλάσσονται για κάθε περίπτωση ελέγχου. Επιπλέον θα πρέπει να επισημαίνεται επ΄ αυτών, με αναγραφή, η ακύρωση της χρήσης του συγκεκριμένου στοιχείου λόγω μη έκδοσης εξ αιτίας τεχνικού προβλήματος.
Κατόπιν θα πρέπει να ακολουθούνται οι διαδικασίες που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο
(Ακυρωτικό και επανέκδοση).
Επισημαίνεται ότι, η ανωτέρω διαδικασία, (ακύρωση και επανέκδοση), ακολουθείται μόνον για τις περιπτώσεις κακέκτυπων ή μη εκδοθέντων/σημανθέντων παραστατικών.

Ερώτηση 34η : Πώς αντιμετωπίζεται η περίπτωση έκδοσης και σήμανσης στοιχείου, του οποίου όμως η αντίστοιχη Συμβολοσειρά Σήμανσης εκτυπώθηκε στην επόμενη σελίδα;

Απάντηση: Εφαρμόζονται κατ- αντιστοιχία οι ενέργειες για την Ακύρωση και Επανέκδοση του στοιχείου.

Ερώτηση 35η : Καταχώρηση ή μη στα βιβλία του ειδικού ακυρωτικού που εκδίδεται για ακύρωση παραστατικών που εκδόθηκαν με ΕΑΦΔΣΣ καθώς και των παραστατικών που ακυρώνονται.

Απάντηση: Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 23 του Κ.Β.Σ. ειδικό ακυρωτικό στοιχείο εκδίδεται όταν εκδοθεί λανθασμένο φορολογικό στοιχείο το οποίο δεν έχει χρησιμοποιηθεί (δεν έχει περιέλθει στον αντισυμβαλλόμενο) και με τα δεδομένα του εν λόγω στοιχείου έχουν ενημερωθεί ΟΝ LINE τα τηρούμενα βιβλία (βιβλίο αποθήκης, λογιστικά, κ.λπ.).
Ανάλογη υποχρέωση έκδοσης ειδικού ακυρωτικού στοιχείου, υπάρχει σύμφωνα με τα παραπάνω και στην περίπτωση που εκδίδεται κακέκτυπο στοιχείο (όχι απαραίτητα λαθεμένο) και με τα δεδομένα του έχουν ενημερωθεί τα βιβλία.
Η ανωτέρω υποχρέωση έκδοσης ακυρωτικού στοιχείου υπάρχει και στην περίπτωση που το εκδιδόμενο στοιχείο έχει σημανθεί με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ, όπως προκύπτει και στο από 25 Φεβρουαρίου 2003 ενημερωτικό φυλλάδιο μας.

Το ακυρωτικό στοιχείο που εκδίδεται για ακύρωση κακέκτυπου στοιχείου με τα δεδομένα του οποίου, συμπεριλαμβανομένου και του αριθμού αυτού, έχουν ενημερωθεί τα βιβλία, πρέπει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 2 να καταχωρηθεί στα βιβλία για την ακύρωση της αντίστοιχης εγγραφής του «άκυρου» στοιχείου.
Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις που δεν έχουν ενημερωθεί τα τηρούμενα βιβλία με το αρχικό παραστατικό, δεν υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης, ούτε του ειδικού ακυρωτικού στοιχείου που εκδίδεται για την ακύρωσή του.

Τέλος, επισημαίνεται ότι η εγγραφή στα βιβλία θα γίνει με το νέο στοιχείο που εκδίδεται εις αντικατάσταση του ακυρωθέντος, καθότι αυτό τελικά είναι το στοιχείο που εκδόθηκε για την εν λόγω συναλλαγή.

Ερώτηση 36η: Τι γίνεται στην περίπτωση που εκδοθεί Δελτίο Φορολογικής Σήμανσης Στοιχείου - ΔΦΣΣ, από τον φορολογικό εκτυπωτή που είναι ενσωματωμένος στην ΕΑΦΔΣΣ, αλλά δεν έχει εκδοθεί - τυπωθεί το αντίστοιχο παραστατικό ;

Απάντηση: Γενικά η περίπτωση αυτή θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με παρόμοιο τρόπο με την περίπτωση μη ολοκλήρωσης της φυσικής έκδοσης - εκτύπωσης σημανθέντος παραστατικού λόγω τεχνικού προβλήματος (βλ ερώτηση 36η).
Πέραν αυτού, το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει, είναι ο προσδιορισμός στον διασυνδεόμενο Η/Υ των ηλεκτρονικών αρχείων (…_a.txt) και (…_b.txt). Η δημιουργία των αρχείων αυτών στον Η/Υ και η έκδοση του Δελτίου Φορολογικής Σήμανσης Στοιχείου - ΔΦΣΣ, από τον φορολογικό εκτυπωτή που είναι ενσωματωμένος στην ΕΑΦΔΣΣ, είναι ασφαλής απόδειξη της δημιουργίας και της ολοκλήρωσης της σήμανσης.
Εάν δεν έχει γίνει χρήση του στοιχείου, τότε γίνονται ενέργειες αντίστοιχες με αυτές της περίπτωσης μη ολοκλήρωσης της φυσικής έκδοσης - εκτύπωσης σημανθέντος παραστατικού λόγω τεχνικού προβλήματος. Δηλαδή πρέπει να εκδίδεται και να σημαίνεται Ακυρωτικό (κατ- αντιστοιχία του «Ειδικού Ακυρωτικού») και κατόπιν εκδίδεται ξανά το παραστατικό με νέα Συμβολοσειρά Σήμανσης.

Μετά τον εντοπισμό και την ανάκτηση των αρχείων αυτών, γίνεται η εκτύπωσή τους σε απλές ιδιαίτερες σελίδες για το περιεχόμενο κάθε ενός απ- αυτού, συρράπτονται και θα πρέπει να φυλάσσονται για κάθε περίπτωση ελέγχου. Επιπλέον θα πρέπει και να επισημαίνεται επ- αυτών με αναγραφή, η ακύρωση της χρήσης του συγκεκριμένου στοιχείου.
Ζ. ΒΛΑΒΗ ΕΑΦΔΣΣ

Ερώτηση 37η : Πώς εκδίδονται τα στοιχεία σε περίπτωση βλάβης και διακοπής λειτουργίας ΕΑΦΔΣΣ;

Απάντηση: Σε κάθε περίπτωση βλάβης της ΕΑΦΔΣΣ θα πρέπει να γίνεται άμεσα κλήση εξουσιοδοτημένου τεχνικού για την αποκατάσταση της βλάβης (εντός 24 ωρών για τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης και εντός 48 ωρών για τα υπόλοιπα διαμερίσματα της Χώρας). Η βλάβη αποδεικνύεται από τη σχετική παρατήρηση που καταγράφει ο τεχνικός στο Βιβλιάριο Συντήρησης και Επισκευής (Σ.Β.Ε.), καθώς και από τα παραστατικά που εκδίδονται από τον τεχνικό για την επ΄ αμοιβή ή δωρεάν αποκατάσταση της βλάβης.

Μέχρι την επαναλειτουργία της ΕΑΦΔΣΣ ο εκδότης των στοιχείων για τη συνέχιση της έκδοσης και σήμανσης των στοιχείων του, είναι δυνατόν να κάνει χρήση εφεδρικής ΕΑΦΔΣΣ, εφόσον διαθέτει τέτοια δηλωμένη στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και τα στοιχεία τα οποία θα εκδώσει μέσω αυτής έχει δηλωθεί ότι θα σημαίνονται εναλλακτικά και από αυτήν (την εφεδρική), στην κατάσταση που έχει υποβληθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. κατά τη δήλωση έναρξης λειτουργίας του μηχανισμού ή με υποβολή συμπληρωματικής.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 7 της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1284/20.12.2002 (όπως συμπληρώθηκε και κωδικοποιήθηκε με την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1082/2.6.2003), παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης μηχανογραφικών φορολογικών στοιχείων σε περίπτωση βλάβης της ΕΑΦΔΣΣ ή ταυτόχρονης βλάβης ΕΑΦΔΣΣ και Η/Υ ως εξής:
α) Με μηχανογραφικό τρόπο από αθεώρητα μηχανογραφικά έντυπα σε περίπτωση βλάβης μόνο της ΕΑΦΔΣΣ.
β) Με χειρόγραφη καταγραφή των δεδομένων στο μηχανογραφικό έντυπο μόνο στην περίπτωση ταυτόχρονης βλάβης ΕΑΦΔΣΣ και Η/Υ, όταν δεν υπάρχει άλλος διαθέσιμος Η/Υ.
Στα μηχανογραφικά έντυπα στοιχείων που τυχόν εκδοθούν με τους ανωτέρω τρόπους (α και β), αναγράφεται, αντί της συμβολοσειράς σήμανσης, η ένδειξη «ΧΩΡΙΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΕΑΦΔΣΣ ΜΕ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ …………..», εντύπως ή χειρόγραφα, οι σχετικές καταχωρήσεις γίνονται στα φορολογικά βιβλία στο χρόνο που ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 17 του Κ.Β.Σ. με βάση αυτά τα κατά τα ανωτέρω εκδοθέντα στοιχεία, χωρίς υποχρέωση ενταμίευσής τους στη μνήμη της ΕΑΦΔΣΣ εκ των υστέρων και επιπλέον σ- αυτές τις περιπτώσεις ο εκδότης τους υποχρεούται να φυλάσσει στέλεχος.

Επίσης, στην περίπτωση αυτή υποχρεούται ο εκδότης των στοιχείων να υποβάλει δήλωση - γνωστοποίηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., εντός δεκαημέρου από την επαναλειτουργία της ΕΑΦΔΣΣ, η οποία περιλαμβάνει τα είδη, τις σειρές και τους αύξοντες αριθμούς έναρξης και λήξης της αρίθμησης των στοιχείων που εκδόθηκαν, φωτοαντίγραφο δε αυτής αποστέλλεται σε όλους τους λήπτες των αθεώρητων αυτών στοιχείων.

Εναλλακτικά, σε περιπτώσεις γενικής βλάβης του συστήματος ΕΑΦΔΣΣ και Η/Υ, διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος η οποία δεν θεωρείται βλάβη της ΕΑΦΔΣΣ ή του Η/Υ, πωλήσεων εκτός εγκατάστασης κ.λ.π. μπορεί με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 25 του Κ.Β.Σ. (οι οποίες σημειωτέον δεν θίγονται εξαιτίας του νέου έκδοσης των μηχανογραφικών στοιχείων με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ), να εκδίδονται τα στοιχεία:
α) από χειρόγραφα θεωρημένα στελέχη που διατηρούνται για τους ανωτέρω λόγους,
β) από αθεώρητα χειρόγραφα στελέχη σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης ΠΟΛ 1083/2003, εφόσον ο επιτηδευματίας εμπίπτει στις διατάξεις της απόφασης αυτής,
γ) από τα ανεξάντλητα αποθέματα θεωρημένων μηχανογραφικών εντύπων με προεκτυπωμένες τις ενδείξεις του εκδότη, μόνο για την περίπτωση πωλήσεων εκτός εγκατάστασης με φορητό Η/Υ, όπου η σήμανση των στοιχείων αυτών είναι προαιρετική.

Τα στοιχεία που εκδίδονται με τους εναλλακτικούς τρόπους α, β, γ, δεν φέρουν την ένδειξη «ΧΩΡΙΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΕΑΦΔΣΣ ΜΕ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ …………..», δεν υποβάλλεται για αυτά γνωστοποίηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., επειδή δεν σημάνθηκαν, όμως υποχρεωτικά διαφυλάσσεται στέλεχος αυτών. Επίσης, δεν ενταμιεύονται στη μνήμη της ΕΑΦΔΣΣ εκ των υστέρων, και οι σχετικές καταχωρήσεις στα φορολογικά βιβλία γίνονται με βάση τα στελέχη των στοιχείων όπως εκδόθηκαν εναλλακτικά.

Ερώτηση 38η: Βλάβη μνήμης εργασίας (CMOS error) της ΕΑΦΔΣΣ - επανατροφοδότηση.

Απάντηση: Σε περίπτωση εμφάνισης βλάβης της μνήμης εργασίας («CMOS Error») πριν την έκδοση του δελτίου «Ζ», που έχει ως συνέπεια τον μηδενισμό και την απώλεια των δεδομένων αυτής (ΠΑΗΨΣ κλπ), τα οποία αφορούν ήδη σημανθέντα και εκδοθέντα στοιχεία, ακολουθείται υποχρεωτικά η διαδικασία που προβλέπεται από τις υφιστάμενες τεχνικές προδιαγραφές :
Η βλάβη, αφού ανιχνευθεί από τα κυκλώματα της ΕΑΦΔΣΣ, αποκαθίσταται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό και καταγράφεται στο συνοδευτικό βιβλιάριο συντήρησης και επισκευών (ΒΣΕ).
- Εφ- όσον δεν είναι ενεργοποιημένο, ενεργοποιείται το λογισμικό υποστήριξης της ΕΑΦΔΣΣ, που ευρίσκεται στο διασυνδεόμενο Η/Υ.

- Αποστέλλονται εκ νέου στην ΕΑΦΔΣΣ τα δεδομένα όλων των φορολογικών στοιχείων, ένα - ένα, με την σειρά που εκδόθηκαν - «σημάνθηκαν» προ της εμφανίσεως της βλάβης της μνήμης εργασίας για την εκ νέου δημιουργία των απαραίτητων συνόψεων (ΠΑΗΨΣ) και λοιπών δημοσιονομικών δεδομένων (αθροιστών κλπ), τα οποία είναι απαραίτητα για την δημιουργία της γενικής ημερήσιας «σύνοψης - υπογραφής».

- Στην περίπτωση αυτή, για κάθε εκ νέου σημαινόμενο στοιχείο, επιστρέφεται στον διασυνδεόμενο Η/Υ, η νέα ΠΑΗΨΣ και τα δεδομένα της Συμβολοσειράς Σήμανσης. Το λογισμικό του Η/Υ προσθέτει τη νέα Συμβολοσειρά Σήμανσης, ως νέα γραμμή στο τέλος του αντίστοιχου ηλεκτρονικού αρχείου της ΠΑΗΨΣ - Συμβολοσειράς Σήμανσης, του συγκεκριμένου στοιχείου.

- Στα εκ νέου εκδιδόμενα ΔΦΣΣ, υποχρεωτικά αναγράφεται η χαρακτηριστική ένδειξη «ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ»

- Εκδίδεται υποχρεωτικά το σχετικό Δελτίο Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείου - (ΔΗΦΑΣΣ) - «Ζ».


Ερώτηση 39η: Αντιμετώπιση βλάβης στην περίπτωση ενός ενιαίου υποσυστήματος Η/Υ-ΕΑΦΔΣΣ το οποίο συνδέεται σε άλλο εξειδικευμένο κεντρικό υπολογιστικό σύστημα.

Απάντηση: Στην περίπτωση που το κεντρικό υπολογιστικό σύστημα μιας επιχείρησης λόγω τεχνικών δυσχερών ιδιαιτεροτήτων, συνδέεται με φορολογικό μηχανισμό σήμανσης (ΕΑΦΔΣΣ), όχι απ- ευθείας, αλλά με την διαμεσολάβηση άλλου υπολογιστή (πχ προσωπικού ηλεκτρονικού υπολογιστή - PC), τότε είναι προφανές ότι το κεντρικό υπολογιστικό σύστημα αντιμετωπίζει και διαχειρίζεται το υποσύστημα «προσωπικός υπολογιστής - ΕΑΦΔΣΣ» ως ενιαίο υποσύστημα σήμανσης. Εξ- άλλου και από τις υφιστάμενες διατάξεις της παραγρ. 5, του άρθρου 25 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992όπως αυτό ισχύει), οι ενέργειες που γίνονται σε περίπτωση προβλήματος, αναφέρονται για κάθε «περίπτωση βλάβης μηχανήματος ή γενικά λειτουργίας του λογισμικού». Ως εκ τούτου οποιαδήποτε πιθανή βλάβη στο υποσύστημα αυτό («προσωπικός υπολογιστής - ΕΑΦΔΣΣ») θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως «βλάβη σήμανσης - ΕΑΦΔΣΣ» και ακολουθείται η διαδικασία που αναφέρεται στην απάντηση της 39ης ερώτησης.

Ερώτηση 40η : Διακοπή τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος

Απάντηση: Η διακοπή ρεύματος προφανώς δεν αποτελεί βλάβη της ΕΑΦΔΣΣ, αλλά έχει ωστόσο ως αποτέλεσμα την γενικότερη αδυναμία χρήσης μηχανογραφικού συστήματος για την έκδοση των στοιχείων. Ως εκ τούτου, σε περιπτώσεις διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος, τα παραστατικά θα πρέπει να εκδίδονται χειρόγραφα από αντίστοιχα θεωρημένα στελέχη (ή αθεώρητα εφ- όσον ο επιτηδευματίας εμπίπτει στις διατάξεις της ΑΥΟΟ ΠΟΛ. 1083/2003 περί αθεωρήτων στοιχείων) και με την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία αυτά έχουν ήδη δηλωθεί στην αρμόδια ΔΟΥ, πριν από την χρήση τους.
Η. ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ. ΜΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Ερώτηση 41η : Στην περίπτωση που αποδέκτης (πελάτης) παραστατικού (στοιχείου) ζητήσει αντίγραφο από τον εκδότη αυτού, λόγω απώλειας του πρωτότυπου παραστατικού (π.χ. τιμολόγιο) ή άλλης αιτίας και ο εκδότης δεν έχει φυλάξει χάρτινο αντίγραφο ως στέλεχος (επειδή δεν υποχρεούται) ;

Απάντηση: Στην περίπτωση αυτή, ο εκδότης μπορεί:
α) να εκτυπώσει σε χαρτί το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο τύπου «...a.txt» του απολεσθέντος παραστατικού μαζί με επισύναψη - εκτύπωση της αντίστοιχης Συμβολοσειράς Σήμανσης από το σχετικό αρχείο τύπου «...b.txt», και να βεβαιώσει τη γνησιότητα αυτών με υπογραφή και σφραγίδα της επιχείρησής του. Σημειώνεται ότι σε όποιες περιπτώσεις απαιτηθεί, (από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. δεν απαγορεύεται), ο εκδότης θα πρέπει να επισημάνει εγγράφως και κάθε επιπλέον διευκρίνηση για τα αναγραφόμενα δεδομένα,
β) να εκτυπώσει από το περιεχόμενο του αρχείου τύπου «...a.txt» σε χαρτί όλους τους εκτυπώσιμους χαρακτήρες του πρωτότυπου παραστατικού, οι οποίοι θα διαφέρουν ως προς τη στοίχιση των διαφόρων πεδίων, ή εφόσον υπάρχει δυνατότητα από το λογισμικό έκδοσης παραστατικών να επανεκτυπώσει την πλήρη εικόνα του πρωτότυπου παραστατικού (περιεχόμενο, σειρά και αριθμό του στοιχείου) σε κατάλληλο φορέα χαρτί χωρίς σήμανση.

Ερώτηση 42η : Στην περίπτωση που αποδέκτης (πελάτης) παραστατικού (στοιχείου) ζητήσει αντίγραφο από τον εκδότη αυτού, λόγω απώλειας του πρωτότυπου παραστατικού (π.χ. τιμολόγιο) ή άλλης αιτίας και ο εκδότης έχει φυλάξει χάρτινο αντίγραφο ως στέλεχος;

Απάντηση: Εάν ο εκδότης φυλάσσει χάρτινα αντίγραφα ως στελέχη, τότε μαζί με τα ανωτέρω (ερώτηση 43η) δύναται να επισυνάπτεται και φωτοαντίγραφο του χάρτινου στελέχους του απολεσθέντος παραστατικού επικυρωμένου από τον εκδότη.

Ερώτηση 43η: Σήμανση εκδιδόμενων στοιχείων με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ και μη αποθήκευσή τους στα ηλεκτρονικά αρχεία a.txt και b.txt.

Απάντηση: Η μη αποθήκευση των εκδιδόμενων στοιχείων με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ στα ηλεκτρονικά αρχεία a.txt και b.txt θεωρείται ως μη διαφύλαξη των στοιχείων αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/92), όπως ισχύει.
Επισημαίνεται ότι, η διαφύλαξη σημανθέντων παραστατικών σε έντυπη (χάρτινη) μορφή, ως στελεχών, πρέπει να γίνεται πάντα σε συνδυασμό με τη διαφύλαξη των παραστατικών και στα ηλεκτρονικά αρχεία a.txt και b.txt.
Θ. ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (Ε.Ε. Ή ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ)

Ερώτηση 44η : Εξαγωγικές επιχειρήσεις που εκδίδουν τα τιμολόγια πωλήσεων των αγαθών τους προς πελάτες τους εγκατεστημένους στην Κοινότητα ή σε τρίτες χώρες με μηχανογραφικό τρόπο. Εμπίπτουν στο νέο μέτρο - σύστημα σήμανσης μέσω μηχανισμού σήμανσης (ΕΑΦΔΣΣ);

Απάντηση: Για τις εξαγωγές αγαθών ή παροχές υπηρεσιών προς το εξωτερικό εκδίδεται ένα τιμολόγιο στο οποίο αντικρίζεται η συναλλαγή και εμφανίζεται αυτή με σχετική εγγραφή στα τηρούμενα βιβλία. Συνεπώς το τιμολόγιο που καλύπτει την εξαγωγή είναι ένα και το αυτό είτε απαιτείται προσκόμισή του σε άλλη αρχή (π.χ. τελωνείο - εξαγωγή σε τρίτες χώρες, τράπεζα κ.α.) για άλλες διατυπώσεις, είτε όχι (εξαγωγή σε χώρα της κοινότητας), το οποίο εφόσον εκδίδεται μηχανογραφικά, σημαίνεται μέσω του ηλεκτρονικού φορολογικού μηχανισμού (ΕΑΦΔΣΣ). Λοιπά έγγραφα για λόγους διευκόλυνσης - διεκπεραίωσης των συναλλαγών (προφόρμες κ.λπ.) που προεκδίδονται των τιμολογίων κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, δεν αποτελούν φορολογικά στοιχεία και δεν σημαίνονται.
Διευκρινίζεται ακόμη ότι η παλιά διοικητική θέση (παρ. 12.2.2 της εγκυκλίου 3/24.11.1992) της έκδοσης του τιμολογίου πώλησης αγαθών εκτός της χώρας πριν από την έκδοση του δελτίου αποστολής - διακίνηση των αγαθών, εξακολουθεί να ισχύει και μετά την 1/1/1993 μόνο για τις πωλήσεις σε τρίτες χώρες - εκτός Κοινότητας και εφόσον αυτό απαιτείται από τις διαδικασίες εξαγωγής.

Σημείωση: Για τις περιπτώσεις που απαιτείται προσκόμιση αντιτύπου του τιμολογίου εξαγωγής σε διάφορες φάσεις διεκπεραίωσης των διαδικασιών πραγματοποίησής της, χωρίς όμως να είναι γνωστός εκ των προτέρων ο αριθμός ή και ο προορισμός τους, μπορεί να εφαρμόζονται αναλόγως πέραν των όσων αναφέρονται στο έγγραφο της 9/10/2003 (ερώτηση 46η) και τα ακόλουθα:
Να εκδίδεται (με κανονικές διαδικασίες σήμανσης) ένα ιδιαίτερο αντίτυπο, με την ένδειξη «Αντίτυπο για την διευκόλυνση της εξαγωγής» εφόσον έχει δηλωθεί η ένδειξη αυτή (προορισμός) του αντίτυπο αυτού στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., το οποίο και μόνο αυτό θα μπορεί να φωτοτυπείται και να σφραγίζεται - υπογράφεται από τον εκδότη και να παραδίδεται ή να αποστέλλεται όπου απαιτείται.

Ερώτηση 45η : Γλώσσα στην οποία επιτρέπεται να τηρούνται τα τιμολόγια εξαγωγών - σήμανσή τους όταν εκδίδονται μηχανογραφικά με την χρήση ΕΑΦΔΣΣ

Απάντηση: Στα τιμολόγια που εκδίδονται προς το εξωτερικό (Κοινότητα ή τρίτες χώρες) σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 6 Κ.Β.Σ., τα δεδομένα του περιεχομένου αυτών μπορεί να αναγράφονται σε ξένη γλώσσα και η αξία να εκφράζεται σε ευρώ ή άλλο νόμισμα (τρίτων χωρών κ.α.).

Επίσης επιτρέπεται να εκδίδονται σε όσα αντίτυπα απαιτούνται για τις διαδικασίες πραγματοποίησης της εξαγωγής τα οποία έχουν όμοιο - ταυτόσημο περιεχόμενο και διαφέρουν μεταξύ τους μόνο ως προς την ένδειξη του προορισμού τους.

Από τα παραπάνω σαφώς προκύπτει ότι, το τιμολόγιο προς το εξωτερικό εκδίδεται σ όποια γλώσσα και νόμισμα εξυπηρετεί τον εξαγωγέα (ελληνική ή ξένη ή και τις δύο μαζί) για κάλυψη πέραν των φορολογικών υποχρεώσεών του και των αναγκών επικοινωνίας με τον πελάτη του.

Επομένως για τις εξαγωγές αγαθών ή παροχές υπηρεσιών προς το εξωτερικό εκδίδεται ένα τιμολόγιο στη γλώσσα που εξυπηρετεί την εξαγωγή (ελληνική ή ξένη ή και τις δύο μαζί) στο οποίο αντικρίζεται η συναλλαγή και εμφανίζεται αυτή με σχετική εγγραφή στα τηρούμενα βιβλία. Αυτό καλύπτει την εξαγωγή ανεξάρτητα αν απαιτείται η προσκόμισή του σε άλλη αρχή (π.χ. τελωνείο - εξαγωγή σε τρίτες χώρες κ.α.), το οποίο εφόσον εκδίδεται μηχανογραφικά σημαίνεται μέσω ηλεκτρονικού μηχανισμού (ΕΑΦΔΣΣ).

Ερώτηση 46η : Αντιμετώπιση θεμάτων καταχώρησης στα τηρούμενα βιβλία μηχανογραφικών παραστατικών με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ, για πωλήσεις εντός Κοινότητας ή σε τρίτες χώρες

Απάντηση: Σχετικά με αίτημα των εξαγωγέων να καταχωρούν τις πραγματοποιούμενες εξαγωγές τους με τη χρήση ενός μηχανογραφικού μη σημαινόμενου με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ παραστατικού που θα περιέχει: τα πλήρη στοιχεία του αντισυμβαλλόμενου, τον αύξοντα αριθμό (α/α) και την ημερομηνία του τιμολογίου που εκδόθηκε με σήμανση για τη συγκεκριμένη εξαγωγή, τον αύξοντα αριθμό του δελτίου αποστολής, τη συνολική εξαγχθείσα ποσότητα των αγαθών, την αξία της συναλλαγής σε νόμισμα ευρώ και σε ξένο νόμισμα όταν η πληρωμή θα γίνει σε ξένο νόμισμα, με το έγγραφο 1115682/1400/2.1.2004 έγινε δεκτό ότι:
Κατ- αρχήν και επειδή στο «Ζ» της ημέρας - γενική ημερήσια ΠΑΗΨΣ δεν περιέχονται αξίες συναλλαγών ούτε προκύπτει υποχρέωση καταχώρησης τους στα τηρούμενα βιβλία του Κ.Β.Σ. και μετά την εφαρμογή του νέου μέτρου έκδοσης, σήμανσης και φύλαξης στοιχείων οι καταχωρήσεις των παραστατικών που σημάνθηκαν γίνεται όπως και πριν από τα στελέχη αυτών εφόσον υπάρχουν ή απ- ευθείας μέσω του λογισμικού.
Κατά συνέπεια, οι εξαγωγές μπορεί να καταχωρούνται με βάση λογιστικό σημείωμα μη σημαινόμενο από το φορολογικό μηχανισμό (ΕΑΦΔΣΣ), στο περιεχόμενο του οποίου θα αναγράφονται τα δεδομένα που αναφέρονται στο σκεπτικό του παρόντος, με την προϋπόθεση ότι θα είναι στη διάθεση του ελέγχου μέσω του ηλεκτρονικού αρχείου, το περιεχόμενο του παραστατικού που σημάνθηκε και προσκομίστηκε - θεωρήθηκε από την τελωνειακή αρχή για την πραγματοποίηση της εξαγωγής.

Ερώτηση 47η : Πως αντιμετωπίζεται η περίπτωση κατά την οποία κοινοτικός πελάτης ζητά την αποστολή τιμολογίου πριν από τη φόρτωση του εμπορεύματος και επομένως πριν από την έκδοση του Δελτίου Αποστολής;

Απάντηση: Η περίπτωση αυτή μπορεί να αντιμετωπισθεί με την έκδοση άλλου εγγράφου μη φορολογικού (π.χ. προφόρμας τιμολογίου), για λόγους διευκόλυνσης των συναλλαγών αυτών, καθ- όσον, διαφορετική αντιμετώπιση αντίκειται στις διατάξεις του κοινοτικού και εσωτερικού δικαίου. Στην περίπτωση αυτή δεν θα παραλείπεται και η αποστολή του πρωτοτύπου τιμολογίου, το οποίο εφόσον εκδίδεται μηχανογραφικά σημαίνεται από την ΕΑΦΔΣΣ.

Ι. ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ. ΕΚΔΟΣΗ «Ζ»

Ερώτηση 48η : Υποχρέωση ή μη φύλαξης Δελτίου Φορολογικής Σήμανσης Στοιχείου (ΔΦΣΣ)

Απάντηση: Σύμφωνα με την παράγραφο 2.5 της Α.Υ.Ο.Ο. 1092819/366/0015/ΠΟΛ. 1257/20.11.2002 η ΕΑΦΔΣΣ μετά από κάθε λήψη φορολογικών δεδομένων για την έκδοση στοιχείου από τον διασυνδεόμενο Η/Υ και την επεξεργασία αυτών μέσω του ειδικού ασφαλούς αλγορίθμου SHA - 1 δημιουργίας σύνοψης - υπογραφής, εκδίδει σχετικό δελτίο - απόδειξη, το οποίο ονομάζεται Δελτίο Φορολογικής Σήμανσης Στοιχείου - (ΔΦΣΣ).
Τα δελτία αυτά φυλάσσονται με ευθύνη του κατόχου της ΕΑΦΔΣΣ μέχρι της εκδόσεως του Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων - «Ζ».
Επισημαίνεται δε ιδιαίτερα ότι στην ακραία περίπτωση εμφάνισης βλάβης της μνήμης εργασίας (CMOS Error) της ΕΑΦΔΣΣ προ της εκδόσεως «Ζ», τα δελτία αυτά φυλάσσονται μέχρι αποκαταστάσεως της βλάβης (και της επανατροφοδοτήσεως στην ΕΑΦΔΣΣ των αντίστοιχων στοιχείων, για την τελική έκδοση του σχετικού «Ζ»), επιδεικνύονται δε σε κάθε περίπτωση ελέγχου των φορολογικών αρχών, κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, ως αποδεικτικά εκδόσεως των αντίστοιχων αρχικών στοιχείων.

Όπως συνάγεται από τα ανωτέρω τα ΔΦΣΣ που εκδίδονται κατά τη διάρκεια της ημέρας φυλάσσονται μέχρι την έκδοση του «Ζ» εκτός της περίπτωσης του προηγούμενου εδαφίου.

Ερώτηση 49η: Πότε εκδίδεται το Δελτίο Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων (ΔΗΦΑΣΣ) - -Z-;

Απάντηση: Δεν απαιτείται η έκδοση «Ζ» εάν δεν έχει γίνει καμιά έκδοση - σήμανση παραστατικού. Η υποχρέωση έκδοσης του «Ζ» επιβάλλεται όταν έχουν μεσολαβήσει συναλλαγές (έκδοση - σήμανση στοιχείων), από την έκδοση του προηγούμενου «Ζ».
Επίσης, είναι υποχρεωτική η έκδοση του δελτίου «Ζ» εφ- όσον έχει αυξηθεί τουλάχιστον κατά 24 ώρες η τρέχουσα ημερομηνία-ώρα του ρολογιού του ΦΗΜ, από την ημερομηνία-ώρα έκδοσης του προηγούμενου (τελευταίου) Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» ή εναλλακτικά από την ημερομηνία-ώρα έκδοσης του πρώτου δελτίου «Νόμιμης Απόδειξης» συναλλαγής η οποία εξεδόθη μετά το τελευταίο Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ». Η υποχρέωση έκδοσης του δελτίου «Ζ» ελέγχεται και από την ΕΑΦΔΣΣ, η οποία σε κάθε αίτηση σήμανσης παραστατικού και εφ- όσον ανιχνεύσει την πάροδο του 24ώρου, είτε ειδοποιεί κατάλληλα τον χειριστή είτε έχει προβλεφθεί (εφόσον υπάρχει τέτοια δυνατότητα) να εκδίδει αυτόματα δελτίο «Ζ» και κατόπιν να συνεχίζεται κανονικά η σήμανση του παραστατικού.
Σε ακραίες περιπτώσεις που τυχαίνει λόγω τεχνικού προβλήματος να μην εκδοθεί το δελτίο «Ζ» (πχ «μάγκωσε» και καταστράφηκε το χαρτί, κλπ), τότε είναι τεχνικά δυνατή με κατάλληλο χειρισμό (ο οποίος υποχρεωτικά πρέπει να περιγράφεται στα συνοδευτικά της ΕΑΦΔΣΣ εγχειρίδια, όπως το Βιβλιάριο Συντήρησης & Επισκευών - ΒΣΕ κλπ), η έκδοση του ειδικού δελτίου «Δελτίο Ανάγνωσης Περιόδου Φορολογικής Μνήμης Ημερήσιων Συνόψεων - ΔΑΠΦΜΗΣ», που προβλέπεται από τις υφιστάμενες Τεχνικές Προδιαγραφές, για την «περίοδο» του συγκεκριμένου α/α «Ζ».

Ερώτηση 50η : Συνθήκη Διαφύλαξης ή Τήρησης των εκδοθέντων Δελτίων Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων (ΔΗΦΑΣΣ) - -Z-

Απάντηση: Με την παρ. 2.7.7., της Α.Υ.Ο.Ο. 1092819/366/0015/ΠΟΛ. 1257/20.11.2002 (ΦΕΚ 1489 Β-/28.11.2002) όπως αυτή συμπληρώθηκε με βάση την Α.Υ.Ο.Ο. 1051081/383/0015/ΠΟΛ. 1081/2.6.2003 (ΦΕΚ 754 Β-/11.6.2003), ορίζεται η υποχρεωτική τήρηση και διαφύλαξη όλων των εκδοθέντων Δελτίων Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων (ΔΗΦΑΣΣ) - «Ζ», για όσο χρόνο ορίζεται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.
Λόγω της φύσεως του θερμικού χαρτιού, θα πρέπει να τηρούνται οι σχετικές απαιτήσεις κατά την αποθήκευση και διαφύλαξή του, προκειμένου να διατηρηθεί ευανάγνωστο το αναγραφόμενο σε αυτό περιεχόμενο.
Επομένως ο εκδότης και υπόχρεος στη διαφύλαξη των δελτίων αυτών, θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και να τηρεί όλους τους κανόνες για τις συνθήκες διαφύλαξης των δελτίων «Ζ» που προβλέπονται από τον κατασκευαστή της ΕΑΦΔΣΣ και αναγράφονται στο συνοδευτικό Βιβλιάριο Συντήρησης και Επισκευών (ΒΣΕ).
Για το σκοπό αυτό ο υπόχρεος, ενδείκνυται να λαμβάνει και κάθε άλλο αναγκαίο ή πρόσθετο μέτρο. Επισημαίνεται ότι δεν απαγορεύεται π.χ. η δημιουργία επιπλέον αντιγράφων Ζ ή ακόμη και φωτοτύπηση για την φύλαξη επιπλέον και φωτοαντιγράφου του δελτίου Ζ, προκειμένου να διευκολυνθεί κάθε σχετικός μελλοντικός έλεγχος.


ΙΑ. ΒΑΣΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ

Συνοπτική περιγραφή διαδικασίας έκδοσης και σήμανσης των μηχανογραφικών στοιχείων με τη χρήση Ειδικής Ασφαλούς Φορολογικής Διάταξης Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ)
1. Ο εκδότης του στοιχείου (πχ Τιμολογίου, Δελτίου Αποστολής, Τιμολογίου - Δελτίου Αποστολής κλπ), θα πρέπει να διαθέτει :
- Ειδικό φορολογικό μηχανισμό - Ειδική Ασφαλή Φορολογική Διάταξη Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ)

- Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (Η/Υ) με κατάλληλο λογισμικό υποστήριξης και δυνατότητες επικοινωνίας με την ΕΑΦΔΣΣ.

Ο τρόπος εκτύπωσης - έκδοσης των στοιχείων γενικά δεν αλλάζει και είναι δυνατόν να εξακολουθεί να γίνεται με την ήδη υπάρχουσα υποδομή και τον εκτυπωτικό μηχανισμό του εκδότη.
2. Μετά την καταχώρηση και τη διαμόρφωση των προς εκτύπωση δεδομένων στον Η/Υ και την ενεργοποίηση της διαδικασίας έκδοσης - εκτύπωσης του στοιχείου, το λογισμικό του Η/Υ αποθηκεύει, επικοινωνεί και αποστέλλει στην ΕΑΦΔΣΣ, το σύνολο των απαιτούμενων δεδομένων του περιεχομένου του υπό έκδοση στοιχείου.

3. Η ΕΑΦΔΣΣ δέχεται τα δεδομένα αυτά, τα επεξεργάζεται με ειδικό ασφαλή αλγόριθμο δημιουργίας σύνοψης - υπογραφής και επιστρέφει πίσω στον διασυνδεόμενο Η/Υ το αποτέλεσμα αυτής της επεξεργασίας, δηλ. έναν κωδικό - μια αλληλουχία χαρακτήρων που αποτελεί μοναδικό ηλεκτρονικό αποτύπωμα (σύνοψη) των δεδομένων του περιεχομένου του υπό έκδοση στοιχείου. Επιπλέον η ΕΑΦΔΣΣ αποθηκεύει την σύνοψη - υπογραφή, σε μνήμη εργασίας που διαθέτει για το σκοπό αυτό και εκδίδει σχετικό δελτίο - απόδειξη, με ημερομηνία, ώρα, ημερήσιο και γενικό α/α έκδοσης στοιχείου.
4. Το λογισμικό υποστήριξης - συνεργασίας της ΕΑΦΔΣΣ που ευρίσκεται στον διασυνδεόμενο Η/Υ, λαμβάνει αυτή τη «μοναδική σύνοψη - υπογραφή» (κωδικό) και την εκτυπώνει μαζί με τα λοιπά δεδομένα του στοιχείου, ενώ συγχρόνως αποθηκεύει σε ιδιαίτερα ηλεκτρονικά αρχεία, τόσο τα απαιτούμενα δεδομένα του εκτυπωθέντος στοιχείου, όσο και την «σύνοψη - υπογραφή». Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται για κάθε εκδιδόμενο στοιχείο από τον εκδότη.
5. Στο τέλος της ημέρας, η ΕΑΦΔΣΣ, επεξεργάζεται το σύνολο των «συνόψεων -υπογραφών» της μνήμης εργασίας, παράγει μια γενική ημερήσια «σύνοψη - υπογραφή» όλων των «συνόψεων - υπογραφών» των εκδοθέντων στοιχείων της ημέρας, εκδίδει δελτίο ημερήσιας αναφοράς «Ζ», στο οποίο αναγράφεται η γενική ημερήσια «σύνοψη - υπογραφή», αποθηκεύει αυτή την σύνοψη - υπογραφή μόνιμα σε ασφαλή φορολογική μνήμη που διαθέτει για το σκοπό αυτό και την αποστέλλει στον διασυνδεόμενο Η/Υ.
6. Το λογισμικό του Η/Υ, λαμβάνει αυτή τη μοναδική γενική «σύνοψη - υπογραφή ημέρας», και την αποθηκεύει σε ιδιαίτερο ηλεκτρονικό αρχείο.

Τι είναι η ΕΑΦΔΣΣ;
ΕΑΦΔΣΣ - Ειδική Ασφαλής Φορολογική Διάταξη Σήμανσης Στοιχείων. Είναι μια εγκεκριμένη ηλεκτρονική συσκευή (φορολογικός ηλεκτρονικός μηχανισμός) που συνδέεται κατάλληλα με τον Η/Υ έκδοσης παραστατικών. Η ΕΑΦΔΣΣ ασφαλίζεται με απαραβίαστο τρόπο και περιλαμβάνει
- ειδικό λογισμικό επεξεργασίας δεδομένων και δημιουργίας σημάνσεων

- ειδική θύρα επικοινωνίας με Η/Υ

- μνήμη εργασίας

- ασφαλή φορολογική μνήμη μόνιμης αποθήκευσης δημοσιονομικών δεδομένων

- θύρα ανάγνωσης δεδομένων φορολογικής μνήμης

- φορολογικό εκτυπωτή με αυτόνομη δυνατότητα έκδοσης και ελέγχου αναφορών ελέγχου.

Για την επικοινωνία του διασυνδεόμενου με την ΕΑΦΔΣΣ Η/Υ, απαιτείται κατάλληλο λογισμικό, το οποίο θα πρέπει να είναι συμβατό με την συγκεκριμένη ΕΑΦΔΣΣ και το λογισμικό έκδοσης στοιχείων. Το λογισμικό αυτό θα πρέπει επίσης να είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις των υφιστάμενων τεχνικών προδιαγραφών.

Ποια είναι τα Βασικά Λειτουργικά Χαρακτηριστικά της ΕΑΦΔΣΣ ;
- Επικοινωνεί με διασυνδεόμενο Η/Υ για λήψη δημοσιονομικών δεδομένων για κάθε έκδοση στοιχείου που χειρίζεται ο Η/Υ.

- Επεξεργάζεται τα δεδομένα αυτά και δημιουργεί μέσω του ειδικού Ασφαλούς Αλγόριθμου SHA-1, μια μονοσήμαντη Συμβολοσειρά Σύνοψης - Σήμανσης (ΠΑΗΨΣ), για κάθε ένα εκδιδόμενο στοιχείο.

- Αριθμεί και διαφυλάσσει στη μνήμη εργασίας κάθε δημιουργούμενη Σύνοψη.

- Εκδίδει το σχετικό Δελτίο Φορολογικής Σήμανσης Στοιχείου.

- Αποστέλλει για κάθε δημιουργηθείσα Σύνοψη, την ίδια την Σύνοψη, την ημερομηνία και ώρα δημιουργίας της, την αρίθμησή της, τον αρ. Μητρώου ΕΑΦΔΣΣ, καθώς και οποιοδήποτε απαιτούμενο στοιχείο, στον διασυνδεόμενο Η/Υ.

- Με την διαδικασία έκδοσης του Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων - «Ζ», δημιουργεί, μέσω του ειδικού Ασφαλούς Αλγόριθμου SHA-1, την μονοσήμαντη γενική Σήμανση όλων των Σημάνσεων της ημέρας και την αποθηκεύει μόνιμα στη Φορολογική Μνήμη, μαζί με όλα τα λοιπά απαραίτητα στοιχεία (ημερήσιος αριθμός Συνόψεων, κλπ).

- Αποστέλλει την δημιουργηθείσα γενική ημερήσια Σύνοψη στον διασυνδεόμενο Η/Υ.

- Εκδίδει όλα τα απαραίτητα δελτία αναφορών σήμανσης και τα λοιπά διαγνωστικά ή πληροφοριακά δελτία χειρισμών και προγραμματισμού.

- Ανιχνεύει οποιαδήποτε βλάβη της μνήμης εργασίας καθώς και κάθε περίπτωση αποσύνδεσης του διασυνδεόμενου Η/Υ, κατά την επικοινωνία της με αυτόν.

Τι είναι η Συμβολοσειρά Σήμανσης;

Η Συμβολοσειρά Σήμανσης αποτελείται από ένα σύνολο χαρακτήρων (συνδυασμός γραμμάτων και αριθμών) η οποία δημιουργείται από την ΕΑΦΔΣΣ με βάση τα δεδομένα του στοιχείου. Η Συμβολοσειρά Σήμανσης προσδιορίζει μονοσήμαντα (είναι μοναδική) το εκδοθέν παραστατικό. Οποιαδήποτε μεταβολή - αλλοίωση των δεδομένων δημιουργίας της Συμβολοσειράς Σήμανσης επιφέρει την ριζική αλλαγή της.
Η Συμβολοσειρά Σήμανσης αποτελεί το τελευταίο εκτυπώσιμο τμήμα του στοιχείου.

Παράδειγμα Συμβολοσειράς Σήμανσης Τιμολογίου (σύνολο 77 χαρακτήρων):
E1A279E38AE0018142D852488D3B1F693AAB3BB8 0001 00000009 0302100939 ABC02000001

ΠΑΗΨΣ - Σύνοψη αποτέλεσμα SHA-1 Ημερήσιος Γενικός Ημερομηνία Αρ. Μητρώου
α/α α/α και Ώρα ΕΑΦΔΣΣ


Πως ακριβώς δημιουργείται η Συμβολοσειρά Σήμανσης του κάθε στοιχείου;
Η Συμβολοσειρά Σήμανσης δημιουργείται από την ΕΑΦΔΣΣ με την χρήση ειδικού αλγόριθμου δημιουργίας Συνόψεων (Secure Hash Algorithm - SHA-1), από την επεξεργασία των εξής δεδομένων :
- Όλους τους εκτυπώσιμους χαρακτήρες στο στοιχείο

- Τον αριθμό μητρώου της ΕΑΦΔΣΣ

- Τον γενικό και ημερήσιο αύξοντα αριθμό σήμανσης που δίδεται από την ΕΑΦΔΣΣ

- Την Ημερομηνία και Ώρα της σήμανσης που δίδεται επίσης από την ΕΑΦΔΣΣ


Τι αποθηκεύεται στη φορολογική μνήμη της ΕΑΦΔΣΣ ;
- Με το κλείσιμο της κάθε μέρας (έκδοση δελτίου ημερήσιας φορολογικής αναφοράς σήμανσης στοιχείων - «Ζ»), από τις σημάνσεις όλων των εκδοθέντων στοιχείων της ημέρας, δημιουργείται η Γενική Ημερήσια Σήμανση Ημέρας, η οποία μαζί με τον γενικό προοδευτικό - αθροιστικό αριθμό σημασμένων στοιχείων, αποθηκεύεται μόνιμα στη φορολογική μνήμη.

Επίσης στη φορολογική μνήμη αποθηκεύονται και άλλες δημοσιονομικού περιεχομένου πληροφορίες (μετρητές, αθροιστές, στοιχεία κατόχου - εκδότη κλπ).
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Β- - Γ-

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο : 2103610030, 2103610065
2103375009, 2103640870, 2103617681
Ηλεκτρ. Διεύθυνση : www.e-oikonomia.gr , www.ggps.gr


ΔΕΥΤΕΡΟ
«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ»

Έκδοση, σήμανση και διαφύλαξη των φορολογικών στοιχείων που εκδίδονται μέσω Η/Υ, με τη χρησιμοποίηση Ειδικών Φορολογικών Μηχανισμών Σήμανσης (ΕΑΦΔΣΣ).

Αθήνα, 18 Αυγούστου 2005


ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Η 15η Δ/νση Βιβλίων και Στοιχείων στα πλαίσια των διαδικασιών βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της προς τις επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο μέτρο έκδοσης, σήμανσης και διαφύλαξης των φορολογικών στοιχείων που εκδίδονται με μηχανογραφικό τρόπο, που θεσπίστηκε με το ν.3052/2002 (ΦΕΚ 221 Α-) και καθιερώθηκε με την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1284/20.12.2002 (όπως συμπληρώθηκε με την ΠΟΛ. 1082/2.6.2003), σε συνέχεια του πρώτου φυλλαδίου οδηγιών και του πρώτου συμπληρωματικού που συνέταξε για την καλύτερη κατανόηση του μέτρου αυτού, συνέταξε το παρόν δεύτερο συμπληρωματικό φυλλάδιο.
Το περιεχόμενο του φυλλαδίου αυτού περιλαμβάνει με συνοπτικό τρόπο, διευκρινίσεις και θέσεις της διοίκησης σε ειδικά θέματα που ανέκυψαν και αντιμετωπίστηκαν μετά την πρώτη εφαρμογή του μέτρου αυτού.
Στόχος και αυτής της προσπάθειας είναι η ομοιόμορφη αντιμετώπιση όμοιων ή παρόμοιων θεμάτων και ερωτημάτων που ανακύπτουν στις επιχειρήσεις από την εφαρμογή του μέτρου.
Τέλος, η 15η Δ/νση είναι πάντοτε στη διάθεση οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου ζητήσει κάθε πρόσθετη πληροφορία και διευκρίνιση που δεν καλύπτεται στο παρόν φυλλάδιο.


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ


ΜΑΡΙΑ ΓΥΦΤΑΚΗ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΑΦΔΣΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Α. Γενικά
Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου Ερώτηση 1η
Παράλληλη χρήση χειρόγραφων Ερώτηση 2η
Χρήση γραφομηχανής Ερώτηση 3η
Εν μέρει μηχανογραφική χρήση Ερωτήσεις 4η- 5η
Θεωρημένα στελέχη Ερώτηση 6η
Ημερομηνία έκδοσης Ερώτηση 7η
Αρίθμηση Ερώτηση 8η
Πολυσέλιδα παραστατικά Ερώτηση 9η
Χρήση περισσότερων ΕΑΦΔΣΣ Ερώτηση 10η

Β. Έκδοση στοιχείων από επιχειρήσεις ειδικού αντικειμένου
Εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης Ερώτηση 11η
Εταιρίες α.ν. 89/67 & 368/78 Ερώτηση 12η
Ανώνυμες χρηματιστηριακές εταιρίες Ερώτηση 13η
Καζίνο Ερώτηση 14η
Μεταφορικές- logistics Ερώτηση 15η

Γ. Περιπτωσιολογία παραστατικών
Αεροπορικά εισιτήρια Ερώτηση 16η
Εισιτήρια μεταφοράς επιβατών Ερώτηση 17η
Δελτία εσωτερικής διακίνησης Ερώτηση 18η
Θεωρημένη κατάσταση μεταφορικών γραφείων Ερώτηση 19η
Πιστωτικό Ερωτήσεις 20η- 21η
Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστόλης Ερώτηση 22η
Σήμανση μη φορολογικού έγγραφου Ερώτηση 23η
Δ. Κεντρικό και υποκατάστημα Ερωτήσεις 24η- 25η
Οn line έκδοση από εγκατάσταση τρίτου Ερώτηση 26η
Ε. Έκδοση αντιτύπων- αντιγράφων στοιχείων Ερωτήσεις 27η- 29η
ΣΤ. Διόρθωση στοιχείων. Έκδοση ακυρωτικού Ερωτήσεις 30η- 36η
Ζ. Βλάβη ΕΑΦΔΣΣ Ερωτήσεις 37η- 40η

Η. Απωλεια παραστατικού.
Μη αποθήκευση στα ηλεκτρονικά αρχεία Ερωτήσεις 41η- 43η

Θ. Έκδοση τιμολογίων προς επιτηδευματίες που εδρεύουν στο εξωτερικό (Ε.Ε. ή τρίτες χώρες) Ερωτήσεις 44η- 47η

Ι. Δελτίο Φορολογικής Σήμανσης Στοιχείου.
Έκδοση «Ζ» Ερωτήσεις 48η- 50η

ΙΑ. Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά των ΕΑΦΔΣΣ


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΑΦΔΣΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Α. ΓΕΝΙΚΑ (ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΧΡΗΣΗ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ. ΧΡΗΣΗ ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗΣ. ΘΕΩΡΗΜΕΝΑ ΣΤΕΛΕΧΗ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ. ΑΡΙΘΜΗΣΗ. ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ. ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΕΑΦΔΣΣ)


Ερώτηση 1η : Τα στοιχεία που εκδίδονται μηχανογραφικά επί οχήματος πρέπει να φέρουν σήμανση;

Απάντηση: Σύμφωνα με την ΑΥΟΟ ΠΟΛ 1061/2004 είναι προαιρετική, η σήμανση των στοιχείων από ΕΑΦΔΣΣ, τα οποία εκδίδονται μηχανογραφικά, εκτός επαγγελματικής εγκατάστασης του εκδότη, επί οχημάτων, με τη χρησιμοποίηση φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Ερώτηση 2η : Έκταση εφαρμογής του νέου μέτρου έκδοσης σήμανσης και διαφύλαξης των στοιχείων του Κ.Β.Σ., με την Χρήση Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης (ΕΑΦΔΣΣ) - Παράλληλη χρήση χειρογράφων στοιχείων

Απάντηση: Στο νέο μέτρο δεν εμπίπτουν τα φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται με χειρόγραφο τρόπο, για τα οποία μπορεί να συνεχίζεται η παράλληλη χρήση τους, με την προϋπόθεση όμως ότι θα είναι θεωρημένα, για όσα προκύπτει τέτοια υποχρέωση (θεώρηση) από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.

Ερώτηση 3η : Χρήση των Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης (ΕΑΦΔΣΣ) για έκδοση σήμανση και διαφύλαξη των στοιχείων του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/92) με χρήση απλής γραφομηχανής.

Απάντηση: Σχετικά με την έννοια του μηχανογραφικού τρόπου έκδοσης στοιχείων, αυτός καθορίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) και συγκεκριμένα ως μηχανογραφική καθορίζεται η έκδοση των στοιχείων για την οποία γίνεται χρήση ηλεκτρονικών μέσω (ηλεκτρονικού υπολογιστή - Η/Υ). Ως εκ τούτου, ανεξάρτητα από το είδος του λογισμικού το οποίο χρησιμοποιείται για την έκδοση στοιχείων και εφόσον γίνεται χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, η έκδοση των στοιχείων θεωρείται ως μηχανογραφική έκδοση και τα εκδιδόμενα στοιχεία πρέπει να σημαίνονται μέσω μηχανισμού σήμανσης (ΕΑΦΔΣΣ).
Εξ- αντιδιαστολής, η χρήση της απλής γραφομηχανής (χωρίς λογισμικό), που δεν πληροί τα χαρακτηριστικά του Η/Υ, για τη συμπλήρωση των φορολογικών στοιχείων για διευκόλυνση και καλαίσθητη απεικόνιση δεδομένων των στοιχείων αυτών θεωρείται χειρόγραφη έκδοση (θέμα πραγματικό) και ως εκ τούτου ο τρόπος αυτός έκδοσης, ο οποίος βέβαια προαπαιτεί κινητά φύλλα και όχι δεμένα στελέχη, δεν εμπίπτει στο μέτρο σήμανσης με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ.

Ερώτηση 4η : Έκδοση δελτίου αποστολής για παραλαβή γάλακτος από τους κτηνοτρόφους από μηχανογραφικό έντυπο, στο οποίο προεκτυπώνονται με Η/Υ ορισμένες ενδείξεις του περιεχομένου του - Υποχρέωση ή μη σήμανσής του με τη χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.

Απάντηση: Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο τρόπος έκδοσης του δελτίου αποστολής κατά τα προαναφερόμενα, δεν εμπίπτει στην έννοια του μηχανογραφικού στοιχείου αλλά στην έννοια του χειρόγραφου δεδομένου ότι κατ- ουσία πρόκειται για προεκτύπωση με Η/Υ ορισμένων μόνο ενδείξεων του στοιχείου για διευκόλυνση των συναλλαγών αυτών ή καλαίσθητη απεικόνιση ορισμένων δεδομένων αυτού και ως εκ τούτου ο τρόπος αυτός έκδοσης ο οποίος βέβαια προαπαιτεί κινητά φύλλα και όχι δεμένα στελέχη, δεν εμπίπτει στο μέτρο σήμανσης με τη χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.

Ερώτηση 5η : Έκδοση δελτίων ποσοτικής παραλαβής από μηχανογραφικό έντυπο με συμπλήρωση ορισμένων στοιχείων εκ των υστέρων. - Υποχρέωση ή μη σήμανσής τους με ΕΑΦΔΣΣ.

Απάντηση: Κατ- αρχήν με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ σημαίνονται όλα τα φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται μηχανογραφικά, στην έννοια των οποίων εμπίπτει και το Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση και επειδή με τον ανωτέρω τρόπο έκδοσης των Δελτίου Ποσοτικής Παραλαβής, όπου κατ- ουσία προεκτυπώνονται με Η/Υ ορισμένα μόνο δεδομένα των στοιχείων αυτών για διευκόλυνση των συναλλαγών παραλαβής εσπεριδοειδών και καλαίσθητης απεικόνισης αυτών, δεν πληρούται η έννοια της μηχανογραφικής έκδοσής τους, αλλά η έννοια του χειρόγραφου, μπορεί να έχουν ανάλογη εφαρμογή τα όσα έχουν γίνει δεκτά με το έγγραφό μας 1082535/874/0015/29.10.2003 (ερώτηση 4η) και ως εκ τούτου και ο τρόπος αυτός έκδοσης, ο οποίος βέβαια προαπαιτεί κινητά φύλλα και όχι δεμένα στελέχη, δεν εμπίπτει στο μέτρο σήμανσης με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ.

Ερώτηση 6η : Εξάντληση ή μη των θεωρημένων αποθεμάτων μηχανογραφικών στοιχείων, μετά την εγκατάσταση και λειτουργία των ΕΑΦΔΣΣ

Απάντηση: Τα ήδη υπάρχοντα αποθέματα ενιαίων μηχανογραφικών εντύπων πολλαπλών χρήσεων «καρμπονιζέ», αθεώρητων ή θεωρημένων, μπορεί να εκδοθούν μέχρι εξαντλήσεώς τους αφού σημανθούν μέσω της ΕΑΦΔΣΣ και είναι δυνατόν να μη συμμετέχουν στη σήμανση τα προεκτυπωμένα στοιχεία του εκδότη ή άλλες ενδείξεις, με την προϋπόθεση ότι υποχρεωτικά το ένα αντίτυπο (στέλεχος) παραμένει προς φύλαξη, για όσο χρόνο ορίζεται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.
Επίσης υπάρχει υποχρέωση διαφύλαξης των θεωρημένων αποθεμάτων φορολογικών στοιχείων για τα οποία επιλέχθηκε να μην εξαντληθούν με τη χρήση της ΕΑΦΔΣΣ, μετά την εγκατάσταση και λειτουργία αυτής.
Τέλος τα αποθέματα μπορεί να εξαντληθούν χρησιμοποιούμενα για έκδοση φορολογικών στοιχείων σε περίπτωση βλάβης της ΕΑΦΔΣΣ (βλ. κατωτέρω υπό κεφάλαιο Ζ του παρόντος).


Ερώτηση 7η: Τα στοιχεία που σημαίνονται με ΕΑΦΔΣΣ μπορούν να φέρουν ημερομηνία έκδοσης διάφορη της ημερομηνίας σήμανσης;

Απάντηση
α) Σύμφωνα με την παρ. 17 του άρθρου 12 του ΚΒΣ «Όλα τα φορολογικά στοιχεία του παρόντος άρθρου που εκδίδονται με μηχανογραφικό τρόπο, μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και σημαίνονται με τη χρήση Ειδικών Ηλεκτρονικών Ασφαλών Διατάξεων Σήμανσης (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.) της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του Ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α΄) κάθε μήνα, επιτρέπεται να εκδίδονται μέχρι τη δέκατη πέμπτη ημέρα του επόμενου μήνα με ημερομηνία έκδοσης την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα, με εξαίρεση τα τιμολόγια που εκδίδονται στο χρόνο που προβλέπεται από τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 14, τα οποία επιτρέπεται να εκδίδονται εντός του επόμενου δεκαπενθημέρου από τον προβλεπόμενο αυτόν χρόνο και με ημερομηνία έκδοσης αυτή της συμπλήρωσης ενός μήνα από την παράδοση ή την αποστολή των αγαθών στον αγοραστή. Για όλα τα φορολογικά στοιχεία του παρόντος άρθρου που εκδίδονται στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου, ισχύουν ως προς το χρόνο έκδοσης αυτών τα οριζόμενα από τις διατάξεις της παραγράφου 15.»
β) Επίσης, διάφορη ημερομηνία έκδοσης από την ημερομηνία σήμανσης δύνανται να φέρουν τα στοιχεία που εκδίδονται μέχρι την 20η Ιανουαρίου της τρέχουσας χρήσης, με ημερομηνία την 31/12/ της προηγούμενης, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ.15 του Κ.Β.Σ.
γ) Με την 1055412/4181/ΠΟΛ.1105/12.6.1992 εγκύκλιο διευκρινίσθηκε ότι επιτρέπεται η συμπλήρωση φορολογικών στοιχείων την προηγούμενη της έκδοσης μέρα, για τις προγραμματισμένες συναλλαγές της επόμενης, χωρίς να θίγεται η αρχή της ενιαίας αρίθμησης (μπορεί να εκδίδονται από διαφορετική σειρά ή στο τέλος της ημέρας από την ίδια σειρά).
Η ανωτέρω διαδικασία γίνεται δεκτή και ισχύει αναλόγως όταν τα φορολογικά στοιχεία (Δ.Α., τιμολόγια κ.λ.π.) εκδίδονται με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ, χωρίς να απαιτείται απαραίτητα η χρήση ιδιαίτερης σειράς.
Στην περίπτωση αυτή τα στοιχεία (Δ.Α., τιμολόγια κ.λ.π.) θα φέρουν την ημερομηνία της επόμενης ημέρας που θα πραγματοποιηθεί η συναλλαγή, στη δε σήμανση θα αποτυπώνεται (περιλαμβάνεται) η ημερομηνία έκδοσής τους μέσω της ΕΑΦΔΣΣ (προηγούμενη). Όταν μεσολαβεί Σαββατοκύριακο ή γενική αργία, τα παραστατικά που προεκτυπώνονται την Παρασκευή ή την παραμονή της αργίας, θα έχουν ημερομηνία Δευτέρας ή της επόμενης της αργίας, που θα πραγματοποιηθεί η συναλλαγή και στη σήμανση την ημερομηνία έκδοσής τους, δηλαδή της Παρασκευής, ή της παραμονής της αργίας κατά περίπτωση.
Τέλος, θα πρέπει να αναγράφεται χειρόγραφα (με τετραψήφιο αριθμό) η ακριβής ώρα έναρξης αποστολής επάνω στο σχετικό φορολογικό στοιχείο (Δ.Α. ή Τ.- Δ. Α.) που έχει εκδοθεί την προηγούμενη ημέρα σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία.

Ερώτηση 8η : Υποχρέωση ή μη γενικής αύξουσας αρίθμησης κινητών φύλλων (Α4) για την έκδοση στοιχείων με την χρήση ΕΑΦΔΣΣ

Απάντηση: Με την υποχρεωτική σήμανση των φορολογικών στοιχείων μέσω του φορολογικού μηχανισμού (ΕΑΦΔΣΣ) στο εκδιδόμενο «Ζ» αποτυπώνεται αριθμός, που εκφράζει το σύνολο των παραστατικών που σημάνθηκαν από το προηγούμενο εκδοθέν «Ζ» μέχρι το πρόσφατο εκδοθέν, καθώς και ο συνολικός αριθμός των παραστατικών που σημάνθηκαν από την έναρξη εφαρμογής.
Η αναγραφή της αύξουσας γενικής αρίθμησης επί των μηχανογραφικών εντύπων που θα χρησιμοποιηθούν για έκδοση παραστατικών δεν εξυπηρετεί πλέον το σκοπό της θέσπισής της.
Αυτονόητο είναι ότι προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν οργανωτικά προβλήματα, μπορεί να αναγράφεται και η αύξουσα γενική αρίθμηση σε κάθε στοιχείο πλέον της εσωτερικής κατ- ιδίαν αρίθμησης αυτού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 παρ. 4, του Κ.Β.Σ.

Ερώτηση 9η : Διευκρινίσεις σχετικά με το πώς εκδίδονται και σημαίνονται τα πολυσέλιδα παραστατικά.

Απάντηση: Τα πολυσέλιδα παραστατικά εκδίδονται και σημαίνονται όπως και τα παραστατικά απλής - μονής σελίδας. Η Συμβολοσειρά Σήμανσης τίθεται μόνο στο τέλος της τελευταίας σελίδας. Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις αυτές υποχρεωτικά θα πρέπει να αναγράφεται σε κάθε σελίδα πλέον της τυχόν αύξουσας ενιαίας αρίθμησης του στοιχείου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 παράγραφος 6 του Κ.Β.Σ και ο αριθμός της τρέχουσας σελίδας ή και ο συνολικός αριθμός σελίδων π.χ.- 4/7, καθώς και για τις τυχόν ενδείξεις συνόλων σελίδας τα λεκτικά «σε μεταφορά» και «από μεταφορά». Στο τέλος (στην τελευταία σελίδα) θα αναγράφεται ο συνολικός αριθμός των σελίδων του πολυσέλιδου παραστατικού (πχ 7/7).

Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα του είδους του λογισμικού διασύνδεσης (τύπου Α- ή Β-) για την αποτύπωση της αρίθμησης των σελίδων των πολυσέλιδων παραστατικών υπεύθυνος είναι ο εκδότης των στοιχείων και το λογισμικό έκδοσης των παραστατικών.

Ερώτηση 10η: Φορολογικά στοιχεία που έχουν δηλωθεί για έκδοση από μία ΕΑΦΔΣΣ, μπορούν να εκδίδονται με την ίδια σειρά από άλλη ΕΑΦΔΣΣ;

Απάντηση: Φορολογικά στοιχεία που έχουν δηλωθεί προς έκδοση από μια ΕΑΦΔΣΣ, μπορούν να εκδίδονται με την ίδια σειρά και από άλλη ΕΑΦΔΣΣ, εφόσον τα στοιχεία αυτά στην κατάσταση που έχει υποβληθεί κατά την πρώτη έναρξη εφαρμογής, έχει δηλωθεί ότι θα εκδίδονται και από την άλλη ΕΑΦΔΣΣ. Σε αντίθετη περίπτωση, πριν την έκδοση των στοιχείων και από άλλη ΕΑΦΔΣΣ, υποβάλλεται συμπληρωματική κατάσταση με τα στοιχεία που δεν έχουν δηλωθεί αρχικώς ότι θα σημαίνονται και από την άλλη ή άλλες ΕΑΦΔΣΣ.

Β. ΕΚΔΟΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΌ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ, Α.Ν. 89/67 & 368/78, ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ, ΚΑΖΙΝΟ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ- LOGISTICS)

Ερώτηση 11η : Υποχρέωση χρήσης Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. από Εταιρείες Χρηματοδοτικής Μίσθωσης.

Απάντηση: Από την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1284/20.12.2002 (όπως συμπληρώθηκε και κωδικοποιήθηκε με την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1082/2.6.2003), προκύπτει ότι οι Εταιρείες Χρηματοδοτικών Μισθώσεων υποχρεούνται στη χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. για όλα τα φορολογικά στοιχεία που εκδίδουν μηχανογραφικά, όλων των συναλλαγών τους (μισθώσεις κινητών, μισθώσεις ακινήτων, πωλήσεις κ.α.).

Ερώτηση 12η : Υποχρέωση χρήσης ΕΑΦΔΣΣ από αλλοδαπές επιχειρήσεις των Α.Ν. 89/67 και 368/78.

Απάντηση: Οι ανωτέρω επιχειρήσεις εφόσον είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα και εκδίδουν τα προβλεπόμενα φορολογικά τους στοιχεία μηχανογραφικά μέσω Η/Υ, υποχρεούνται στη σήμανση αυτών με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ.

Ερώτηση 13η : Τόκοι τους οποίους καταλογίζει Ανώνυμη Χρηματιστηριακή Εταιρεία προς τους επενδυτές - πελάτες της, λόγω καθυστέρησης εξόφλησης του τιμήματος για την αγορά μετοχών.

Απάντηση: Εφόσον οι τόκοι αφορούν επιβάρυνση για μη εξόφληση αγοραπωλησίας μετοχών, μπορεί, για τους χρεούμενους αυτούς τόκους να εκδίδονται άλλα έγγραφα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 16 Κ.Β.Σ., τα οποία, ακόμη και αν η έκδοσή τους γίνεται με μηχανογραφικό τρόπο μέσω Η/Υ, δεν υπάρχει υποχρέωση σήμανσης και φύλαξής τους με φορολογικό μηχανισμό (ΕΑΦΔΣΣ).

Ερώτηση 14η : Χρήση ή μη ΕΑΦΔΣΣ για τα εκδιδόμενα στοιχεία από τα καζίνο που λειτουργούν σε ξενοδοχεία.

Απάντηση: Τα καζίνο απαλλάσσονται από την υποχρέωση χρήσης Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. για τις μηχανογραφικές Α.Π.Υ. που εκδίδουν για συναλλαγές που καταχωρούνται στο πρόσθετο «βιβλίο πόρτας».
Για την έκδοση των μηχανογραφικών ειδικών στοιχείων των Καζίνο που ορίζονται με την Α.Υ.Ο. 1093619/748/0015/ΠΟΛ. 1212/10.8.1995 υποχρεούνται σε χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. δεδομένου ότι, εντάσσονται στα ειδικά στοιχεία του άρθρου 13α του Κ.Β.Σ. και οι συναλλαγές για τις οποίες εκδίδονται δεν καταχωρούνται σε πρόσθετα βιβλία, το δε βιβλίο (πρόσθετο) που ορίζεται με την παράγραφο 7 της ανωτέρω απόφασης τηρείται ως Μητρώο Τραπεζιών - Μηχανημάτων. Αυτονόητο είναι ότι, για τα μηχανογραφικά φορολογικά στοιχεία που εκδίδουν για τις λοιπές δραστηριότητές τους (εστιατόρια, μπαρ, δεξιώσεις κ.λπ.) υφίσταται η υποχρέωση χρήσης Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.Ερώτηση 15η : Υποχρέωση έκδοσης φορολογικών στοιχείων με τη χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. για επιτηδευματίες με αντικείμενα εργασιών διεθνείς μεταφορές, αποθήκευση και διανομή αγαθών τρίτων.

Απάντηση: Η απαλλαγή προκειμένου για κατ- επάγγελμα αποθηκευτή αγαθών τρίτων, αφορά μόνο τα μηχανογραφικώς εκδιδόμενα στοιχεία εσόδου (Α.Π.Υ.), τα στοιχεία διακίνησης (Δ.Α.) προς τον αποθέτη ή προς τρίτο κατ- εντολή και για λογαριασμό του αποθέτη, καθώς και τα δελτία εισαγωγής, επειδή οι συναλλαγές για τις οποίες εκδίδονται τα ανωτέρω στοιχεία καταχωρούνται στο πρόσθετο βιβλίο του άρθρου 10 παρ. 5 του Κ.Β.Σ.
Καθ- όσον αφορά τα παραστατικά εσόδου (φορτωτικά έγγραφα) και διακίνησης (Δ.Α.) που εκδίδονται μηχανογραφικά από τις επιχειρήσεις αυτές που πραγματοποιούν εσωτερικές και διεθνείς μεταφορές στις περιπτώσεις μεταφοράς αγαθών από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη χώρα μας με χερσαία, εναέρια και θαλάσσια μέσα δημόσιας χρήσης και αυτά ανήκουν στην επιχείρηση ή τα εκμεταλλεύεται, και εναποτίθενται τα αγαθά σε χώρους που αυτή εκμεταλλεύεται (αποθήκες - αποθηκευτές), επειδή καταχωρούνται οι συναλλαγές αυτές και τα παραστατικά στο θεωρημένο διπλότυπο βιβλίο προσωρινής εναπόθεσης αγαθών που ορίζεται στην Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1100/1995, δεν σημαίνονται με τη χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.

Για τα μηχανογραφικά στοιχεία εσόδου (φορτωτικές) και άλλα φορολογικά στοιχεία που εκδίδουν για μεταφορές αγαθών που πραγματοποιούν και οι συναλλαγές δεν καταχωρούνται στο παραπάνω βιβλίο, αυτά εκδίδονται, σημαίνονται και φυλάσσονται με τη χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.

Γ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ (ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ, ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, ΔΕΛΤΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ, ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ, ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, ΕΚΔΟΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ)

Ερώτηση 16η : Σήμανση με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ των αποδείξεων πώλησης αεροπορικών εισιτηρίων που εκδίδονται μηχανογραφικά.

Απάντηση: Η απόδειξη πώλησης αεροπορικών εισιτηρίων, ως ειδικό φορολογικό στοιχείο προβλεπόμενο από τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1102/16.3.1993, που εκδόθηκε κατ- εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 38 του Κ.Β.Σ., σημαίνεται υποχρεωτικά με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ, σε περίπτωση που εκδίδεται μηχανογραφικά.

Ερώτηση 17η : Απαλλαγή από χρήση ΕΑΦΔΣΣ του ν. 1809/88 των μηχανογραφικώς εκδιδομένων εισιτηρίων μεταφοράς επιβατών και αποδείξεων μεταφοράς δρομολογίων εξωτερικού.

Απάντηση: Τα εισιτήρια μεταφοράς προσώπων και οι αποδείξεις μεταφοράς που εκδίδονται μηχανογραφικά από εκμεταλλευτές πλοίων για τους πλόες εξωτερικού (από ελληνικό λιμάνι απ- ευθείας σε λιμάνι εξωτερικού), μπορεί να μη σημαίνονται με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ, με την προϋπόθεση ότι οι εκμεταλλευτές πλοίων είναι εφοδιασμένοι α) με βεβαίωση εγκατάστασης και λειτουργίας συστήματος ηλεκτρονικής κράτησης θέσεων του π.δ. 120/1997 το οποίο χρησιμοποιούν και ως σύστημα καταγραφής επιβατών και οχημάτων και β) με βεβαίωση καταγραφής επιβαινόντων του Υ.Ε.Ν. για τους πλόες αυτούς. Σημειώνεται ότι οι παραπάνω βεβαιώσεις φυλάσσονται υποχρεωτικά για όσο χρόνο ορίζεται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.

Ερώτηση 18η: Τα δελτία εσωτερικής διακίνησης που εκδίδονται μηχανογραφικά σημαίνονται με ΕΑΦΔΣΣ;

Απάντηση: Τα δελτία εσωτερικής διακίνησης τα οποία αποτελούν δικαιολογητικά των εγγραφών στο βιβλίο αποθήκης και δεν απεικονίζουν συναλλαγές ή διακινήσεις αγαθών εκτός επιχείρησης όταν εκδίδονται μηχανογραφικά δεν σημαίνονται υποχρεωτικά με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ (μπορεί να σημαίνονται προαιρετικά).

Ερώτηση 19η : Υποχρέωση ή μη έκδοσης θεωρημένης κατάστασης των μεταφορικών γραφείων, του άρθρου 16 παρ. 6 του Κ.Β.Σ., - εκδιδόμενης με Η/Υ, μετά την χρήση του Φορολογικού Μηχανισμού ΕΑΦΔΣΣ

Απάντηση: Σύμφωνα με την περίπτωση ε- της παραγράφου 1 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1071/25.2.2000, η οποία κωδικοποιήθηκε με την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1083/2003, απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης : «Τα μεταφορικά γραφεία για τα στοιχεία του άρθρου 16 του Κ.Β.Σ., με την υποχρέωση να τηρούν θεωρημένη τη διπλότυπη κατάσταση αποστολής αγαθών, ανεξάρτητα εάν η φόρτωση γίνεται από τις εγκαταστάσεις τους ή όχι, στην οποία θα αναγράφεται εκτός των άλλων στοιχείων και ο αύξων αριθμός της φορτωτικής ή άλλων στοιχείων του άρθρου 16 του Κ.Β.Σ. καθώς και η αξία αυτών μέχρι το τέλος της επομένης ημέρας έκδοσής τους».
Το μεταφορικό γραφείο που εκδίδει φορτωτικές μηχανογραφικά σημαινόμενες με την χρήση ΕΑΦΔΣΣ, υποχρεούται να εκδίδει τις καταστάσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 6 του Κ.Β.Σ., δηλαδή μόνον όταν η φόρτωση γίνεται από τις εγκαταστάσεις του και σε περίπτωση μηχανογραφικής έκδοσής τους σημαίνονται και αυτές από την ΕΑΦΔΣΣ.
Η δε υποχρέωση έκδοσης των (θεωρημένων) καταστάσεων ανεξάρτητα του τόπου φόρτωσης όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1083/2003, εξακολουθεί να υφίσταται για τα μεταφορικά γραφεία που εκδίδουν φορτωτικές με χειρόγραφο τρόπο (αθεώρητες).

Ερώτηση 20η: Έκδοση πιστωτικών τιμολογίων για διαφημίσεις με τη χρήση ή μη ΕΑΦΔΣΣ.

Απάντηση: Τα πιστωτικά τιμολόγια που εκδίδονται για τις μεταβολές που επέρχονται στον ακριβή χώρο ή θέση ή χρόνο κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκε η διαφήμιση και επειδή οι συναλλαγές είναι ήδη καταχωρημένες στο ημερολόγιο διαφημίσεων, μπορεί τα πιστωτικά αυτά τιμολόγια όταν εκδίδονται με μηχανογραφικό τρόπο (Η/Υ) να μην σημαίνονται με τη χρήση φορολογικού μηχανισμού (ΕΑΦΔΣΣ) και με την προϋπόθεση ότι, θα καταχωρείται ο α/α και η αξία αυτών στο ημερολόγιο διαφημίσεων εντός πέντε (5) ημερών από την έκδοσή τους, κατ- αναλογία των αναφερομένων στο άρθρο 3 παρ. 1α εδ. 7 της Κ.Υ.Α. 1086567/40/Τα & ΕΦ/ΠΟΛ. 1217/29.7.1996.

Ερώτηση 21η : Επιστρεφόμενα ποσά που έχουν εισπραχθεί για είδη εγγυοδοσίας.

Απάντηση: Εφόσον η αξία των επιστρεφομένων ειδών της εγγυοδοσίας δεν περιλαμβάνεται στη συνολική αξία του τιμολογίου αλλά αναγράφεται χειρόγραφα σε ιδιαίτερο χώρο αυτού ως ουδέτερο στοιχείο αυτού χωρίς να χρεώνεται Φ.Π.Α. μπορεί να γίνεται ενημέρωση των βιβλίων με τα πληρωτέα ποσά που προκύπτουν από τα επιστρεφόμενα είδη εγγυοδοσίας, με βάση τη χειρόγραφη επισημείωση επί του Τιμολογίου - Δ.Α. ή να εκδίδεται μη φορολογικό στοιχείο (απόδειξη είσπραξης) χωρίς σήμανση.

Στην περίπτωση όμως που η αξία της εγγυοδοσίας περιλαμβάνεται στη συνολική αξία του τιμολογίου με Φ.Π.Α., απαιτείται η έκδοση πιστωτικού τιμολογίου κατά την επιστροφή των κενών εγγυοδοσίας, το οποίο εφόσον εκδίδεται μηχανογραφικά σημαίνεται με τη χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.

Ερώτηση 22η : Υπάρχει η δυνατότητα, στο Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής (Σ.Δ.Α.) που εκδίδεται μηχανογραφικά και σημαίνεται μέσω Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., να εκτυπώνονται, επίσης μηχανογραφικά, οι επιστρεφόμενες ποσότητες, είτε με δεύτερη σήμανση, είτε χωρίς να σημανθεί με τον κατάλληλο προγραμματισμό του λογισμικού;

Απάντηση: Κατ- αρχήν, σύμφωνα με την παράγραφο 14 του άρθρου 9 του Ν.2753/1999, εάν το Σ.Δ.Α. εκδίδεται μηχανογραφικά, τα δεδομένα (ποσότητες) των στηλών που αντιστοιχούν στις επόμενες ημέρες αναγράφονται χειρογράφως.

Στην προκειμένη περίπτωση, εναλλακτικά είναι δυνατόν να εκτυπώνεται με κατάλληλο χειρισμό του λογισμικού κατάσταση με τα είδη και τις ποσότητες των επιστρεφομένων ειδών, η οποία θα σημαίνεται από την Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και θα αναγράφεται η ένδειξη «Κατάσταση επιστρεφόμενων ειδών του αριθμ. … Σ.Δ.Α. ημερομηνία ….», θα επισυνάπτεται στο αρχικό Σ.Δ.Α., θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού και θα φυλάσσεται μαζί με το αρχικό Σ.Δ.Α. για όσο χρόνο ορίζεται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.

Ερώτηση 23η : Πώς αντιμετωπίζεται η κατά λάθος σήμανση παραστατικού που δεν αποτελεί φορολογικό στοιχείο και επομένως δεν χρήζει σήμανσης;

Απάντηση: Γενικά πρέπει να αναφερθεί ότι πολλά από τα πιστοποιημένα λογισμικά συνεργασίας με ΕΑΦΔΣΣ (των περιπτώσεων 3.2.1. και 3.2.2. της παραγράφου 3.2. της απόφασης 1092819/366/0015/ΠΟΛ. 1257/20-11-2002 - ΦΕΚ 1489/Β-/2002) διαθέτουν αυξημένες και ευέλικτες δυνατότητες προκαθορισμού παραμέτρων - λεκτικών, για την ανίχνευση των παραστατικών τα οποία χρήζουν σήμανσης, έτσι ώστε να αποφεύγονται κατά το δυνατόν τέτοια λάθη.
Σε περιπτώσεις όμως που παρ- όλ- αυτά εκτυπωθεί και σημανθεί ένα έγγραφο το οποίο δεν αποτελεί φορολογικό στοιχείο (πχ μια καρτέλα πελάτη, μια επιστολή κλπ), τότε στον Η/Υ έχουν δημιουργηθεί τα δύο αντίστοιχα ηλεκτρονικά αρχεία (ένα του «ηλεκτρονικού στελέχους» του κειμένου που σημάνθηκε και ένα με την δημιουργηθείσα Συμβολοσειρά Σήμανσης που αντιστοιχεί σ- αυτό). Επιπλέον στην μνήμη εργασίας της ΕΑΦΔΣΣ έχει καταγραφεί η αντίστοιχη ΠΑΗΨΣ η οποία υποχρεωτικά θα συμπεριληφθεί και στη διαμόρφωση της Γενικής Ημερήσιας ΠΑΗΨΣ του δελτίου «Ζ» που θα εκδοθεί. Ο εκδότης σ- αυτή την περίπτωση επισημαίνει το λάθος αυτό με αναγραφή - επισήμανση στο εκτυπωθέν κείμενο, θέτει την σφραγίδα και υπογραφή του, και φυλάσσει αυτό μαζί με τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά αρχεία για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από τις διατάξεις του ΚΒΣ ή ακυρώνει τα μη φορολογικά στοιχεία που σημάνθηκαν, με Ειδικό Ακυρωτικό σημαινόμενο με την ΕΑΦΔΣΣ, το οποίο επίσης φυλάσσεται μαζί με τα κατά λάθος σημανθέντα.

Δ. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ. ON LINE ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΤΟΥ

Ερώτηση 24η : Έκδοση μηχανογραφικών φορολογικών στοιχείων υποκαταστημάτων μεταφορικού γραφείου με διαδικτυακή σύνδεση on line με το κεντρικό, με σήμανση από ΕΑΦΔΣΣ, εγκατεστημένη στο κεντρικό.

Απάντηση: Για τον τρόπο έκδοσης των στοιχείων των υποκαταστημάτων αυτών (πληκτρολόγηση από τα υποκαταστήματα στα οποία η σήμανση θα γίνεται μέσω κατάλληλου δικτύου) μπορεί να εγκαθίστανται όλοι οι μηχανισμοί ΕΑΦΔΣΣ στο κεντρικό, εφόσον υπάρχει τέτοια δυνατότητα και να εκδίδονται με on line δικτυακή σύνδεση τα μηχανογραφικά φορολογικά στοιχεία από όλα τα υποκαταστήματα, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Θα αποτυπώνονται σ- αυτά όλα τα δεδομένα του περιεχομένου τους, που απαιτούνται από τις διατάξεις των άρθρων 16 και 18 του Κ.Β.Σ.
β) Όλα τα φορολογικά στοιχεία θα εκδίδονται διακριτά με αυτοτέλεια ανά υποκατάστημα.
γ) Θα δηλωθούν αναλόγως, με κατάσταση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. καθώς και ο αριθμός μητρώου της ΕΑΦΔΣΣ ή των ΕΑΦΔΣΣ από τις οποίες θα σημαίνονται.
δ) Το πρώτο αντίτυπο της φορτωτικής στις περιπτώσεις που εκδίδεται φορτωτική, το οποίο συνοδεύει τα μεταφερόμενα αγαθά και επιστρέφει στο μεταφορικό γραφείο (άρθρο 16 παρ. 6), θα φυλάσσεται στο υποκατάστημα που αφορά στο χρόνο που ορίζεται από το άρθρο 21 του Κ.Β.Σ. και
ε) Θα τίθενται άμεσα στη διάθεση του φορολογικού ελέγχου τα διαφυλασσόμενα ηλεκτρονικά αρχεία και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη διενέργειά του. Σκόπιμο κρίνεται επίσης να διαβιβάζονται σε εύλογο χρονικό διάστημα τα ημερήσια δελτία «Ζ» των ΕΑΦΔΣΣ, στα υποκαταστήματα με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο (FAX, e.mail κ.λ.π.) για τη διευκόλυνση του προληπτικού φορολογικού ελέγχου.

Τέλος επισημαίνεται ότι ο υπόχρεος, ανεξάρτητα με την επιλογή της τοποθέτησης, του ή των φορολογικών μηχανισμών σήμανσης (σε κάθε υποκατάστημα ή στην κεντρική εγκατάσταση της επιχείρησής του), είναι υπεύθυνος ώστε να εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση, η απρόσκοπτη έκδοση και σήμανση των στοιχείων.

Ερώτηση 25η : Έκδοση μηχανογραφικών φορολογικών στοιχείων αξίας από το υποκατάστημα εταιρίας, για αποστολές σκυροδέματος συνοδευόμενων με δελτία αποστολής της έδρας και σημαινόμενα με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ που έχει εγκατασταθεί στο υποκατάστημα - Υποχρέωση ή μη σήμανσης μέσω της ΕΑΦΔΣΣ του Δελτίου Αποστολής που εκδίδεται συνενωμένο με βιβλίο μηχανημάτων έργων.

Απάντηση: Από τη Διοίκηση έχει γίνει δεκτό (εγκύκλιος 3/1992 παρ. 12.2.4) και εξακολουθεί να ισχύει και μετά την εφαρμογή του νέου μέτρου έκδοσης, σήμανσης και διαφύλαξης των μηχανογραφικά εκδιδομένων στοιχείων με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ ότι, για αγαθά που εξήχθησαν από την έδρα συνοδευόμενα με δελτία αποστολής, τα αντίστοιχα τιμολόγια πώλησης μπορεί να εκδίδονται από το λογιστήριο της επιχείρησης που είναι εγκαταστημένο στο υποκατάστημα αυτής και συνεπώς να σημαίνονται μέσω της ΕΑΦΔΣΣ του υποκαταστήματος, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Τα φορολογικά στοιχεία αξίας που εκδίδονται για λογαριασμό της έδρας, θα έχουν αυτοτέλεια και δε θα αποτελούν σειρές των φορολογικών στοιχείων του υποκαταστήματος.
β) Στα φορολογικά στοιχεία θα αναγράφεται ότι η παράδοση των αγαθών έγινε από την έδρα.
γ) Να γνωστοποιηθούν με κατάσταση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τα φορολογικά στοιχεία που θα εκδίδονται και θα σημαίνονται με τη συγκεκριμένη ΕΑΦΔΣΣ, καθώς και ο αριθμός μητρώου αυτής.
δ) Να διευκολύνεται, με κάθε πρόσφορο τρόπο, ο προληπτικός φορολογικός έλεγχος.

Σχετικά με την έκδοση, σήμανση και φύλαξη των φορολογικών στοιχείων με τη χρήση ή μη ΕΑΦΔΣΣ, τα στοιχεία που υποχρεωτικά εκδίδονται και σημαίνονται με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ για τις διακινήσεις και τιμολογήσεις σκυροδέματος είναι τα εξής:
α) Τα μηχανογραφικά δελτία αποστολής - διακίνησης του σκυροδέματος.
β) Τα μηχανογραφικά στοιχεία αξίας (Α.Λ.Π. και Τιμολόγια Πώλησης) πώλησης του σκυροδέματος.
γ) Τα συνενωμένα μηχανογραφικά δελτία αποστολής με τα στοιχεία πώλησης του σκυροδέματος (Τιμολόγια - Δελτία Αποστολής, Α.Λ.Π. - Δελτία Αποστολής).

Αντιθέτως στις παρακάτω περιπτώσεις δεν προκύπτει υποχρέωση χρήσης των ΕΑΦΔΣΣ:
α) Όταν εκδίδονται τα τιμολόγια πώλησης του σκυροδέματος χειρόγραφα και οι Α.Λ.Π. με φ.τ.μ.
β) Όταν εκδίδεται συνενωμένο μηχανογραφικό βιβλίο έργου με δελτίο αποστολής.
γ) Όταν εκδίδεται Α.Π.Υ. για την αμοιβή προσφοράς υπηρεσιών μηχανήματος έργου (πρέσας) ανεξάρτητα του τρόπου έκδοσής της (χειρόγραφη ή μηχανογραφική).
δ) Όταν εκδίδεται συνενωμένο Τιμολόγιο Πώλησης - Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών και συνενωμένη Α.Λ.Π. - Α.Π.Υ. για πώληση πακέτου αγαθού και υπηρεσίας (σκυροδέματος και παροχής υπηρεσιών με μηχάνημα έργου - πρέσα), ανεξάρτητα του τρόπου έκδοσής τους.

Ερώτηση 26η : Εκτύπωση τιμολογίων από εγκαταστάσεις τρίτων με χρήση ΕΑΦΔΣΣ που συνδέονται on line με το κεντρικό ή το υποκατάστημα επιχείρησης.

Απάντηση: Όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση, η εκτύπωση και μόνο των τιμολογίων από εγκαταστάσεις τρίτων έπειτα από εντολή που διαβιβάζεται on line, από την έδρα της εταιρείας στην εγκατάσταση του τρίτου, θεωρείται ότι δεν μπορεί να προσδώσει στο χώρο αυτό (εγκατάσταση του τρίτου) την έννοια του υποκαταστήματος, με τις εξής προϋποθέσεις:
α) ότι οι συναλλακτικές δραστηριότητες (δοσοληψίες) θα γίνονται από το κεντρικό και η εντολή της εκτύπωσης δίνεται αποκλειστικά από το κεντρικό με on line σύνδεση και στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης του λογισμικού θα γίνεται περιγραφή του τρόπου εκτύπωσης των τιμολογίων.
β) τα τιμολόγια θα εκτυπώνονται από ιδιαίτερη σειρά και τα στελέχη τους θα μεταφέρονται εντός του χρόνου ενημέρωσης των βιβλίων στο κεντρικό.
γ) θα γίνεται σχετική γνωστοποίηση για τον τρόπο έκδοσης των τιμολογίων στον αρμόδιο προϊστάμενο της έδρας της εταιρείας σας.

Αναλόγως δεν θεωρείται υποκατάστημα η εγκατάσταση του τρίτου από την οποία έπειτα από εντολή της έδρας εκτυπώνονται τα μηχανογραφικά εκδιδόμενα Τιμολόγια τα οποία σημαίνονται με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ. Στην περίπτωση αυτή η ΕΑΦΔΣΣ πρέπει να έχει εγκατασταθεί και δηλωθεί στην έδρα της εκδότριας εταιρείας και όχι στην εγκατάσταση του τρίτου.

Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ- ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ερώτηση 27η: Πώς είναι δυνατή η έκδοση αντιτύπων στοιχείων εφόσον γίνεται χρήση ΕΑΦΔΣΣ;

Απάντηση: Τα αντίτυπα μπορούν να διακριθούν σε δύο κατηγορίες, τα υποχρεωτικώς και τα προαιρετικώς εκδιδόμενα. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον σύμφωνα με τα παρακάτω τα εκδιδόμενα αντίτυπα σημαίνονται από ΕΑΦΔΣΣ πρέπει να δηλώνεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ο προορισμός κάθε αντιτύπου, είτε με την αρχική κατάσταση- δήλωση που υποβάλλεται κατά την πρώτη εφαρμογή του μέτρου, είτε με συμπληρωματική.
Υποχρεωτικώς εκδιδόμενα αντίτυπα
Στις περιπτώσεις που είτε επιβάλλεται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., είτε επιλέγεται από τον επιτηδευματία η έκδοση αντιτύπων στοιχείων, τα οποία υποχρεωτικά πριν την έκδοσή τους δηλώνει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., η σήμανση αυτών μπορεί να γίνει με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
1. Εάν γίνεται χρήση μηχανογραφικού εντύπου χημικού χάρτου («καρμπονιζέ» χαρτί με πολλά αντίτυπα), η σήμανση είναι μια και μοναδική για όλα τα αντίτυπα (χρήση «καρμπόν») και αντιστοιχεί επίσης ένα και μοναδικό ζεύγος ηλεκτρονικών αρχείων σήμανσης («...a.txt» και «...b.txt»). Ο προορισμός και η διάκριση του κάθε χάρτινου αντιτύπου θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι προτυπωμένη.
2. Εάν γίνεται εκτύπωση σε απλά φύλλα χαρτιού (από εκτυπωτή σελίδας, πχ laser), σημαίνεται με ιδιαίτερη (διαφορετική) Συμβολοσειρά Σήμανσης το κάθε αντίτυπο. Στην περίπτωση αυτή για κάθε ένα αντίτυπο δημιουργείται και ένα ιδιαίτερο ζεύγος ηλεκτρονικών αρχείων σήμανσης («...a.txt» και «...b.txt»).
Προαιρετικώς εκδιδόμενα αντίτυπα
Προαιρετικώς εκδιδόμενα αντίτυπα είναι εκείνα, η έκδοση των οποίων δεν επιβάλλεται από τις διατάξεις του ΚΒΣ ή δεν έχουν δηλωθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., αλλά είναι δυνατόν να εκτυπώνονται από τον εκδότη των στοιχείων για λόγους οργανωτικούς ενδοεπιχειρησιακής πληροφόρησης, για λόγους τυχόν αστικών διαφορών (πχ Αποδεικτικό Παραλαβής), κλπ.
Πέρα από τους παραπάνω τρόπους που περιγράφηκαν προηγουμένως για τα υποχρεωτικώς εκδιδόμενα αντίτυπα, ο εκδότης δύναται να εκδίδει τα «προαιρετικά» αντίτυπα (τα οποία σε αυτή την περίπτωση δεν θεωρούνται φορολογικά στοιχεία) με τους εξής επιπλέον τρόπους :
1. Εκτύπωση, με απενεργοποιημένο το λογισμικό συνεργασίας με την ΕΑΦΔΣΣ, χωρίς Συμβολοσειρά Σήμανσης.
2. Από εκτύπωση του διαφυλασσομένου ηλεκτρονικού αρχείου «….a.txt», του περιεχομένου του παραστατικού, επίσης με απενεργοποιημένο το λογισμικό συνεργασίας με την ΕΑΦΔΣΣ, χωρίς σήμανση.

Ερώτηση 28η: Αντιμετώπιση περιπτώσεων σήμανσης μηχανογραφικών παραστατικών από φορολογικό μηχανισμό με προτυπωμένα τα στοιχεία του εκδότη ή άλλες ενδείξεις από εκτυπωτή laser που δεν διαχειρίζεται έντυπα πολλαπλών αντιτύπων (καρμπονιζέ).

Απάντηση: Όταν για την έκδοση των στοιχείων γίνεται χρήση εντύπων πολλαπλών αντιτύπων («καρμπονιζέ»), με προτυπωμένα τα στοιχεία του εκδότη ή άλλες ενδείξεις, είναι δυνατόν να μην συμμετέχουν στη σήμανση του στοιχείου τα δεδομένα αυτά, με την προϋπόθεση ότι υποχρεωτικά το ένα αντίτυπο (στέλεχος) παραμένει προς φύλαξη για όσο χρόνο ορίζεται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ..
Η λειτουργία του εκτυπωτή laser δεν προσομοιάζει με τη χρήση εκτυπωτή ακίδων που χρησιμοποιεί έντυπα πολλαπλών αντιτύπων (καρμπονιζέ), οπότε τα προεκτυπωμένα στοιχεία του εκδότη ή άλλες ενδείξεις θα πρέπει όπως ακριβώς αυτά είναι προτυπωμένα (χωρίς να ξανατυπώνονται) να συμμετέχουν στη σήμανση του παραστατικού και να αποθηκεύονται στο αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο (…a.txt). Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση αυτή, υποχρεωτικά εκτυπώνονται και συμμετέχουν στη σήμανση, οι ενδείξεις προορισμού του κάθε εκδιδόμενου αντιτύπου. Ως εκ τούτου επειδή διαφοροποιείται το περιεχόμενο του παραστατικού, είναι σαφές ότι κάθε αντίτυπο παίρνει ιδιαίτερη (διαφορετική) συμβολοσειρά σήμανσης.
Επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν δηλωθεί τα επί πλέον αντίτυπα και ο προορισμός τους στην κατάσταση που θα υποβληθεί πριν την πρώτη έναρξη εφαρμογής ή με υποβολή συμπληρωματικής κατάστασης όταν κριθεί απαραίτητο, με την οποία θα δηλωθούν νέες σειρές στοιχείων με επιπλέον αντίτυπα και ο προορισμός κάθε αντιτύπου.

Ερώτηση 29η : Πως αντιμετωπίζονται περιπτώσεις σήμανσης μηχανογραφικών φορτωτικών από φορολογικό μηχανισμό (ΕΑΦΔΣΣ) με προεκτυπωμένα τα στοιχεία του εκδότη ή άλλες ενδείξεις από εκτυπωτή σελίδας (π.χ. Laser) που διαχειρίζεται μη καρμπονιζέ έντυπα:
Α) Εκτυπωτής Laser.
B) Μη καρμπονιζέ μονή σελίδα που τα τρία αντίτυπα των φορτωτικών εγγράφων καταλαμβάνουν το 1/3 αυτής.

Απάντηση: Όλα τα αντίτυπα των φορτωτικών θα σημαίνονται με την ίδια σήμανση χωρίς να συμμετέχουν σ- αυτή τα προεκτυπωμένα στοιχεία του εκδότη, οι ενδείξεις προορισμού τους, ή άλλες ενδείξεις των τριών (3) αντιτύπων φορτωτικών με τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 1) Όλα τα αντίτυπα θα περιλαμβάνονται στη μονή σελίδα του μηχανογραφικού εντύπου και θα καταλαμβάνουν έκαστο το 1/3 της σελίδας αυτής, αποσπώμενα με διάστικτη διάτρηση, 2) Θα εκτυπώνονται με τη χρήση εκτυπωτή μονής σελίδας (π.χ. Laser), 3) Σ- όλα τα αντίτυπα θα εκτυπώνονται τα ίδια δεδομένα στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται και όπως αυτά ορίζονται από τα άρθρα 16 και 18 του Κ.Β.Σ. 4) Η ίδια Συμβολοσειρά Σήμανσης θα αποτυπώνεται διαδοχικά εν σειρά επί αυτών και 5) Θα φυλάσσεται υποχρεωτικά ως στέλεχος το πρώτο αντίτυπο με την ένδειξη «για το μεταφορέα» ή «για το μεταφορικό γραφείο», μαζί με το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο (… a.txt) για όσο χρόνο ορίζεται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.

ΣΤ. ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΕΚΔΟΣΗ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΥ

Ερώτηση 30η : Αντιμετώπιση θεμάτων μη παραλαβής μέρους ποσότητας ή ολόκληρης ποσότητας σκυροδέματος, όταν τα φορολογικά στοιχεία εκδίδονται μηχανογραφικά (Η/Υ) με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ.

Περιπτώσεις:
α) μη παράδοσης ολόκληρης της ποσότητας μπετόν στον αρχικό πελάτη για τον οποίο προοριζόταν, λόγω αντικειμενικών δυσκολιών, μεταφορά και παράδοσή της σε άλλο πελάτη ή επιστροφή της στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας σκυροδέματος.
β) επιστροφής μέρους ποσότητας αποστελλόμενου σκυροδέματος, λόγω μη παραλαβής και παράδοσης της ποσότητας αυτής σε άλλο πελάτη ή επιστροφή της από την οικοδομή στο εργοστάσιο - βιομηχανία σκυροδέματος.

Απάντηση: Για τις περιπτώσεις των (α) και (β) του παρόντος πρέπει να ακολουθούνται οι εξής προσαρμογές :
Α1. Όταν το δελτίο αποστολής εκδίδεται από καρμπονιζέ μηχανογραφικό έντυπο επί του πρωτοτύπου μπορεί να γίνεται εμφανής διαγράμμιση - διόρθωση της αρχικής ποσότητας ή του αρχικού πελάτη και να αναγράφεται η πραγματικά παραδοθείσα ή ο νέος πελάτης. Στη συνέχεια θα εκδίδεται Δελτίο Αποστολής από χειρόγραφο θεωρημένο στέλεχος ή μηχανογραφικό (από φορητό Η/Υ) είτε θεωρημένο, είτε αθεώρητο σημαινόμενο με ΕΑΦΔΣΣ για την περίπτωση διακίνησης μέρους της ποσότητας που δεν παραδόθηκε και αποστέλλεται σε νέο πελάτη ή επιστρέφεται στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας σκυροδέματος. Αντίστοιχη διαγράμμιση - διόρθωση θα γίνεται και στο στέλεχος του δελτίου αποστολής - διαφυλασσόμενο χάρτινο - στέλεχος.
Α2. Όταν το δελτίο αποστολής εκδίδεται από απλότυπο μηχανογραφικό έντυπο ή Α4 όπου στην περίπτωση αυτή στέλεχος είναι το αντίστοιχο ζεύγος ηλεκτρονικών αρχείων, ακολουθείται επί του πρωτοτύπου η προηγούμενη διαδικασία και παράλληλα εκτυπώνονται σε χάρτινη απλή σελίδα το παραστατικό - μη σημαινόμενο από την ΕΑΦΔΣΣ, το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο τύπου «a.txt» του διαγραμμισμένου - διορθωμένου πρωτοτύπου παραστατικού και η αντίστοιχη συμβολοσειρά σήμανσης από το σχετικό αρχείο τύπου «….. b.txt» επί των οποίων ο εκδότης - του πρωτότυπου παραστατικού επισημαίνει τα δεδομένα της διαγράμμισης - διόρθωσης υπογράφει και θέτει την σφραγίδα της επιχείρησης και τα φυλάσσει ως στέλεχος για όσο χρόνο ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ.
Α3. Εναλλακτικά αντί των ανωτέρω προσαρμογών είναι δυνατόν να εκδίδεται το «Ειδικό Ακυρωτικό στοιχείο» για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, ιδιαίτερα σημαινόμενο με την ΕΑΦΔΣΣ το οποίο λειτουργεί «διορθωτικά» για τα πρωτότυπα παραστατικά των συγκεκριμένων ως άνω περιπτώσεων με αναφορά και αναγραφή στο περιεχόμενο αυτού των δεδομένων που διαγραμμίστηκαν - διορθώθηκαν επί των πρωτοτύπων.
Το ειδικό ακυρωτικό λειτουργεί πλέον ως στέλεχος και φυλάσσεται για όσο χρόνο ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ.

Β. Για την περίπτωση μη παράδοσης μέρους της ποσότητας μπετόν στον αρχικό πελάτη και επιστροφή της στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης βιομηχανίας Μπετόν :
Ακολουθούνται εναλλακτικά οι προσαρμογές του κεφαλαίου Α (Α1, Α2 και Α3).

Γ. Για την περίπτωση μη παραδοθείσης ολόκληρης της ποσότητας μπετόν και επιστροφή της στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας ακολουθείται η εξής διαδικασία :
Εάν το αρχικό εκδοθέν παραστατικό είναι Τιμολόγιο - Δελτίο αποστολής ή δελτίο αποστολής εκδίδεται προς ακύρωση της συναλλαγής ειδικό ακυρωτικό στοιχείο σημαινόμενο με ΕΑΦΔΣΣ.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Τα όσα αναφέρονται στα Κεφάλαια Α, Β και Γ της απάντησης στην ερώτηση 31 ισχύουν για όλα τα αγαθά π.χ. ξηρά κονιάματα, τσιμέντο κλπ, που διακινούνται με φορολογικά στοιχεία μηχανογραφικά σημαινόμενα με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ.

Ερώτηση 31η: Πώς αντιμετωπίζεται η διαπίστωση λάθους σε εκδοθέν και σημανθέν Τιμολόγιο(απλό ή συνενωμένο με Δελτίο Αποστολής);

Απάντηση: Εφόσον η διαπίστωση του λάθους γίνει πριν γίνει χρήση του στοιχείου, τότε γίνονται ενέργειες αντίστοιχες με αυτές της περίπτωσης μη ολοκλήρωσης της φυσικής έκδοσης - εκτύπωσης σημανθέντος παραστατικού λόγω τεχνικού προβλήματος. Δηλαδή εκδίδεται Ακυρωτικό (κατ- αντιστοιχία του «Ειδικού Ακυρωτικού») και το οποίο, σ- αυτή την περίπτωση λειτουργεί «διορθωτικά». Κατόπιν εκδίδεται το διορθωμένο Τιμολόγιο. Σημειώνεται ότι τόσο το Ακυρωτικό όσο και το επανεκδοθέν Τιμολόγιο θα πρέπει να σημανθούν από την ΕΑΦΔΣΣ με ιδιαίτερη - ξεχωριστή σε κάθε περίπτωση Συμβολοσειρά Σήμανσης.
Εάν η διαπίστωση του λάθους γίνει αφού γίνει χρήση του στοιχείου, τότε υποχρεωτικά η διόρθωσή του, ανεξάρτητα για το εάν αφορά λεκτικές διορθώσεις ή ποσότητες, θα πρέπει να γίνει με την έκδοση Πιστωτικού. Στην περίπτωση που η διόρθωση δεν αφορά ποσότητες, αλλά διόρθωση λεκτικών (πχ διεύθυνση, ΑΦΜ, κλπ) τότε το Πιστωτικό λειτουργεί «διορθωτικά» ως προς τα λεκτικά αυτά. Φυσικά το Πιστωτικό σημαίνεται ιδιαιτέρως.

Ερώτηση 32η : Προθεσμία έκδοσης ειδικού ακυρωτικού στοιχείου.

Απάντηση: Λαμβάνοντας υπόψη το σκοπό που εξυπηρετεί η έκδοση του ειδικού ακυρωτικού στοιχείου είναι δυνατόν, στις περιπτώσεις που υπάρχει λόγος ακύρωσης παραστατικών (μη παραλαβή αγαθών, μη εκτύπωση του παραστατικού που έχει σημανθεί κ.λπ.), το ειδικό ακυρωτικό στοιχείο να εκτυπωθεί (ημερομηνία, σήμανση) μεταγενέστερα του χρόνου που η επιχείρηση έλαβε γνώση του λόγου ακύρωσης με ημερομηνία όμως έκδοσης την ημερομηνία αυτή, με την προϋπόθεση ότι θα γίνει σχετική παρατήρηση επί του προς ακύρωση στοιχείου. Επισημαίνεται ότι η εκτύπωση (σήμανση) του εν λόγω ακυρωτικού πρέπει να γίνεται σε εύλογο χρόνο ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει την προθεσμία ενημέρωσης των βιβλίων.

Ερώτηση 33η
: Διευκρινίσεις σχετικά με τη μη ολοκλήρωση της φυσικής έκδοσης - εκτύπωσης σημανθέντος παραστατικού

Απάντηση: Σε περιπτώσεις μη ολοκλήρωσης της εκτύπωσης παραστατικού (πρόβλημα με μελάνι, «μάσημα» χαρτιού κ.λπ.) πρέπει υποχρεωτικά να εκδίδεται ακυρωτικό (κατ- αντιστοιχία του «Ειδικού Ακυρωτικού» που προβλέπεται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. για την on - line ενημέρωση των βιβλίων) και να επανεκδίδεται το παραστατικό. Σημειώνεται δε ότι, τόσο το Ακυρωτικό όσο και το επανεκδομένο παραστατικό θα πρέπει να σημανθούν από την ΕΑΦΔΣΣ με ιδιαίτερη - ξεχωριστή σε κάθε περίπτωση Συμβολοσειρά Σήμανσης.

Στην περίπτωση που λόγω τεχνικού προβλήματος κατά τη διαδικασία σήμανσης ενός παραστατικού, δεν γίνει η εκτύπωση αυτού, ενώ όμως έχει δημιουργηθεί η αντίστοιχη σήμανση, τότε θα πρέπει πρώτα να γίνει ο προσδιορισμός στον διασυνδεόμενο Η/Υ των ηλεκτρονικών αρχείων (…_a.txt) και (…_b.txt). Η δημιουργία των αρχείων αυτών στον Η/Υ και η έκδοση του Δελτίου Φορολογικής Σήμανσης Στοιχείου ΔΦΣΣ, από τον φορολογικό εκτυπωτή που είναι ενσωματωμένος στην ΕΑΦΔΣΣ, είναι ασφαλής απόδειξη της δημιουργίας και της ολοκλήρωσης της σήμανσης.

Μετά τον εντοπισμό και την ανάκτηση των αρχείων αυτών, γίνεται η εκτύπωσή τους σε απλές ιδιαίτερες σελίδες για το περιεχόμενο κάθε ενός απ- αυτά. Οι δύο αυτές σελίδες συρράπτονται και πρέπει να φυλάσσονται για κάθε περίπτωση ελέγχου. Επιπλέον θα πρέπει να επισημαίνεται επ΄ αυτών, με αναγραφή, η ακύρωση της χρήσης του συγκεκριμένου στοιχείου λόγω μη έκδοσης εξ αιτίας τεχνικού προβλήματος.
Κατόπιν θα πρέπει να ακολουθούνται οι διαδικασίες που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο
(Ακυρωτικό και επανέκδοση).
Επισημαίνεται ότι, η ανωτέρω διαδικασία, (ακύρωση και επανέκδοση), ακολουθείται μόνον για τις περιπτώσεις κακέκτυπων ή μη εκδοθέντων/σημανθέντων παραστατικών.

Ερώτηση 34η : Πώς αντιμετωπίζεται η περίπτωση έκδοσης και σήμανσης στοιχείου, του οποίου όμως η αντίστοιχη Συμβολοσειρά Σήμανσης εκτυπώθηκε στην επόμενη σελίδα;

Απάντηση: Εφαρμόζονται κατ- αντιστοιχία οι ενέργειες για την Ακύρωση και Επανέκδοση του στοιχείου.

Ερώτηση 35η : Καταχώρηση ή μη στα βιβλία του ειδικού ακυρωτικού που εκδίδεται για ακύρωση παραστατικών που εκδόθηκαν με ΕΑΦΔΣΣ καθώς και των παραστατικών που ακυρώνονται.

Απάντηση: Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 23 του Κ.Β.Σ. ειδικό ακυρωτικό στοιχείο εκδίδεται όταν εκδοθεί λανθασμένο φορολογικό στοιχείο το οποίο δεν έχει χρησιμοποιηθεί (δεν έχει περιέλθει στον αντισυμβαλλόμενο) και με τα δεδομένα του εν λόγω στοιχείου έχουν ενημερωθεί ΟΝ LINE τα τηρούμενα βιβλία (βιβλίο αποθήκης, λογιστικά, κ.λπ.).
Ανάλογη υποχρέωση έκδοσης ειδικού ακυρωτικού στοιχείου, υπάρχει σύμφωνα με τα παραπάνω και στην περίπτωση που εκδίδεται κακέκτυπο στοιχείο (όχι απαραίτητα λαθεμένο) και με τα δεδομένα του έχουν ενημερωθεί τα βιβλία.
Η ανωτέρω υποχρέωση έκδοσης ακυρωτικού στοιχείου υπάρχει και στην περίπτωση που το εκδιδόμενο στοιχείο έχει σημανθεί με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ, όπως προκύπτει και στο από 25 Φεβρουαρίου 2003 ενημερωτικό φυλλάδιο μας.

Το ακυρωτικό στοιχείο που εκδίδεται για ακύρωση κακέκτυπου στοιχείου με τα δεδομένα του οποίου, συμπεριλαμβανομένου και του αριθμού αυτού, έχουν ενημερωθεί τα βιβλία, πρέπει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 2 να καταχωρηθεί στα βιβλία για την ακύρωση της αντίστοιχης εγγραφής του «άκυρου» στοιχείου.
Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις που δεν έχουν ενημερωθεί τα τηρούμενα βιβλία με το αρχικό παραστατικό, δεν υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης, ούτε του ειδικού ακυρωτικού στοιχείου που εκδίδεται για την ακύρωσή του.

Τέλος, επισημαίνεται ότι η εγγραφή στα βιβλία θα γίνει με το νέο στοιχείο που εκδίδεται εις αντικατάσταση του ακυρωθέντος, καθότι αυτό τελικά είναι το στοιχείο που εκδόθηκε για την εν λόγω συναλλαγή.

Ερώτηση 36η: Τι γίνεται στην περίπτωση που εκδοθεί Δελτίο Φορολογικής Σήμανσης Στοιχείου - ΔΦΣΣ, από τον φορολογικό εκτυπωτή που είναι ενσωματωμένος στην ΕΑΦΔΣΣ, αλλά δεν έχει εκδοθεί - τυπωθεί το αντίστοιχο παραστατικό ;

Απάντηση: Γενικά η περίπτωση αυτή θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με παρόμοιο τρόπο με την περίπτωση μη ολοκλήρωσης της φυσικής έκδοσης - εκτύπωσης σημανθέντος παραστατικού λόγω τεχνικού προβλήματος (βλ ερώτηση 36η).
Πέραν αυτού, το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει, είναι ο προσδιορισμός στον διασυνδεόμενο Η/Υ των ηλεκτρονικών αρχείων (…_a.txt) και (…_b.txt). Η δημιουργία των αρχείων αυτών στον Η/Υ και η έκδοση του Δελτίου Φορολογικής Σήμανσης Στοιχείου - ΔΦΣΣ, από τον φορολογικό εκτυπωτή που είναι ενσωματωμένος στην ΕΑΦΔΣΣ, είναι ασφαλής απόδειξη της δημιουργίας και της ολοκλήρωσης της σήμανσης.
Εάν δεν έχει γίνει χρήση του στοιχείου, τότε γίνονται ενέργειες αντίστοιχες με αυτές της περίπτωσης μη ολοκλήρωσης της φυσικής έκδοσης - εκτύπωσης σημανθέντος παραστατικού λόγω τεχνικού προβλήματος. Δηλαδή πρέπει να εκδίδεται και να σημαίνεται Ακυρωτικό (κατ- αντιστοιχία του «Ειδικού Ακυρωτικού») και κατόπιν εκδίδεται ξανά το παραστατικό με νέα Συμβολοσειρά Σήμανσης.

Μετά τον εντοπισμό και την ανάκτηση των αρχείων αυτών, γίνεται η εκτύπωσή τους σε απλές ιδιαίτερες σελίδες για το περιεχόμενο κάθε ενός απ- αυτού, συρράπτονται και θα πρέπει να φυλάσσονται για κάθε περίπτωση ελέγχου. Επιπλέον θα πρέπει και να επισημαίνεται επ- αυτών με αναγραφή, η ακύρωση της χρήσης του συγκεκριμένου στοιχείου.
Ζ. ΒΛΑΒΗ ΕΑΦΔΣΣ

Ερώτηση 37η : Πώς εκδίδονται τα στοιχεία σε περίπτωση βλάβης και διακοπής λειτουργίας ΕΑΦΔΣΣ;

Απάντηση: Σε κάθε περίπτωση βλάβης της ΕΑΦΔΣΣ θα πρέπει να γίνεται άμεσα κλήση εξουσιοδοτημένου τεχνικού για την αποκατάσταση της βλάβης (εντός 24 ωρών για τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης και εντός 48 ωρών για τα υπόλοιπα διαμερίσματα της Χώρας). Η βλάβη αποδεικνύεται από τη σχετική παρατήρηση που καταγράφει ο τεχνικός στο Βιβλιάριο Συντήρησης και Επισκευής (Σ.Β.Ε.), καθώς και από τα παραστατικά που εκδίδονται από τον τεχνικό για την επ΄ αμοιβή ή δωρεάν αποκατάσταση της βλάβης.

Μέχρι την επαναλειτουργία της ΕΑΦΔΣΣ ο εκδότης των στοιχείων για τη συνέχιση της έκδοσης και σήμανσης των στοιχείων του, είναι δυνατόν να κάνει χρήση εφεδρικής ΕΑΦΔΣΣ, εφόσον διαθέτει τέτοια δηλωμένη στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και τα στοιχεία τα οποία θα εκδώσει μέσω αυτής έχει δηλωθεί ότι θα σημαίνονται εναλλακτικά και από αυτήν (την εφεδρική), στην κατάσταση που έχει υποβληθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. κατά τη δήλωση έναρξης λειτουργίας του μηχανισμού ή με υποβολή συμπληρωματικής.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 7 της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1284/20.12.2002 (όπως συμπληρώθηκε και κωδικοποιήθηκε με την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1082/2.6.2003), παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης μηχανογραφικών φορολογικών στοιχείων σε περίπτωση βλάβης της ΕΑΦΔΣΣ ή ταυτόχρονης βλάβης ΕΑΦΔΣΣ και Η/Υ ως εξής:
α) Με μηχανογραφικό τρόπο από αθεώρητα μηχανογραφικά έντυπα σε περίπτωση βλάβης μόνο της ΕΑΦΔΣΣ.
β) Με χειρόγραφη καταγραφή των δεδομένων στο μηχανογραφικό έντυπο μόνο στην περίπτωση ταυτόχρονης βλάβης ΕΑΦΔΣΣ και Η/Υ, όταν δεν υπάρχει άλλος διαθέσιμος Η/Υ.
Στα μηχανογραφικά έντυπα στοιχείων που τυχόν εκδοθούν με τους ανωτέρω τρόπους (α και β), αναγράφεται, αντί της συμβολοσειράς σήμανσης, η ένδειξη «ΧΩΡΙΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΕΑΦΔΣΣ ΜΕ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ …………..», εντύπως ή χειρόγραφα, οι σχετικές καταχωρήσεις γίνονται στα φορολογικά βιβλία στο χρόνο που ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 17 του Κ.Β.Σ. με βάση αυτά τα κατά τα ανωτέρω εκδοθέντα στοιχεία, χωρίς υποχρέωση ενταμίευσής τους στη μνήμη της ΕΑΦΔΣΣ εκ των υστέρων και επιπλέον σ- αυτές τις περιπτώσεις ο εκδότης τους υποχρεούται να φυλάσσει στέλεχος.

Επίσης, στην περίπτωση αυτή υποχρεούται ο εκδότης των στοιχείων να υποβάλει δήλωση - γνωστοποίηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., εντός δεκαημέρου από την επαναλειτουργία της ΕΑΦΔΣΣ, η οποία περιλαμβάνει τα είδη, τις σειρές και τους αύξοντες αριθμούς έναρξης και λήξης της αρίθμησης των στοιχείων που εκδόθηκαν, φωτοαντίγραφο δε αυτής αποστέλλεται σε όλους τους λήπτες των αθεώρητων αυτών στοιχείων.

Εναλλακτικά, σε περιπτώσεις γενικής βλάβης του συστήματος ΕΑΦΔΣΣ και Η/Υ, διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος η οποία δεν θεωρείται βλάβη της ΕΑΦΔΣΣ ή του Η/Υ, πωλήσεων εκτός εγκατάστασης κ.λ.π. μπορεί με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 25 του Κ.Β.Σ. (οι οποίες σημειωτέον δεν θίγονται εξαιτίας του νέου έκδοσης των μηχανογραφικών στοιχείων με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ), να εκδίδονται τα στοιχεία:
α) από χειρόγραφα θεωρημένα στελέχη που διατηρούνται για τους ανωτέρω λόγους,
β) από αθεώρητα χειρόγραφα στελέχη σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης ΠΟΛ 1083/2003, εφόσον ο επιτηδευματίας εμπίπτει στις διατάξεις της απόφασης αυτής,
γ) από τα ανεξάντλητα αποθέματα θεωρημένων μηχανογραφικών εντύπων με προεκτυπωμένες τις ενδείξεις του εκδότη, μόνο για την περίπτωση πωλήσεων εκτός εγκατάστασης με φορητό Η/Υ, όπου η σήμανση των στοιχείων αυτών είναι προαιρετική.

Τα στοιχεία που εκδίδονται με τους εναλλακτικούς τρόπους α, β, γ, δεν φέρουν την ένδειξη «ΧΩΡΙΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΕΑΦΔΣΣ ΜΕ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ …………..», δεν υποβάλλεται για αυτά γνωστοποίηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., επειδή δεν σημάνθηκαν, όμως υποχρεωτικά διαφυλάσσεται στέλεχος αυτών. Επίσης, δεν ενταμιεύονται στη μνήμη της ΕΑΦΔΣΣ εκ των υστέρων, και οι σχετικές καταχωρήσεις στα φορολογικά βιβλία γίνονται με βάση τα στελέχη των στοιχείων όπως εκδόθηκαν εναλλακτικά.

Ερώτηση 38η: Βλάβη μνήμης εργασίας (CMOS error) της ΕΑΦΔΣΣ - επανατροφοδότηση.

Απάντηση: Σε περίπτωση εμφάνισης βλάβης της μνήμης εργασίας («CMOS Error») πριν την έκδοση του δελτίου «Ζ», που έχει ως συνέπεια τον μηδενισμό και την απώλεια των δεδομένων αυτής (ΠΑΗΨΣ κλπ), τα οποία αφορούν ήδη σημανθέντα και εκδοθέντα στοιχεία, ακολουθείται υποχρεωτικά η διαδικασία που προβλέπεται από τις υφιστάμενες τεχνικές προδιαγραφές :
Η βλάβη, αφού ανιχνευθεί από τα κυκλώματα της ΕΑΦΔΣΣ, αποκαθίσταται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό και καταγράφεται στο συνοδευτικό βιβλιάριο συντήρησης και επισκευών (ΒΣΕ).
- Εφ- όσον δεν είναι ενεργοποιημένο, ενεργοποιείται το λογισμικό υποστήριξης της ΕΑΦΔΣΣ, που ευρίσκεται στο διασυνδεόμενο Η/Υ.

- Αποστέλλονται εκ νέου στην ΕΑΦΔΣΣ τα δεδομένα όλων των φορολογικών στοιχείων, ένα - ένα, με την σειρά που εκδόθηκαν - «σημάνθηκαν» προ της εμφανίσεως της βλάβης της μνήμης εργασίας για την εκ νέου δημιουργία των απαραίτητων συνόψεων (ΠΑΗΨΣ) και λοιπών δημοσιονομικών δεδομένων (αθροιστών κλπ), τα οποία είναι απαραίτητα για την δημιουργία της γενικής ημερήσιας «σύνοψης - υπογραφής».

- Στην περίπτωση αυτή, για κάθε εκ νέου σημαινόμενο στοιχείο, επιστρέφεται στον διασυνδεόμενο Η/Υ, η νέα ΠΑΗΨΣ και τα δεδομένα της Συμβολοσειράς Σήμανσης. Το λογισμικό του Η/Υ προσθέτει τη νέα Συμβολοσειρά Σήμανσης, ως νέα γραμμή στο τέλος του αντίστοιχου ηλεκτρονικού αρχείου της ΠΑΗΨΣ - Συμβολοσειράς Σήμανσης, του συγκεκριμένου στοιχείου.

- Στα εκ νέου εκδιδόμενα ΔΦΣΣ, υποχρεωτικά αναγράφεται η χαρακτηριστική ένδειξη «ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ»

- Εκδίδεται υποχρεωτικά το σχετικό Δελτίο Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείου - (ΔΗΦΑΣΣ) - «Ζ».


Ερώτηση 39η: Αντιμετώπιση βλάβης στην περίπτωση ενός ενιαίου υποσυστήματος Η/Υ-ΕΑΦΔΣΣ το οποίο συνδέεται σε άλλο εξειδικευμένο κεντρικό υπολογιστικό σύστημα.

Απάντηση: Στην περίπτωση που το κεντρικό υπολογιστικό σύστημα μιας επιχείρησης λόγω τεχνικών δυσχερών ιδιαιτεροτήτων, συνδέεται με φορολογικό μηχανισμό σήμανσης (ΕΑΦΔΣΣ), όχι απ- ευθείας, αλλά με την διαμεσολάβηση άλλου υπολογιστή (πχ προσωπικού ηλεκτρονικού υπολογιστή - PC), τότε είναι προφανές ότι το κεντρικό υπολογιστικό σύστημα αντιμετωπίζει και διαχειρίζεται το υποσύστημα «προσωπικός υπολογιστής - ΕΑΦΔΣΣ» ως ενιαίο υποσύστημα σήμανσης. Εξ- άλλου και από τις υφιστάμενες διατάξεις της παραγρ. 5, του άρθρου 25 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992 όπως αυτό ισχύει), οι ενέργειες που γίνονται σε περίπτωση προβλήματος, αναφέρονται για κάθε «περίπτωση βλάβης μηχανήματος ή γενικά λειτουργίας του λογισμικού». Ως εκ τούτου οποιαδήποτε πιθανή βλάβη στο υποσύστημα αυτό («προσωπικός υπολογιστής - ΕΑΦΔΣΣ») θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως «βλάβη σήμανσης - ΕΑΦΔΣΣ» και ακολουθείται η διαδικασία που αναφέρεται στην απάντηση της 39ης ερώτησης.

Ερώτηση 40η : Διακοπή τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος

Απάντηση: Η διακοπή ρεύματος προφανώς δεν αποτελεί βλάβη της ΕΑΦΔΣΣ, αλλά έχει ωστόσο ως αποτέλεσμα την γενικότερη αδυναμία χρήσης μηχανογραφικού συστήματος για την έκδοση των στοιχείων. Ως εκ τούτου, σε περιπτώσεις διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος, τα παραστατικά θα πρέπει να εκδίδονται χειρόγραφα από αντίστοιχα θεωρημένα στελέχη (ή αθεώρητα εφ- όσον ο επιτηδευματίας εμπίπτει στις διατάξεις της ΑΥΟΟ ΠΟΛ. 1083/2003 περί αθεωρήτων στοιχείων) και με την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία αυτά έχουν ήδη δηλωθεί στην αρμόδια ΔΟΥ, πριν από την χρήση τους.
Η. ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ. ΜΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Ερώτηση 41η : Στην περίπτωση που αποδέκτης (πελάτης) παραστατικού (στοιχείου) ζητήσει αντίγραφο από τον εκδότη αυτού, λόγω απώλειας του πρωτότυπου παραστατικού (π.χ. τιμολόγιο) ή άλλης αιτίας και ο εκδότης δεν έχει φυλάξει χάρτινο αντίγραφο ως στέλεχος (επειδή δεν υποχρεούται) ;

Απάντηση: Στην περίπτωση αυτή, ο εκδότης μπορεί:
α) να εκτυπώσει σε χαρτί το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο τύπου «...a.txt» του απολεσθέντος παραστατικού μαζί με επισύναψη - εκτύπωση της αντίστοιχης Συμβολοσειράς Σήμανσης από το σχετικό αρχείο τύπου «...b.txt», και να βεβαιώσει τη γνησιότητα αυτών με υπογραφή και σφραγίδα της επιχείρησής του. Σημειώνεται ότι σε όποιες περιπτώσεις απαιτηθεί, (από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. δεν απαγορεύεται), ο εκδότης θα πρέπει να επισημάνει εγγράφως και κάθε επιπλέον διευκρίνηση για τα αναγραφόμενα δεδομένα,
β) να εκτυπώσει από το περιεχόμενο του αρχείου τύπου «...a.txt» σε χαρτί όλους τους εκτυπώσιμους χαρακτήρες του πρωτότυπου παραστατικού, οι οποίοι θα διαφέρουν ως προς τη στοίχιση των διαφόρων πεδίων, ή εφόσον υπάρχει δυνατότητα από το λογισμικό έκδοσης παραστατικών να επανεκτυπώσει την πλήρη εικόνα του πρωτότυπου παραστατικού (περιεχόμενο, σειρά και αριθμό του στοιχείου) σε κατάλληλο φορέα χαρτί χωρίς σήμανση.

Ερώτηση 42η : Στην περίπτωση που αποδέκτης (πελάτης) παραστατικού (στοιχείου) ζητήσει αντίγραφο από τον εκδότη αυτού, λόγω απώλειας του πρωτότυπου παραστατικού (π.χ. τιμολόγιο) ή άλλης αιτίας και ο εκδότης έχει φυλάξει χάρτινο αντίγραφο ως στέλεχος;

Απάντηση: Εάν ο εκδότης φυλάσσει χάρτινα αντίγραφα ως στελέχη, τότε μαζί με τα ανωτέρω (ερώτηση 43η) δύναται να επισυνάπτεται και φωτοαντίγραφο του χάρτινου στελέχους του απολεσθέντος παραστατικού επικυρωμένου από τον εκδότη.

Ερώτηση 43η: Σήμανση εκδιδόμενων στοιχείων με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ και μη αποθήκευσή τους στα ηλεκτρονικά αρχεία a.txt και b.txt.

Απάντηση: Η μη αποθήκευση των εκδιδόμενων στοιχείων με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ στα ηλεκτρονικά αρχεία a.txt και b.txt θεωρείται ως μη διαφύλαξη των στοιχείων αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/92), όπως ισχύει.
Επισημαίνεται ότι, η διαφύλαξη σημανθέντων παραστατικών σε έντυπη (χάρτινη) μορφή, ως στελεχών, πρέπει να γίνεται πάντα σε συνδυασμό με τη διαφύλαξη των παραστατικών και στα ηλεκτρονικά αρχεία a.txt και b.txt.
Θ. ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (Ε.Ε. Ή ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ)

Ερώτηση 44η : Εξαγωγικές επιχειρήσεις που εκδίδουν τα τιμολόγια πωλήσεων των αγαθών τους προς πελάτες τους εγκατεστημένους στην Κοινότητα ή σε τρίτες χώρες με μηχανογραφικό τρόπο. Εμπίπτουν στο νέο μέτρο - σύστημα σήμανσης μέσω μηχανισμού σήμανσης (ΕΑΦΔΣΣ);

Απάντηση: Για τις εξαγωγές αγαθών ή παροχές υπηρεσιών προς το εξωτερικό εκδίδεται ένα τιμολόγιο στο οποίο αντικρίζεται η συναλλαγή και εμφανίζεται αυτή με σχετική εγγραφή στα τηρούμενα βιβλία. Συνεπώς το τιμολόγιο που καλύπτει την εξαγωγή είναι ένα και το αυτό είτε απαιτείται προσκόμισή του σε άλλη αρχή (π.χ. τελωνείο - εξαγωγή σε τρίτες χώρες, τράπεζα κ.α.) για άλλες διατυπώσεις, είτε όχι (εξαγωγή σε χώρα της κοινότητας), το οποίο εφόσον εκδίδεται μηχανογραφικά, σημαίνεται μέσω του ηλεκτρονικού φορολογικού μηχανισμού (ΕΑΦΔΣΣ). Λοιπά έγγραφα για λόγους διευκόλυνσης - διεκπεραίωσης των συναλλαγών (προφόρμες κ.λπ.) που προεκδίδονται των τιμολογίων κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, δεν αποτελούν φορολογικά στοιχεία και δεν σημαίνονται.
Διευκρινίζεται ακόμη ότι η παλιά διοικητική θέση (παρ. 12.2.2 της εγκυκλίου 3/24.11.1992) της έκδοσης του τιμολογίου πώλησης αγαθών εκτός της χώρας πριν από την έκδοση του δελτίου αποστολής - διακίνηση των αγαθών, εξακολουθεί να ισχύει και μετά την 1/1/1993 μόνο για τις πωλήσεις σε τρίτες χώρες - εκτός Κοινότητας και εφόσον αυτό απαιτείται από τις διαδικασίες εξαγωγής.

Σημείωση: Για τις περιπτώσεις που απαιτείται προσκόμιση αντιτύπου του τιμολογίου εξαγωγής σε διάφορες φάσεις διεκπεραίωσης των διαδικασιών πραγματοποίησής της, χωρίς όμως να είναι γνωστός εκ των προτέρων ο αριθμός ή και ο προορισμός τους, μπορεί να εφαρμόζονται αναλόγως πέραν των όσων αναφέρονται στο έγγραφο της 9/10/2003 (ερώτηση 46η) και τα ακόλουθα:
Να εκδίδεται (με κανονικές διαδικασίες σήμανσης) ένα ιδιαίτερο αντίτυπο, με την ένδειξη «Αντίτυπο για την διευκόλυνση της εξαγωγής» εφόσον έχει δηλωθεί η ένδειξη αυτή (προορισμός) του αντίτυπο αυτού στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., το οποίο και μόνο αυτό θα μπορεί να φωτοτυπείται και να σφραγίζεται - υπογράφεται από τον εκδότη και να παραδίδεται ή να αποστέλλεται όπου απαιτείται.

Ερώτηση 45η : Γλώσσα στην οποία επιτρέπεται να τηρούνται τα τιμολόγια εξαγωγών - σήμανσή τους όταν εκδίδονται μηχανογραφικά με την χρήση ΕΑΦΔΣΣ

Απάντηση: Στα τιμολόγια που εκδίδονται προς το εξωτερικό (Κοινότητα ή τρίτες χώρες) σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 6 Κ.Β.Σ., τα δεδομένα του περιεχομένου αυτών μπορεί να αναγράφονται σε ξένη γλώσσα και η αξία να εκφράζεται σε ευρώ ή άλλο νόμισμα (τρίτων χωρών κ.α.).

Επίσης επιτρέπεται να εκδίδονται σε όσα αντίτυπα απαιτούνται για τις διαδικασίες πραγματοποίησης της εξαγωγής τα οποία έχουν όμοιο - ταυτόσημο περιεχόμενο και διαφέρουν μεταξύ τους μόνο ως προς την ένδειξη του προορισμού τους.

Από τα παραπάνω σαφώς προκύπτει ότι, το τιμολόγιο προς το εξωτερικό εκδίδεται σ όποια γλώσσα και νόμισμα εξυπηρετεί τον εξαγωγέα (ελληνική ή ξένη ή και τις δύο μαζί) για κάλυψη πέραν των φορολογικών υποχρεώσεών του και των αναγκών επικοινωνίας με τον πελάτη του.

Επομένως για τις εξαγωγές αγαθών ή παροχές υπηρεσιών προς το εξωτερικό εκδίδεται ένα τιμολόγιο στη γλώσσα που εξυπηρετεί την εξαγωγή (ελληνική ή ξένη ή και τις δύο μαζί) στο οποίο αντικρίζεται η συναλλαγή και εμφανίζεται αυτή με σχετική εγγραφή στα τηρούμενα βιβλία. Αυτό καλύπτει την εξαγωγή ανεξάρτητα αν απαιτείται η προσκόμισή του σε άλλη αρχή (π.χ. τελωνείο - εξαγωγή σε τρίτες χώρες κ.α.), το οποίο εφόσον εκδίδεται μηχανογραφικά σημαίνεται μέσω ηλεκτρονικού μηχανισμού (ΕΑΦΔΣΣ).

Ερώτηση 46η : Αντιμετώπιση θεμάτων καταχώρησης στα τηρούμενα βιβλία μηχανογραφικών παραστατικών με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ, για πωλήσεις εντός Κοινότητας ή σε τρίτες χώρες

Απάντηση: Σχετικά με αίτημα των εξαγωγέων να καταχωρούν τις πραγματοποιούμενες εξαγωγές τους με τη χρήση ενός μηχανογραφικού μη σημαινόμενου με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ παραστατικού που θα περιέχει: τα πλήρη στοιχεία του αντισυμβαλλόμενου, τον αύξοντα αριθμό (α/α) και την ημερομηνία του τιμολογίου που εκδόθηκε με σήμανση για τη συγκεκριμένη εξαγωγή, τον αύξοντα αριθμό του δελτίου αποστολής, τη συνολική εξαγχθείσα ποσότητα των αγαθών, την αξία της συναλλαγής σε νόμισμα ευρώ και σε ξένο νόμισμα όταν η πληρωμή θα γίνει σε ξένο νόμισμα, με το έγγραφο 1115682/1400/2.1.2004 έγινε δεκτό ότι:
Κατ- αρχήν και επειδή στο «Ζ» της ημέρας - γενική ημερήσια ΠΑΗΨΣ δεν περιέχονται αξίες συναλλαγών ούτε προκύπτει υποχρέωση καταχώρησης τους στα τηρούμενα βιβλία του Κ.Β.Σ. και μετά την εφαρμογή του νέου μέτρου έκδοσης, σήμανσης και φύλαξης στοιχείων οι καταχωρήσεις των παραστατικών που σημάνθηκαν γίνεται όπως και πριν από τα στελέχη αυτών εφόσον υπάρχουν ή απ- ευθείας μέσω του λογισμικού.
Κατά συνέπεια, οι εξαγωγές μπορεί να καταχωρούνται με βάση λογιστικό σημείωμα μη σημαινόμενο από το φορολογικό μηχανισμό (ΕΑΦΔΣΣ), στο περιεχόμενο του οποίου θα αναγράφονται τα δεδομένα που αναφέρονται στο σκεπτικό του παρόντος, με την προϋπόθεση ότι θα είναι στη διάθεση του ελέγχου μέσω του ηλεκτρονικού αρχείου, το περιεχόμενο του παραστατικού που σημάνθηκε και προσκομίστηκε - θεωρήθηκε από την τελωνειακή αρχή για την πραγματοποίηση της εξαγωγής.

Ερώτηση 47η : Πως αντιμετωπίζεται η περίπτωση κατά την οποία κοινοτικός πελάτης ζητά την αποστολή τιμολογίου πριν από τη φόρτωση του εμπορεύματος και επομένως πριν από την έκδοση του Δελτίου Αποστολής;

Απάντηση: Η περίπτωση αυτή μπορεί να αντιμετωπισθεί με την έκδοση άλλου εγγράφου μη φορολογικού (π.χ. προφόρμας τιμολογίου), για λόγους διευκόλυνσης των συναλλαγών αυτών, καθ- όσον, διαφορετική αντιμετώπιση αντίκειται στις διατάξεις του κοινοτικού και εσωτερικού δικαίου. Στην περίπτωση αυτή δεν θα παραλείπεται και η αποστολή του πρωτοτύπου τιμολογίου, το οποίο εφόσον εκδίδεται μηχανογραφικά σημαίνεται από την ΕΑΦΔΣΣ.

Ι. ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ. ΕΚΔΟΣΗ «Ζ»

Ερώτηση 48η : Υποχρέωση ή μη φύλαξης Δελτίου Φορολογικής Σήμανσης Στοιχείου (ΔΦΣΣ)

Απάντηση: Σύμφωνα με την παράγραφο 2.5 της Α.Υ.Ο.Ο. 1092819/366/0015/ΠΟΛ. 1257/20.11.2002 η ΕΑΦΔΣΣ μετά από κάθε λήψη φορολογικών δεδομένων για την έκδοση στοιχείου από τον διασυνδεόμενο Η/Υ και την επεξεργασία αυτών μέσω του ειδικού ασφαλούς αλγορίθμου SHA - 1 δημιουργίας σύνοψης - υπογραφής, εκδίδει σχετικό δελτίο - απόδειξη, το οποίο ονομάζεται Δελτίο Φορολογικής Σήμανσης Στοιχείου - (ΔΦΣΣ).
Τα δελτία αυτά φυλάσσονται με ευθύνη του κατόχου της ΕΑΦΔΣΣ μέχρι της εκδόσεως του Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων - «Ζ».
Επισημαίνεται δε ιδιαίτερα ότι στην ακραία περίπτωση εμφάνισης βλάβης της μνήμης εργασίας (CMOS Error) της ΕΑΦΔΣΣ προ της εκδόσεως «Ζ», τα δελτία αυτά φυλάσσονται μέχρι αποκαταστάσεως της βλάβης (και της επανατροφοδοτήσεως στην ΕΑΦΔΣΣ των αντίστοιχων στοιχείων, για την τελική έκδοση του σχετικού «Ζ»), επιδεικνύονται δε σε κάθε περίπτωση ελέγχου των φορολογικών αρχών, κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, ως αποδεικτικά εκδόσεως των αντίστοιχων αρχικών στοιχείων.

Όπως συνάγεται από τα ανωτέρω τα ΔΦΣΣ που εκδίδονται κατά τη διάρκεια της ημέρας φυλάσσονται μέχρι την έκδοση του «Ζ» εκτός της περίπτωσης του προηγούμενου εδαφίου.

Ερώτηση 49η: Πότε εκδίδεται το Δελτίο Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων (ΔΗΦΑΣΣ) - -Z-;

Απάντηση: Δεν απαιτείται η έκδοση «Ζ» εάν δεν έχει γίνει καμιά έκδοση - σήμανση παραστατικού. Η υποχρέωση έκδοσης του «Ζ» επιβάλλεται όταν έχουν μεσολαβήσει συναλλαγές (έκδοση - σήμανση στοιχείων), από την έκδοση του προηγούμενου «Ζ».
Επίσης, είναι υποχρεωτική η έκδοση του δελτίου «Ζ» εφ- όσον έχει αυξηθεί τουλάχιστον κατά 24 ώρες η τρέχουσα ημερομηνία-ώρα του ρολογιού του ΦΗΜ, από την ημερομηνία-ώρα έκδοσης του προηγούμενου (τελευταίου) Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» ή εναλλακτικά από την ημερομηνία-ώρα έκδοσης του πρώτου δελτίου «Νόμιμης Απόδειξης» συναλλαγής η οποία εξεδόθη μετά το τελευταίο Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ». Η υποχρέωση έκδοσης του δελτίου «Ζ» ελέγχεται και από την ΕΑΦΔΣΣ, η οποία σε κάθε αίτηση σήμανσης παραστατικού και εφ- όσον ανιχνεύσει την πάροδο του 24ώρου, είτε ειδοποιεί κατάλληλα τον χειριστή είτε έχει προβλεφθεί (εφόσον υπάρχει τέτοια δυνατότητα) να εκδίδει αυτόματα δελτίο «Ζ» και κατόπιν να συνεχίζεται κανονικά η σήμανση του παραστατικού.
Σε ακραίες περιπτώσεις που τυχαίνει λόγω τεχνικού προβλήματος να μην εκδοθεί το δελτίο «Ζ» (πχ «μάγκωσε» και καταστράφηκε το χαρτί, κλπ), τότε είναι τεχνικά δυνατή με κατάλληλο χειρισμό (ο οποίος υποχρεωτικά πρέπει να περιγράφεται στα συνοδευτικά της ΕΑΦΔΣΣ εγχειρίδια, όπως το Βιβλιάριο Συντήρησης & Επισκευών - ΒΣΕ κλπ), η έκδοση του ειδικού δελτίου «Δελτίο Ανάγνωσης Περιόδου Φορολογικής Μνήμης Ημερήσιων Συνόψεων - ΔΑΠΦΜΗΣ», που προβλέπεται από τις υφιστάμενες Τεχνικές Προδιαγραφές, για την «περίοδο» του συγκεκριμένου α/α «Ζ».

Ερώτηση 50η : Συνθήκη Διαφύλαξης ή Τήρησης των εκδοθέντων Δελτίων Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων (ΔΗΦΑΣΣ) - -Z-

Απάντηση: Με την παρ. 2.7.7., της Α.Υ.Ο.Ο. 1092819/366/0015/ΠΟΛ. 1257/20.11.2002 (ΦΕΚ 1489 Β-/28.11.2002) όπως αυτή συμπληρώθηκε με βάση την Α.Υ.Ο.Ο. 1051081/383/0015/ΠΟΛ. 1081/2.6.2003 (ΦΕΚ 754 Β-/11.6.2003), ορίζεται η υποχρεωτική τήρηση και διαφύλαξη όλων των εκδοθέντων Δελτίων Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων (ΔΗΦΑΣΣ) - «Ζ», για όσο χρόνο ορίζεται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.
Λόγω της φύσεως του θερμικού χαρτιού, θα πρέπει να τηρούνται οι σχετικές απαιτήσεις κατά την αποθήκευση και διαφύλαξή του, προκειμένου να διατηρηθεί ευανάγνωστο το αναγραφόμενο σε αυτό περιεχόμενο.
Επομένως ο εκδότης και υπόχρεος στη διαφύλαξη των δελτίων αυτών, θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και να τηρεί όλους τους κανόνες για τις συνθήκες διαφύλαξης των δελτίων «Ζ» που προβλέπονται από τον κατασκευαστή της ΕΑΦΔΣΣ και αναγράφονται στο συνοδευτικό Βιβλιάριο Συντήρησης και Επισκευών (ΒΣΕ).
Για το σκοπό αυτό ο υπόχρεος, ενδείκνυται να λαμβάνει και κάθε άλλο αναγκαίο ή πρόσθετο μέτρο. Επισημαίνεται ότι δεν απαγορεύεται π.χ. η δημιουργία επιπλέον αντιγράφων Ζ ή ακόμη και φωτοτύπηση για την φύλαξη επιπλέον και φωτοαντιγράφου του δελτίου Ζ, προκειμένου να διευκολυνθεί κάθε σχετικός μελλοντικός έλεγχος.


ΙΑ. ΒΑΣΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ

Συνοπτική περιγραφή διαδικασίας έκδοσης και σήμανσης των μηχανογραφικών στοιχείων με τη χρήση Ειδικής Ασφαλούς Φορολογικής Διάταξης Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ)
1. Ο εκδότης του στοιχείου (πχ Τιμολογίου, Δελτίου Αποστολής, Τιμολογίου - Δελτίου Αποστολής κλπ), θα πρέπει να διαθέτει :
- Ειδικό φορολογικό μηχανισμό - Ειδική Ασφαλή Φορολογική Διάταξη Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ)

- Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (Η/Υ) με κατάλληλο λογισμικό υποστήριξης και δυνατότητες επικοινωνίας με την ΕΑΦΔΣΣ.

Ο τρόπος εκτύπωσης - έκδοσης των στοιχείων γενικά δεν αλλάζει και είναι δυνατόν να εξακολουθεί να γίνεται με την ήδη υπάρχουσα υποδομή και τον εκτυπωτικό μηχανισμό του εκδότη.
2. Μετά την καταχώρηση και τη διαμόρφωση των προς εκτύπωση δεδομένων στον Η/Υ και την ενεργοποίηση της διαδικασίας έκδοσης - εκτύπωσης του στοιχείου, το λογισμικό του Η/Υ αποθηκεύει, επικοινωνεί και αποστέλλει στην ΕΑΦΔΣΣ, το σύνολο των απαιτούμενων δεδομένων του περιεχομένου του υπό έκδοση στοιχείου.

3. Η ΕΑΦΔΣΣ δέχεται τα δεδομένα αυτά, τα επεξεργάζεται με ειδικό ασφαλή αλγόριθμο δημιουργίας σύνοψης - υπογραφής και επιστρέφει πίσω στον διασυνδεόμενο Η/Υ το αποτέλεσμα αυτής της επεξεργασίας, δηλ. έναν κωδικό - μια αλληλουχία χαρακτήρων που αποτελεί μοναδικό ηλεκτρονικό αποτύπωμα (σύνοψη) των δεδομένων του περιεχομένου του υπό έκδοση στοιχείου. Επιπλέον η ΕΑΦΔΣΣ αποθηκεύει την σύνοψη - υπογραφή, σε μνήμη εργασίας που διαθέτει για το σκοπό αυτό και εκδίδει σχετικό δελτίο - απόδειξη, με ημερομηνία, ώρα, ημερήσιο και γενικό α/α έκδοσης στοιχείου.
4. Το λογισμικό υποστήριξης - συνεργασίας της ΕΑΦΔΣΣ που ευρίσκεται στον διασυνδεόμενο Η/Υ, λαμβάνει αυτή τη «μοναδική σύνοψη - υπογραφή» (κωδικό) και την εκτυπώνει μαζί με τα λοιπά δεδομένα του στοιχείου, ενώ συγχρόνως αποθηκεύει σε ιδιαίτερα ηλεκτρονικά αρχεία, τόσο τα απαιτούμενα δεδομένα του εκτυπωθέντος στοιχείου, όσο και την «σύνοψη - υπογραφή». Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται για κάθε εκδιδόμενο στοιχείο από τον εκδότη.
5. Στο τέλος της ημέρας, η ΕΑΦΔΣΣ, επεξεργάζεται το σύνολο των «συνόψεων -υπογραφών» της μνήμης εργασίας, παράγει μια γενική ημερήσια «σύνοψη - υπογραφή» όλων των «συνόψεων - υπογραφών» των εκδοθέντων στοιχείων της ημέρας, εκδίδει δελτίο ημερήσιας αναφοράς «Ζ», στο οποίο αναγράφεται η γενική ημερήσια «σύνοψη - υπογραφή», αποθηκεύει αυτή την σύνοψη - υπογραφή μόνιμα σε ασφαλή φορολογική μνήμη που διαθέτει για το σκοπό αυτό και την αποστέλλει στον διασυνδεόμενο Η/Υ.
6. Το λογισμικό του Η/Υ, λαμβάνει αυτή τη μοναδική γενική «σύνοψη - υπογραφή ημέρας», και την αποθηκεύει σε ιδιαίτερο ηλεκτρονικό αρχείο.

Τι είναι η ΕΑΦΔΣΣ;
ΕΑΦΔΣΣ - Ειδική Ασφαλής Φορολογική Διάταξη Σήμανσης Στοιχείων. Είναι μια εγκεκριμένη ηλεκτρονική συσκευή (φορολογικός ηλεκτρονικός μηχανισμός) που συνδέεται κατάλληλα με τον Η/Υ έκδοσης παραστατικών. Η ΕΑΦΔΣΣ ασφαλίζεται με απαραβίαστο τρόπο και περιλαμβάνει
- ειδικό λογισμικό επεξεργασίας δεδομένων και δημιουργίας σημάνσεων

- ειδική θύρα επικοινωνίας με Η/Υ

- μνήμη εργασίας

- ασφαλή φορολογική μνήμη μόνιμης αποθήκευσης δημοσιονομικών δεδομένων

- θύρα ανάγνωσης δεδομένων φορολογικής μνήμης

- φορολογικό εκτυπωτή με αυτόνομη δυνατότητα έκδοσης και ελέγχου αναφορών ελέγχου.

Για την επικοινωνία του διασυνδεόμενου με την ΕΑΦΔΣΣ Η/Υ, απαιτείται κατάλληλο λογισμικό, το οποίο θα πρέπει να είναι συμβατό με την συγκεκριμένη ΕΑΦΔΣΣ και το λογισμικό έκδοσης στοιχείων. Το λογισμικό αυτό θα πρέπει επίσης να είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις των υφιστάμενων τεχνικών προδιαγραφών.

Ποια είναι τα Βασικά Λειτουργικά Χαρακτηριστικά της ΕΑΦΔΣΣ ;
- Επικοινωνεί με διασυνδεόμενο Η/Υ για λήψη δημοσιονομικών δεδομένων για κάθε έκδοση στοιχείου που χειρίζεται ο Η/Υ.

- Επεξεργάζεται τα δεδομένα αυτά και δημιουργεί μέσω του ειδικού Ασφαλούς Αλγόριθμου SHA-1, μια μονοσήμαντη Συμβολοσειρά Σύνοψης - Σήμανσης (ΠΑΗΨΣ), για κάθε ένα εκδιδόμενο στοιχείο.

- Αριθμεί και διαφυλάσσει στη μνήμη εργασίας κάθε δημιουργούμενη Σύνοψη.

- Εκδίδει το σχετικό Δελτίο Φορολογικής Σήμανσης Στοιχείου.

- Αποστέλλει για κάθε δημιουργηθείσα Σύνοψη, την ίδια την Σύνοψη, την ημερομηνία και ώρα δημιουργίας της, την αρίθμησή της, τον αρ. Μητρώου ΕΑΦΔΣΣ, καθώς και οποιοδήποτε απαιτούμενο στοιχείο, στον διασυνδεόμενο Η/Υ.

- Με την διαδικασία έκδοσης του Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων - «Ζ», δημιουργεί, μέσω του ειδικού Ασφαλούς Αλγόριθμου SHA-1, την μονοσήμαντη γενική Σήμανση όλων των Σημάνσεων της ημέρας και την αποθηκεύει μόνιμα στη Φορολογική Μνήμη, μαζί με όλα τα λοιπά απαραίτητα στοιχεία (ημερήσιος αριθμός Συνόψεων, κλπ).

- Αποστέλλει την δημιουργηθείσα γενική ημερήσια Σύνοψη στον διασυνδεόμενο Η/Υ.

- Εκδίδει όλα τα απαραίτητα δελτία αναφορών σήμανσης και τα λοιπά διαγνωστικά ή πληροφοριακά δελτία χειρισμών και προγραμματισμού.

- Ανιχνεύει οποιαδήποτε βλάβη της μνήμης εργασίας καθώς και κάθε περίπτωση αποσύνδεσης του διασυνδεόμενου Η/Υ, κατά την επικοινωνία της με αυτόν.

Τι είναι η Συμβολοσειρά Σήμανσης;

Η Συμβολοσειρά Σήμανσης αποτελείται από ένα σύνολο χαρακτήρων (συνδυασμός γραμμάτων και αριθμών) η οποία δημιουργείται από την ΕΑΦΔΣΣ με βάση τα δεδομένα του στοιχείου. Η Συμβολοσειρά Σήμανσης προσδιορίζει μονοσήμαντα (είναι μοναδική) το εκδοθέν παραστατικό. Οποιαδήποτε μεταβολή - αλλοίωση των δεδομένων δημιουργίας της Συμβολοσειράς Σήμανσης επιφέρει την ριζική αλλαγή της.
Η Συμβολοσειρά Σήμανσης αποτελεί το τελευταίο εκτυπώσιμο τμήμα του στοιχείου.

Παράδειγμα Συμβολοσειράς Σήμανσης Τιμολογίου (σύνολο 77 χαρακτήρων):
E1A279E38AE0018142D852488D3B1F693AAB3BB8 0001 00000009 0302100939 ABC02000001

ΠΑΗΨΣ - Σύνοψη αποτέλεσμα SHA-1 Ημερήσιος Γενικός Ημερομηνία Αρ. Μητρώου
α/α α/α και Ώρα ΕΑΦΔΣΣ


Πως ακριβώς δημιουργείται η Συμβολοσειρά Σήμανσης του κάθε στοιχείου;
Η Συμβολοσειρά Σήμανσης δημιουργείται από την ΕΑΦΔΣΣ με την χρήση ειδικού αλγόριθμου δημιουργίας Συνόψεων (Secure Hash Algorithm - SHA-1), από την επεξεργασία των εξής δεδομένων :
- Όλους τους εκτυπώσιμους χαρακτήρες στο στοιχείο

- Τον αριθμό μητρώου της ΕΑΦΔΣΣ

- Τον γενικό και ημερήσιο αύξοντα αριθμό σήμανσης που δίδεται από την ΕΑΦΔΣΣ

- Την Ημερομηνία και Ώρα της σήμανσης που δίδεται επίσης από την ΕΑΦΔΣΣ


Τι αποθηκεύεται στη φορολογική μνήμη της ΕΑΦΔΣΣ ;
- Με το κλείσιμο της κάθε μέρας (έκδοση δελτίου ημερήσιας φορολογικής αναφοράς σήμανσης στοιχείων - «Ζ»), από τις σημάνσεις όλων των εκδοθέντων στοιχείων της ημέρας, δημιουργείται η Γενική Ημερήσια Σήμανση Ημέρας, η οποία μαζί με τον γενικό προοδευτικό - αθροιστικό αριθμό σημασμένων στοιχείων, αποθηκεύεται μόνιμα στη φορολογική μνήμη.

Επίσης στη φορολογική μνήμη αποθηκεύονται και άλλες δημοσιονομικού περιεχομένου πληροφορίες (μετρητές, αθροιστές, στοιχεία κατόχου - εκδότη κλπ).