ΟΜΗΡΟΣ

E-MAIL, SKYPE THEODOSISOM@ATH.FORTHNET.GR THEODOSISOM@GMAIL.COM

Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2015

Νέα τέλη κυκλοφορίας…... ή ακινησίας…..


Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα έως το 2000
Κυλινδρισμός κινητήρα (κυβ. εκατ.)  Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (σε Ευρώ)  
 Έως 300 22,00 €


301 - 785                 55,00 €   


786 - 1071              120,00 €


1072 - 1357               135,00 €


1358 - 1548               225,00 €


1548 - 1738               250,00 €


1739 - 1928               280,00 €


1929 - 2357               615,00 €


2358 - 3000               820,00 €


3001 - 4000                          1.025,00 €


4001 και άνω                1.230,00 €
Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα από το 2001 έωσ το 2005
 Έως 300                                                            22,00 €
    301 - 785              55,00 €
786 - 1071   120,00 €

1072 - 1357    135,00 €


1358 - 1548    240,00 €


1548 - 1738    265,00 €


1739 - 1928    300,00 €


1929 - 2357    630,00 €


2358 - 3000    840,00 €


3001 - 4000 1.050,00 €


4001 και άνω 1.260,00 €
Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα από το2006 και μετά
 Έως 300     22,00 €

301 - 785     55,00 €

786 - 1071   120,00 €

1072 - 1357   135,00 €


1358 - 1548    255,00 €


1548 - 1738    280,00 €


1739 - 1928    320,00 €


1929 - 2357    690,00 €


2358 - 3000    920,00 €


3001 - 4000 1.150,00 €


4001 και άνω 1.380,00 €
Ταξινόμηση από 1/11/2010 και μετά, βάση εκπομπών CO2 ανά χιλιόμετρο.
CO2 ανά χιλιόμρτρο

0 - 90    0€

91 - 100    0,90 €

101 - 120    0,98 €


121 - 140    1,20 €


141 - 160    1,85 €


161 - 180    2,45 €


181 - 200    2,78 €


201 - 250    3,05 €


Άνω των 251    3,72 €
Τα Ε.Ι.Χ. , ρυμουλκούμενα , τροχόσπιτα 140€Υβριδικά αυτοκίνητα και δίκυκλες - τρίκυκλες μοτοσυκλέτες έως 1549κ.εκ. ανεξάρτητα από την ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης στην Ελλάδα, απαλλάσονται των τελών κυκλοφορίας.     
Υβριδικά αυτοκίνητα πάνω από 1549κ.εκ. που ταξινομήθηκαν στην Ελλάδα έως την 31/10/2010 τα τέλη υπολογίζονται στο 60% των συμβατικών οχημάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: