ΟΜΗΡΟΣ

E-MAIL, SKYPE THEODOSISOM@ATH.FORTHNET.GR THEODOSISOM@GMAIL.COM

Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2015

Ενημερώθηκε η "προσωποποιημένη πληροφόρηση" των επιχειρήσεων με την οφειλή από την νέα αυξημένη προκαταβολήΥπενθυμίζουμε ότι με τον νόμο 4336/2015 αυξήθηκε αναδρομικά η προκαταβολή φόρου από 80% σε 100%, για τα κέρδη των νομικών προσώπων που αφορούν φορολογικά έτη  από την 1.1.2014  και μετά. (ΠΟΛ.1217/24.9.2015)
Αναλυτικά η προκαταβολή φόρου εισοδήματος, όπως ισχύει μετά την ψήφιση του νόμου 4336/2015.

Νομικά πρόσωπα - οντότητες
Φορολογικά έτη από την 1.1 και μετά των ετών.


2014
2014
2015
2016
(προ της ψήφισης του νόμου 4336/2015)
Νέο μετά την ψήφιση του νόμου 4336/2015)
α1
Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. (εκτός τραπεζών)
80%
100 %
100%
100%
α2
Τράπεζες
100%
100%
100%
100%
β
Προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.,)
55%
55%
75%
100%
γ
Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, σωματεία και ιδρύματα
55%
55%
75%
100%
δ
Συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών
80%
100%
100%
100%
ε
Κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς
55%
55%
75%
100%
στ1
Κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών
55%
55%
75%
100%
στ2
Λοιπές κοινοπραξίες (στις οποίες δεν συμμετέχουν μόνο προσωπικές εταιρείες)
80%
100%
100%
100%
ζ
Λοιπές νομικές οντότητες που δεν συμπεριλαμβάνονται ανωτέρω
80%
100%
100%
100%

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να πληρώσουν την πρώτη δόση της επιβάρυνσης αυτής, μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2015ΠΟΛ.1217/24.9.2015.

Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2015

Ενοίκια και φορολογική μεταχείριση μη εισπραχθέντωνΕισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημα εφόσον έως την προθεσμία υποβολής ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.
Τα παραπάνω εισοδήματα φορολογούνται στο έτος που θα εισπραχθούν.
Τα μισθώματα αυτά θα αναγράφονται σε ειδικό κωδικό στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος
 Σχόλιο :
Η όλη παραπάνω διαδικασία εκτιμάτε περίπου από δικηγόρους στα 400 – 500€ , οπότε το υπολογίζουμε και αυτό στο όποιο όφελος και αν έχουμε.

Νέα τέλη κυκλοφορίας…... ή ακινησίας…..


Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα έως το 2000
Κυλινδρισμός κινητήρα (κυβ. εκατ.)  Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (σε Ευρώ)  
 Έως 300 22,00 €


301 - 785                 55,00 €   


786 - 1071              120,00 €


1072 - 1357               135,00 €


1358 - 1548               225,00 €


1548 - 1738               250,00 €


1739 - 1928               280,00 €


1929 - 2357               615,00 €


2358 - 3000               820,00 €


3001 - 4000                          1.025,00 €


4001 και άνω                1.230,00 €
Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα από το 2001 έωσ το 2005
 Έως 300                                                            22,00 €
    301 - 785              55,00 €
786 - 1071   120,00 €

1072 - 1357    135,00 €


1358 - 1548    240,00 €


1548 - 1738    265,00 €


1739 - 1928    300,00 €


1929 - 2357    630,00 €


2358 - 3000    840,00 €


3001 - 4000 1.050,00 €


4001 και άνω 1.260,00 €
Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα από το2006 και μετά
 Έως 300     22,00 €

301 - 785     55,00 €

786 - 1071   120,00 €

1072 - 1357   135,00 €


1358 - 1548    255,00 €


1548 - 1738    280,00 €


1739 - 1928    320,00 €


1929 - 2357    690,00 €


2358 - 3000    920,00 €


3001 - 4000 1.150,00 €


4001 και άνω 1.380,00 €
Ταξινόμηση από 1/11/2010 και μετά, βάση εκπομπών CO2 ανά χιλιόμετρο.
CO2 ανά χιλιόμρτρο

0 - 90    0€

91 - 100    0,90 €

101 - 120    0,98 €


121 - 140    1,20 €


141 - 160    1,85 €


161 - 180    2,45 €


181 - 200    2,78 €


201 - 250    3,05 €


Άνω των 251    3,72 €
Τα Ε.Ι.Χ. , ρυμουλκούμενα , τροχόσπιτα 140€Υβριδικά αυτοκίνητα και δίκυκλες - τρίκυκλες μοτοσυκλέτες έως 1549κ.εκ. ανεξάρτητα από την ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης στην Ελλάδα, απαλλάσονται των τελών κυκλοφορίας.     
Υβριδικά αυτοκίνητα πάνω από 1549κ.εκ. που ταξινομήθηκαν στην Ελλάδα έως την 31/10/2010 τα τέλη υπολογίζονται στο 60% των συμβατικών οχημάτων.