ΟΜΗΡΟΣ

E-MAIL, SKYPE THEODOSISOM@ATH.FORTHNET.GR THEODOSISOM@GMAIL.COM

Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2015

Ενημερώθηκε η "προσωποποιημένη πληροφόρηση" των επιχειρήσεων με την οφειλή από την νέα αυξημένη προκαταβολήΥπενθυμίζουμε ότι με τον νόμο 4336/2015 αυξήθηκε αναδρομικά η προκαταβολή φόρου από 80% σε 100%, για τα κέρδη των νομικών προσώπων που αφορούν φορολογικά έτη  από την 1.1.2014  και μετά. (ΠΟΛ.1217/24.9.2015)
Αναλυτικά η προκαταβολή φόρου εισοδήματος, όπως ισχύει μετά την ψήφιση του νόμου 4336/2015.

Νομικά πρόσωπα - οντότητες
Φορολογικά έτη από την 1.1 και μετά των ετών.


2014
2014
2015
2016
(προ της ψήφισης του νόμου 4336/2015)
Νέο μετά την ψήφιση του νόμου 4336/2015)
α1
Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. (εκτός τραπεζών)
80%
100 %
100%
100%
α2
Τράπεζες
100%
100%
100%
100%
β
Προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.,)
55%
55%
75%
100%
γ
Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, σωματεία και ιδρύματα
55%
55%
75%
100%
δ
Συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών
80%
100%
100%
100%
ε
Κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς
55%
55%
75%
100%
στ1
Κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών
55%
55%
75%
100%
στ2
Λοιπές κοινοπραξίες (στις οποίες δεν συμμετέχουν μόνο προσωπικές εταιρείες)
80%
100%
100%
100%
ζ
Λοιπές νομικές οντότητες που δεν συμπεριλαμβάνονται ανωτέρω
80%
100%
100%
100%

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να πληρώσουν την πρώτη δόση της επιβάρυνσης αυτής, μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2015ΠΟΛ.1217/24.9.2015.

2 σχόλια:

Unknown είπε...

Είμαι ιδιαίτερα με ένα κεφάλαιο που θα χρησιμεύσει ως μια βοήθεια για τα άτομα ή τις επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη από χρήματα.
Εάν εσύ είσαι στεναχωρήθηκα για τα χρήματα που πήρα να επικοινωνήσετε μαζί μου για να πάρει ικανοποίηση.
Εδώ είναι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μου: geogialuiza@gmail.com

Unknown είπε...

Είμαι ιδιαίτερα με ένα κεφάλαιο που θα χρησιμεύσει ως μια βοήθεια για τα άτομα ή τις επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη από χρήματα.
Εάν εσύ είσαι στεναχωρήθηκα για τα χρήματα που πήρα να επικοινωνήσετε μαζί μου για να πάρει ικανοποίηση.
Εδώ είναι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μου: geogialuiza@gmail.com